Leczenie.

Postępowanie lecznicze będzie zależało od postaci psychozy schizofrenicznej, ud czasu trwania i nasilenia objawów.
U chorych z lżejszym przebiegiem, kiedy zachowane jest przynajmniej częściowo poczucie choroby i motywacja lu leczenia, można włączyć leki przeciwpsychotyczne(neuroleptyki)w warunkach laboratoryjnych.
Jeżeli objawy są burzliwe, chorzy są pobudzeni i zagrażają zdrowiu oraz życiu innych osób, a także własnemu życiu(autoagresja), decydujemy się na leczenie szpitalne, niekiedy wbrew woli chorego.
Leczenie od samego początku powinno być kompleksowe, tj.obejmujące psychofarmakoterapię i psychoterapię z elementarni sojoterapii.
Wybór leku nie jest sprawą prostą.
Na rynku jest wiele leków o różnym profilu i sile działania.
W paranoidalnej psychozie włączamy leki o silnym wpływie przeciwwytwórczym.
W warunkach polskich najczęściej stosuje się pochodne fenniazyny(chlorpromazyna, perfenazyna, pernazyna).
Jeżeli leki z tej grupy zawodzą, można włączyć leki nowszej generacji, np.klozapinę, risperidon.
U chorych pobudzonych stosuje się pochodne butyrofenu(np.haloperidol), ale także pochodne tioksantenowe, np.klopentiksol.
Dostępne są leki z rej grupy o przedłużonym działaniu(Clopixcl acuphase-amp, 0.05 co 3 dni domięśniowo).
U pacjentów zahamowanych(katatonia hipukinetyczna)i u tych, u których górują objawy negatywne(osiowe), dobry efekt uzyskujemy stosując pochodne benzamidu(Sulpiryd), zaś z pochodnych fenotiazyny małe dawki flufenazyny lub pipotiazyny.
Jeżeli w obrazie klinicznym stwierdza się obniżenie nastroju, można zastosować z grupy fenotiazynowej tiorydazynę, lewopromazynę, a z grupy tioksantenowejflupentiksol(Fluanxol).
Z nowszych lekćw zachęcające wyniki leczenia uzyskuje się po risperidonie(Rispolept), który działa zarówno na recepty D, (w układzie dopaminergicznym), jak i na receptory 5-HT, , (w układzie serotoninergicznym).
Chorych włączamy w szpitalu lu społeczności leczniczej, stosujemy terapię grupową, terapię zajęciową, a niekiedy psychoterapię indywidualną.
Metody rehabilitacji są dzisiaj bardzo zróżnicowane i rozbudowane(pisze o tym doc.
T. Stańczakcwa).

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree