Mania(zespół maniakalny, epizod maniakalny). – Psychologia kliniczna