Schizofrenia hebefeniczna(zdezorganizowana).

Również ren termin dotyczy złożonego obrazu klinicznego, na który składają się cechy przewlekłej schizofrenii i zespołu hebefrenicznego.
Ta postać schizofrenii jest dzisiaj dość rzadka.
W niektórych klasyfikacjach(np.amerykańskiej)nazwę tę zastąpiono określeniem, schizofrenia zdezorganizowana”.
W żadnym bowiem z zespołów schizofrenicznych nie ma tak bardzo rzucających się w oczy objawów rozprzężenia całego życia uczuciowego, jak właśnie w zespole hebefrenicznym.
Od dawna zauważonz, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, rzadziej jako hebefrenia dziecięca(stąd starsza nazwa:pierwotne otępienie wczesne).
Osoba, zachowująca się dotąd bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dziwactwa, przybierać niepoważne pozy, wybucha bez powodu śmiechem, okazuje zachzwaniekrnąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie-bez poczucia dystansu w stosunku do rodziców, nauczycieli, przełożonych.
Staje się nietaktowna, bezczelna, nachalna, gruboskórna, drażliwa, a nawet agresywna.
Nastrój chorego określamy jako wesołkowwy.
Mimika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, nieszczerego patosu, przesady.
Te i inne objawy są wyrazem zaniku przejawów uczuciowości wyższej.
W szkole czy w miejscu pracy chory pozwala sobie na kpiarskie uwagi, niewybredne dowcipy.
Apele do poczucia obowiązku, du uczuć społecznych, rodzinnych-pozostają bez echa.
Zanika elementarne pzczuciezdpowiedzialnuści za własny los i interes.
Otoczenie interpretuje te zachowania, zwłaszcza w pierwszym okresie, jako wpływ, zdemoralizowwych kolegów”.
Stosowane kary i upomnienia nie robią na chorym żadnego wrażenia.
Nlarastające cechy rozszczepienia osobowości, dziwaczne urojenia, a raczej fantazje wielkościowe, myślenie autystyczna-niezdyscyplinowane, z rzucającym się w oczy rozkojarzeniem łuku myślenia, nie pozostawiają wątpliwości cu do psychotycznego charakteru objawów.
Ten obraz rozwija się dość szybko, choć czasem rozwój pełnego zespołu psychotycznego jest powolny, skryty i wtedy zwykle rokowanie bywa gorsze, niż w ostro zaczynającym się przebiegu.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • schizofrenia zdezorganizowana
  • schizofrenia zdezorganizowana hebefrenia
  • osobowosc zdezorganizowana