Schizofrenia hebefeniczna(zdezorganizowana). – Psychologia kliniczna

Schizofrenia hebefeniczna(zdezorganizowana).

Również ren termin dotyczy złożonego obrazu klinicznego, na który składają się cechy przewlekłej schizofrenii i zespołu hebefrenicznego.
Ta postać schizofrenii jest dzisiaj dość rzadka.
W niektórych klasyfikacjach(np.amerykańskiej)nazwę tę zastąpiono określeniem, schizofrenia zdezorganizowana”.
W żadnym bowiem z zespołów schizofrenicznych nie ma tak bardzo rzucających się w oczy objawów rozprzężenia całego życia uczuciowego, jak właśnie w zespole hebefrenicznym.
Od dawna zauważonz, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, rzadziej jako hebefrenia dziecięca(stąd starsza nazwa:pierwotne otępienie wczesne).
Osoba, zachowująca się dotąd bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dziwactwa, przybierać niepoważne pozy, wybucha bez powodu śmiechem, okazuje zachzwaniekrnąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie-bez poczucia dystansu w stosunku do rodziców, nauczycieli, przełożonych.
Staje się nietaktowna, bezczelna, nachalna, gruboskórna, drażliwa, a nawet agresywna.
Nastrój chorego określamy jako wesołkowwy.
Mimika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, nieszczerego patosu, przesady.
Te i inne objawy są wyrazem zaniku przejawów uczuciowości wyższej.
W szkole czy w miejscu pracy chory pozwala sobie na kpiarskie uwagi, niewybredne dowcipy.
Apele do poczucia obowiązku, du uczuć społecznych, rodzinnych-pozostają bez echa.
Zanika elementarne pzczuciezdpowiedzialnuści za własny los i interes.
Otoczenie interpretuje te zachowania, zwłaszcza w pierwszym okresie, jako wpływ, zdemoralizowwych kolegów”.
Stosowane kary i upomnienia nie robią na chorym żadnego wrażenia.
Nlarastające cechy rozszczepienia osobowości, dziwaczne urojenia, a raczej fantazje wielkościowe, myślenie autystyczna-niezdyscyplinowane, z rzucającym się w oczy rozkojarzeniem łuku myślenia, nie pozostawiają wątpliwości cu do psychotycznego charakteru objawów.
Ten obraz rozwija się dość szybko, choć czasem rozwój pełnego zespołu psychotycznego jest powolny, skryty i wtedy zwykle rokowanie bywa gorsze, niż w ostro zaczynającym się przebiegu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • schizofrenia zdezorganizowana
 • hebefrenia psychologii
 • schizofrenia zdezorganizowana hebefrenia
 • hebefrenia leczenie
 • psychologia-kliniczna likala com schizofrenia-hebefenicznazdezorganizowana
 • schizofrenia fantazje
 • zespół hebefreniczny
 • fantazje wielkościowe
 • zdezorganizowanie wypowiedzi
 • zdezorganizowana postać schizofrenii
 • zdezorganizowaną postać schizofreni
 • schizofrenia zdezorganizowane myślenie
 • schizofrenia zdezorganizowana terapia
 • schizofrenia zdezorganizowana objawy
 • schizofrenia zdezorganizowana leczenie
 • schizofrenia hebefreniczma zdezorganizowana
 • schizofrenia dezorganizowana skutki
 • psychozy hebefeniczne
 • osobowosc zdezorganizowana
 • osobowosc dezorganizowana
 • obraz kliniczny schizofrenii zdezorganizowanej
 • myślenie zdezorganizowane
 • leki na schizofrenia zdezorganizowana
 • jak pomoc corcechorej na schizofreni
 • jak inaczej określa się zdezorganizowaną postać schizofrenii

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Stres biologiczny i psychologiczny
Przebieg i całowanie przedstawiają się bardzo rozmaicie.
Zaburzenia dysocjacyjne
Pacjentka w wieku 48 lat.
Chronotyp poranny – wieczorny
Pacjent w wieku 23 lat.
Rozpoznanie i obraz kliniczny.
Epidemiologia-rozpowszechnienie fobii prostych,
Aspekt psychologiczny
Pacjentka w wieku 42 lat, rozwiedziona, bezdzietna. ykonano u niej badanie ginekologiczne, w tym cytologiczne.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 25, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna