Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne(schizotypowe schizofreniopodobne). - Psychologia kliniczna

Schizofrenia a zespoły schizofrenoidalne(schizotypowe schizofreniopodobne).

Wcześniej wspomniałem z wyodrębnieniu przez Langfeldta tzw.psychoz schizofrenoidalnych.
Mianem tym określa się zespoły:paranoidalne, hebefrenicznei katatoniczne, które nie występują na podłożu schizofrenii, lecz są wywołane innymi(nieswoistymi)czynnikami chorobotwórczymi.
Na tym stanowisku stoją też twórcy międzynarodowych klasyfikacji(np.DSM-IV), w których, zaburzenia schizofrenoidalne”(schizophreniform disorder)omawia się wśród, innych zaburzeń psychotycznych zprócz schizofrenii”.
Zespoły te mogą pojawić się w psychozach organicznych pourazowych(Wardaszko-Łyskowska), w psychozach inwolucyjnych, w przebiegu zapalenia mózgu itd.
W takich przypadkach nie należy się spieszyć z rozpoznaniem schizofrenii, gdyż po ustąpieniu somatycznej przyczyny(np.zapalenia mózgu), cofają się równolegle objawy schizofrenoidalne bez pozostawienia cech rozszczepienia struktury osobowości i innych osiowych objawów schizofrenii.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia schizofrenoidalne
 • psychologia-kliniczna likala com schizofrenia-a-zespoly-schizofrenoidalneschizotypowe-schizofreniopodobne
 • schizofrenia orzecznictwo
 • osobowosc schozofrrnidalna
 • zespoły schizofrenoidalne
 • zespół schizofrenoidalny
 • psychozy schizofreoinidalne
 • schizofrenia i zespoły schizofreniopodobne
 • schizofrenadalny
 • Schizofrenoidalne zaburzenie
 • schizofrenoidalnych
 • schizotypowe leczenie
 • schorzenia schizofreniopodobne
 • schizofreidalna
 • zaburzenia schizotypowe psychologia
 • zabuzenia shizofrenidalne
 • osobowość schizotypowa

 January 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna