Leczenie. – Psychologia kliniczna

Leczenie.

Postępowanie lecznicze będzie zależało od postaci psychozy schizofrenicznej, ud czasu trwania i nasilenia objawów.
U chorych z lżejszym przebiegiem, kiedy zachowane jest przynajmniej częściowo poczucie choroby i motywacja lu leczenia, można włączyć leki przeciwpsychotyczne(neuroleptyki)w warunkach laboratoryjnych.
Jeżeli objawy są burzliwe, chorzy są pobudzeni i zagrażają zdrowiu oraz życiu innych osób, a także własnemu życiu(autoagresja), decydujemy się na leczenie szpitalne, niekiedy wbrew woli chorego.
Leczenie od samego początku powinno być kompleksowe, tj.obejmujące psychofarmakoterapię i psychoterapię z elementarni sojoterapii.
Wybór leku nie jest sprawą prostą.
Na rynku jest wiele leków o różnym profilu i sile działania.
W paranoidalnej psychozie włączamy leki o silnym wpływie przeciwwytwórczym.
W warunkach polskich najczęściej stosuje się pochodne fenniazyny(chlorpromazyna, perfenazyna, pernazyna).
Jeżeli leki z tej grupy zawodzą, można włączyć leki nowszej generacji, np.klozapinę, risperidon.
U chorych pobudzonych stosuje się pochodne butyrofenu(np.haloperidol), ale także pochodne tioksantenowe, np.klopentiksol.
Dostępne są leki z rej grupy o przedłużonym działaniu(Clopixcl acuphase-amp, 0.05 co 3 dni domięśniowo).
U pacjentów zahamowanych(katatonia hipukinetyczna)i u tych, u których górują objawy negatywne(osiowe), dobry efekt uzyskujemy stosując pochodne benzamidu(Sulpiryd), zaś z pochodnych fenotiazyny małe dawki flufenazyny lub pipotiazyny.
Jeżeli w obrazie klinicznym stwierdza się obniżenie nastroju, można zastosować z grupy fenotiazynowej tiorydazynę, lewopromazynę, a z grupy tioksantenowejflupentiksol(Fluanxol).
Z nowszych lekćw zachęcające wyniki leczenia uzyskuje się po risperidonie(Rispolept), który działa zarówno na recepty D, (w układzie dopaminergicznym), jak i na receptory 5-HT, , (w układzie serotoninergicznym).
Chorych włączamy w szpitalu lu społeczności leczniczej, stosujemy terapię grupową, terapię zajęciową, a niekiedy psychoterapię indywidualną.
Metody rehabilitacji są dzisiaj bardzo zróżnicowane i rozbudowane(pisze o tym doc.
T. Stańczakcwa).

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Niektórzy doszukując się związku pomiędzy zanikami mózgu a schizofrenią-stwierdzili,
Należy się zgodzić, iż tomografia komputerowa głowy (TK) stanowi obecnie
A n g i o gr a fi a (kontrastowanie tętnic mózgowych)
Niestety, niepowodzenia w walce z uzależnieniami są również konsekwencją podejścia redukcjonistycznego.
Badanie kontrastowe układu pływowego mózgu.
Badania neuroradiologiczne.
Metody swoiste: testy psychologiczne i inwentarze osobowości.
Chodzi o kierunek społeczny, oczywiście w skrajnej postaci.
Wybrane metody psychologicznych badań diagnostycznych.
Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna