Zaburzenia reaktywne. – Psychologia kliniczna

Zaburzenia reaktywne.

Definicja i pozycja nozologiczna.
O stanach czy zaburzeniach reaktywnych mówimy tradycyjnie w przypadkach objawów wywołanych przez uraz psychiczngy Quvcńorwmw) .
W starszych podręcznikach psychiatrii rozdziały poświęcone rej problematyce opatrywano tytułem, psychozy reaktywne”, aby odróżnić tę kategorię diagnostyczną od nerwic.
Obecnie podejście do tych zaburzeń jest szersze i uwzględnia zespoły psychopatologiczne, które trudno byłoby jednoznacznie określić jako psychozy, .
W Międzynarodowej Klasyfikacji ICD-10 zrezygnowano z podziału na psychozy i nerwice, c czym pisze prof.
Stefan Leder w rozdziale poświęconym nerwicom.
W polskiej psychiatrii podział ren jednak utrzymuje się, chociaż można się zgodzić.
z zarzutem, że obydwa re terminy nie były i nie są dalej dość precyzyjnie zdefiniowane.
Zaszeregowanie nozolugiczne zaburzeń reaktywnych według kryteriów tradycyjnych oznacza, iż należą cne do objawów psychopatologicznych egzogennych (w odróżnieniu od endogennych) , lecz psychosojogennych, a nie somatogennych.

Klasyfikacja.

W niniejszym podręczniku przyjmujemy podział obowiązujący w Polsce, uzupełniając go o te kategorie rzzpoznawcze, które znajdują się w klasyfikacji międzynarodowej.
Przede wszystkim lepiej unikać określenia, uraz psychiczny”, które jest zbyt ogólnikowe i sugeruje, iż chudzi o silny jednorazowy bodziec.
Chociaż tak rzeczywiście może być (np.katastrofa, klęska żywiołowa, śmierć osoby bliskiej itp) , istnieje wiele przykładów, iż reakcja psychotyczna powstała w wyniku jakiejś sytuacji psychospołecznej (distresu) , trwającej dłuższy CZ’IS.
Podział kliniczny zaburzeń reaktywnych, będący niewielką modyfikacją klasyfikacji zaproponowanej przez M.
Jarosza (19883, przedstawia się następująco: 1.
Epizodyczne stany reaktywne: a.
Ostra reakcja na stres.
b.
Zaburzenia przystosowawcze, c.
Reakcje dysocjacyjne z zaburzeniami pamięci, świadomości i tożsamości.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia reaktywne
 • psychozy reaktywne
 • stany reaktywne
 • epilepsja objawy
 • zaburzenie reaktywne
 • nerwica reaktywna objawy
 • nerwica reaktywna
 • nerwice stany reaktywne
 • mail stany-nuzkove cz loc:NL
 • prodej@stany-nuzkove cz loc:NL
 • zespoły reaktywne
 • zaburzenia depresyjne reaktywne
 • zaburzenia reaktywne w psychiatrii
 • zaburzenia psychotyczne reaktywne
 • zaburzenia depresyjno-reaktywne
 • reaktywne zaburzenia psychopatologiczne
 • reaktywne zaburzenia depresyjne
 • psychozy reaktywne objawy
 • zaburzenia psychiczne reaktywne
 • mail stany-nuzkove cz
 • zaburzenia reaktywne u dzieci
 • zaburzenia rwaktywne
 • zaburzenia reaktywne depresja reaktywna
 • zaburzenia świadomości reaktywne
 • zaburzenia zachowania u dzieci reaktywne
 • zaburzeniadepresyjnolekowereaktywne
 • zaburzenia reaktywna
 • zespol reaktywne w psychiatrii
 • zespoly reaktywne
 • zespół reaktywny
 • zespoły reaktywne psychiatria
 • psychiatria-zaburzenia reaktywne
 • epizodyczne stany reaktywne
 • etiologia i patogeneza psychozy reaktywne
 • mail stany-nuzkove cz loc:PL
 • nerwice reaktywne
 • Problematyka reaktywnego
 • problematyka reaktywnego zaburzen
 • przykładem psychozy reaktywnej
 • psychiatria i psychologia kliniczna
 • zaburzenia leków o depresyjne reaktywne
 • psychologia kliniczna - zaburzenie depresyjne reaktywne
 • psychopatologia reaktywne zaburzenia zachowania
 • psychoza reaktywna objawy
 • reakcje reaktywne w psychiatrii
 • reaktywne zaburzeenia zachowania
 • reaktywne zaburzenia zachowania
 • zaburzenia depresyjen reaktywne
 • zaburzenia depresyjno-reaktywne-objawy choroby

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne.
Zaburzenia psychiczne w neuroinfekcjach.
Powikłania psychotyczne w guzach wewnątrzczaszkowych.
Typowy dla uszkodzenia międzymózgowia jest tzw.zespół międzymózgowiowy(diencefaliczny).
Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych.
Podział guzów według umiejscowienia.
Guzy wewnątrzczaszkowe.
Stosunkowo częstym, odległym następstwem urazu czaszkowa-mózgowego jest padaczka pourazowa, która nie jest zespołem psychiatrycznym. Tyłku u czeki chorych padaczka wspó(występuje z zaburzeniami funkcji poznawczych(otępienie)i zmianą osobowości(charakteropatia).
Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.
Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 14, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna