Kryteria diagnostyczne schizofrenii.

Od czasu klasycznego opisu klinicznych cech schizofrenii podanego przez Bleulerawielu autorów dążyło w latach późniejszych do uściślenia kryteriów diagnostycznych rej grupy psychoz.
Jest to szczegulnie ważne dla celów naukowych, statystycznych i epidemiologicznych.
Do najbardziej znanych należą kryteriacRDĆ Oesearch Diagnostic Criteria), kryteria Feighnera, kryteria Taylora i Abramsa, kryteria patgnomoniczne Schneidera, kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV i Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10.
Twórcy Klasyfikacji ICD-10 piszą, że choć nie można wskazać żadnych ściśle pało gnomonicznych objawów schizofrenii, dla celów praktycznych przydatny może być podział wymienionych objawów na grupy, które mają specjalne znaczenie w rozpoznawaniu schizofrenii i często występują razem.
Objawami, które można uznać za kryteria ICD-10, są:a)echo myśli, nasyłanie i zabieranie myśli oraz odsłonięcie myśli:b)urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia, wyraźnie odnoszone do ruchów ciała lub kończyny względnie do szczególnych myśli, działań i odczuć:spostrzeżenia urojeniowe:c)głosy omamowe, komentujące na bieżąco zachowanie pacjenta lub dyskutujące o pacjencie między sobą, albo innego typu głosy omamowe pochodzące z pewnych części ciała:d)utrwalone urojenia innego rodzaju, których treść jest niedosrosowanakulturowo i zupełnie niemożliwa do zaistnienia, jak:urojenia tożsamości religijnej lub politycznej, albo nadludzkich mocy czy zdolności(np.zdolności do oddziaływania na pogodę lub pozostawania w łączności z przybyszami z innego świata):e)utrwalone omamy z zakresu jakiegokolwiek zmysłu, jeżeli towarzyszą im albo zwiewne i współuksztahowane urojenia bez wyraźnej treści afektywnej, bądź utrwalone myśli nadwartościowe, albo gdy występują codziennie od tygodni lub miesięcy:f)przerwy lub w osobistą wraz z uogólnionym lękiem, przygnębieniem cncz zaabsorbowaniem sobą, może wyprzedzać wystąpienie objawów psychotycznych o tygodnie, a nawet miesiące.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • schizofrenia kryteria diagnostyczne
 • kryteria schizofrenii
 • schizofrenia kryteria diagnozy
 • urojenia oddzialywania
 • diagnoza DSM-IV schizofrenia kryteria
 • kryteria diagnoza schizofrenia
 • kryteria diagnozy schizofreni
 • schizofrenia kliniczna
 • schizofrenia kryteria
 • schizofrenia kryteria diagnostyczne icd-10
 • schizofrenia kryterium diagnostyczne
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree