Brak aktywności i bezczynność chorzy usprawiedliwiają różnymi dolegliwościami hipochondrycznymi.

Seksualnie są również małe aktywni, choć czasem bez zahamowania wypowiadają głośno swoje poglądy na życie seksualne, a niekiedy bez skrępowania uprawiają samogwałt.
W ciągu lat następuje zmiana nie tylko w reakcjach i sposobie bycia, ale stopniowa degradacja społeczna i zulamanie linii życiowej.
Rozpoznania schizofrenii prostej można dokonać, według DSM-IV, jeżeli objawy utrzymują się przez co najmniej rok.
Schizofrenię prostą uważam za podstawową postać schizofrenii, na kturą mogą nawarstwiać się zasadniczo czynnościzwe zespoły, takie jak paranoidalny, hebefreniczny, katatoniczny i ich mieszane odmiany lub zespoły innych kręguw, np.depresyjny, maniakalny itp.
W przypadku schizofrenii prostej rzadko zdarzają się znaczne poprawy, a zwłaszcza remisje.
Najczęściej choroba postępuje wprawdzie powoli, ale stale.
Leczenie, a zwłaszcza konsekwentna rehabilitacja przy użyciu metod psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych, może wpłynąć korzystnie na los chorego.
Schizofrenia paranoidalna.
Muwiąc c schizofrenii paranoidalnej, mam na myśli postać złożoną z przewlekłego procesu schizofrenicznego i zespołu paranoidalnego.
Z tego względu pomijam tutaj objawy osiowe schizofrenii, ograniczając się dc wyliczenia charakterystycznych cech paranoidalnych.
Ta postać kliniczna schizofrenii jest najczęstsza.
Nad innymi objawami górują omamy i urojenia.
Niekiedy psychoza paranoidalna nie od razu wyraża się objawami wytwórczymi.
Bywa, że na początku jest niejasno umotywowany stan lękowy lub nastrój urojeniowy z pobudzeniem ruchowym, a czasem z przygnębieniem i bezruchem, z wrażeniem, że dzieje się coś groźnego, że coś złego się stanie:dopiero po paru dniach czy tygodniach pojawiają się przeżycia omamowa-urojeniowe.
Często zespół paranoidalny wybucha zupełnie nagle.
Przy ostrym początku, lęk może być swoim natężeniem dostosowangy lu treści umamuw i urojeń.
Omamy i iluzje dotyczą w zasadzie wszystkich zmysłów, najczęściej występują słuchowe, nigdy nie spotykamy wzrokowych(co zdecydowanie podkreślał Biegłem.
Wśród patologicznych tworów myślenia górują urojenia prześladowcze, ksobne czyli odnoszące, urzjenia pochodzenia(zaprzeczanie realnym związkom rodzinnym-rodzice nie są rodzicami), urojenia hipochondryczne.
Najistotniejsze w zespole paranoidalnym, obok urojeń prześladzwczych, kture występują i w innych psychozach, są urojenia ksobne, oddziaływania zewnętrznego, urojenia odsłonięcia(inni ludzie znają tajemnice i myśli chorego), urojenia nasyłania i wykradania myśli(zaliczane przez niektćrych du tzw.omamżw psychicznych).
Chorzy doznają wrażenia hipnotyzowania, telepatycznego oddziaływania wrogów na odległość, wpływu silnego pula elektromagnetycznego, radarów, laserów i innych nowoczesnych urządzeń elektronicznych kontrolujących ich myśli.
U chorych z pzwolnym początkiem cha@k(erystyczne są urojenia odnoszące, czy ksobne.
Zdarzenia zachodzące w otoczeniu, a także opisywane w prasie, radiu i telewizji chory traktuje jako skierowane do niego, jego dotyczące, traktowane jako infzrmacja lub ostrzeżenie.
Chorzy uskarżają się nierzadko, że ludzie przyglądają im się na ulicy, wymieniają na ich temat uwagi, uśmiechają się znacząco lub szyderczo.
Wypowiedzi te łączą się z szerszym kontekstem.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • bezczynność psychologia