Paranoja i reakcje. – Psychologia kliniczna

Paranoja i reakcje.

Definicja i pozycja nozologiczna.
Paranoja jest rzadką, przewlekłą psychozą, w której usystematyzowane i logiczne urojenia rozwijają się stopniowo, nie stwierdza się natomiast omamów ani schizofrenicznych zaburzeń myślenia.
Struktura osobowzści chorych na paranoję, nie ulegaj w łuku choroby dezorganizacji, a reakcje emocjonalne są dostosowane do treści urzjeń.
Często psychoza nie zakłóca poważniej społecznego funkcjonowania, choć zdarza się także, że podporządkowane urzjemom zachowanie człowieka chorego powoduje znaczne trudności w kontaktach społecznych i poważne konflikty, także z prawem.
Reakcje paranoiczne, których obraz kliniczny jest bardzo zbliżony do paranoi, są zaburzeniami psychotycznymi o różnym czasie trwania.
Rozwijają się one najczęściej u ludzi, ktćrych charakteryzują swoiste cechy osobowości(osobowość paranoiczna), a przede wszystkim przewaga projekcji nad innymi mechanizmami obronnymi.
Są one następstwem działania różnego rodzaju czynników reaktywnych, najczęściej o charakterze psychologicznego, społecznego czy też biologiczne**s*esu.
Podstawowa różnica pomiędzy paranoją a reakcjami paranoicznymi zawiera się nie w obrazie klinicznym, ale w istnieniu reaktywnego czynnika w reakcjach paranoicznych, podczas gdy paranoja jest psychozą endogenną o nie wyjaśnionej etiologii, w której czynniki biologiczne dominują nad psychospołecznymi.
Przynależność nozologiczna paranoi i reakcji paranoicznych budzi od dawna znaczne kontrowersje.
Przede wszystkim dotyczą one odrębności nozologicznejparanzi prawdziwej i schizofrenii paranoidalnej, a także zaburzeń nastroju.
Jakkolwiek większość psychiaućw jest zdania, że mamy do czynienia z odrębną, endogenną psychozą, to jednak niektórzy traktują paranoję jako postać schizofrenii paranoidalnej.
Część psychiatrów amerykańskich, pozostających pod wpływem psychoanalizy, jest zdania, że istnieje kontinuum zaburzeń paranoicznych-od osobowości paranoicznej, poprzez reakcje paranoiczne, paranoję prawdziwą, do schizofrenii paranoidalnej.
Inni zaś, których poglądy znalazły wyraz w ostatniej wersji Klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego(DSM-IV), wyróżniają grupę zaburzeń urojeniowych(Delusional disorders).
Kryteria ich rozpoznawania to obecność trwałych urojeń, które nie są dziwaczne i nie wynikają z innych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia i zaburzenia nastroju, oraz mogą być rozpoznawane tylko wtedy, gdy nie istnieje wywołujący je czynnik jrganiczny.
W omówionej powyżej klasyfikacji autorzy nie wymieniają już nazwy pdTdOOl.
Pozycję nozolzgiczną paranoi komplikuje dodatkowo fakt, iż zespoły paranoiczne mogą występować objawowo w przypadkach organicznego uszkodzenia ńśrodkowego układu nerwowego, padaczki, nadużywania leków, a zwłaszcza amfetaminy i kokainy.
W obowiązującej w Polsce 10, wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji’horób i Problemów Zdrowotnych(ICD-10)paranoja znalazła się w grupie.
Uporczywe(utrwalone)zaburzenia urojeniowe”(F 22)obok psychozy paranoidalnej, stanu paranoidalnego, parwrenii i innych uporczywych podobnych stanów, jak np.sensytywny obłęd odnoszący i innych zaburzeń urojeniowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • reakcje paranoiczne
 • reakcja paranoiczna
 • paranoja psychologia
 • reakcja paranoidalna
 • chory na paranoje
 • paranoiczne reakcje
 • paranoja definicja
 • paranoja i reakcje paranoiczne
 • paranoja kliniczna
 • psychologia-kliniczna likala com paranoja-i-reakcje
 • paranoja w psychologi
 • Wypowiedzi chorych na paranoje
 • sensytywny obłęd ksobny
 • Reakcje urojeniowe
 • reakcje urojemiowe
 • psychologia i paranoje
 • paranoje zaburzenia urojeniowe
 • paranoje prawdziwa a reakcja paranoiczna
 • paranoje i reakcje paranoiczne
 • paranoja osobowości forum
 • paranoja i psycholagia
 • osobowość paranoiczna paranoja
 • obled ksobny amfetamina
 • icd10nparanoja
 • czynniki paranoiczne
 • czy reakcja paranoiczna jest psychoza

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera
Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:
Hormon leku

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna