Kryteria diagnostyczne dużej(wielkiej)depresji według DSM-IV. – Psychologia kliniczna

Kryteria diagnostyczne dużej(wielkiej)depresji według DSM-IV.

Występowanie łączne co najmniej pięciu z wymienionych objawów przez okres 2 tygodni:stanowi to istotną zmianę w porównaniu z poprzednim sposobem funkcjonowania osoby chorej:przynajmniej jednym z tych objawów jest albo(1)obniżenie nastroju, albo(2)utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności.
(Nie są tu zaliczane objawy wywołane w sposób oczywisty stanem fizycznym, omamy i urojenia niezgodne z nastrojem, inkoherencja oraz wyraźne rozkojarzenie)1.
Obniżenie nastroju tu młodocianych i dzieci może to być drażliwość)występujące niemal codziennie przez większą część dnia, zarówno stwierdzane subiektywnie, jak i dostrzegane przez otoczenie.
2. Wyraźne zmniejszenie zainteresowań niemal wszystkimi czynnościami oraz związanego z tym uczucia przyjemności, występujące niemal codziennie(zarówno podawane przez chorą osobę, jak i potwierdzane obserwacjami innych, którzy opisują je jako trwającą przez większość czasu apatię).
Znaczny spadek lub wzrost masy ciała, nie związany ze stosowaniem diety(np.5%masy ciała w ciągu miesiąca), bądź niemal codzienny wzrost lub spadek łaknienia(u dzieci należy wziąć pod uwagę niemożność uzyskania oczekiwanego, tj.prawidłowego przyrostu masy ciała).
Bezsenność lub nadmierna senność, występujące niemal codziennie.
Podniecenie lub spowolnienie psychoruchowe, występujące niemal każdego dnia(widoczne dla innych, a nie tylko odczuwane, albo też subiektywne poczucie niepokoju lub spowolnienia).
Uczucie zmęczenia lub utrata energii niemal codziennie.
Poczucie własnej bezwartości lub nie uzasadnionej winy(niekiedy urojenia winy), występujące niemal każdego dnia(chodzi nie tylko o robienie sobie wyrzutów czy poczucie winy z powodu choroby).
Zmniejszenie sprawności myślenia, zaburzenie skupienia uwagi bądź niemożność podjęcia decyji, występujące niemal codziennie(zarówno w ocenie subiektywnej, jak i w obserwacjach otoczenia).
Nawracające myśli o śmierci(nie tylko obawy przed śmiercią), nawracające myśli samobujcze bez określonego planu, podejmowanie prób samobójczych bądź posiadanie planu popełnienia samobójstwa.
Wykluczenie czynników somatycznych lub organicznych, odpowiedzialnych za powstanie lub utrzymywanie się zaburzenia.
Zaburzenie nie stanowi zrozumialej reakcji na śmierć ukochanej osoby(niepowikłana żałoba).
Uwaga:Jeżeli żałoba się przedłuża, a także gdy dołączają się takie objawy, jak chorobliwe poczucie własnej bezwartoici, zamiary samobójcze, wyraźny spadek wydolności uraz spowomienie psychoruchowe, to należy podejrzewać depresję endogenną.
G. W żadnej z faz choroby nie występowały ani omamy, ani urojenia przez okres 2 tygodni, i to bez towarzyszących wyraźnych zaburzeń nastroju(tzn.przed wystąpieniem zaburzeń nastroju lub po ich ustąpieniu).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • żałoba dsm iv
 • kryteria diagnostyczne depresji
 • kryteria diagnostyczne depresji wg dsm-iv
 • kryteria diagnostyczne dsm-iv w psychologii
 • samobójstwo według dsm 4
 • psychoogia kryteria diagnostyczne depresji
 • psychologia kryteria diagnostyczne depresji
 • okres Wielkiej Depresji
 • Objawy dużej depresji (wg DSM-IV)
 • ktyteria depresji w dsm iv
 • kryteria rozpoznawania depresji
 • Kryteria Dignostyczne Depreseji wedlug DSM IV
 • kryteria diagnostyczne rozpoznania depresji dużej według dsm-iv:
 • kryteria diagnostyczne dużej depresji wg dsm-iv
 • depresja a żałoba dsm IV
 • kryteria diagnostyczne depresji wielkiej
 • kryteria diagnostyczne depresji wg -10
 • kryteria diagnostyczne depresji według dsm-iv
 • kryteria diagnostyczne depresji DSM IV
 • DSM IV DEPRESJA
 • dsm 4 depresja
 • depresja według dsm
 • depresja kryteria rozpoznania

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne.
Zespoły psychopatologiczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych.
Od tego momentu kiedy pojawia się lęk zaczyna się pojawiać psychopatologia.
Rokowanie.
Leczenie.
Diagnostyka.
W trakcie rozwoju pojawia się także inna( jak powiada Freud) irracjonalna struktura wewnętrzna
Podział zaburzeń.
Przeciwnicy stawiali, i chyba słusznie, zarzut dualizmu.
Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych (problem chorób psychosomatycznych).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna