Objawy osiowe schizofrenii. – Psychologia kliniczna

Objawy osiowe schizofrenii.

Twórca pojęcia, schizofrenia”E.
Bleuler użył określenia, objawy podstawowe”(Grundsymptome), których stwierdzenie uprawnia do rozpoznania tej psychozy.
Objawy te(zwane obecnie osiowymi lub negatywnymi)obejmują właściwie całość życia psychicznego.
Ujęto je w trzy grupy:Autyzm jest to pojęcie opisane i użyte przez Bleulera dla oznaczenia psychopatologicznego objawu, kiury polega na znacznej przewadze zainteresowania się chorego swoimi przeżyciami wewnętrznymi i na postępującej otrucie istotnego kontaktu ze światem zewnętrznym.
Chory żyje swoimi pragnieniami i lękami, swoją wyobraźnią.
Ponieważ nie dzieli się z otoczeniem treściami swoich przeżyć, staje się coraz bardziej dla otoczenia niezrozumiały.
Postawa wyizolowania i braku syntonii sprawia, że otoczenie coraz częściej odnosi się du takiej autystycznej osoby krytycznie i czasem z dezaprobatą, a to.
w konsekwencji rani godność chorego i skłania go do jeszcze większego odsunięcia się od otoczenia i bardziej hermetycznego zamknięcia w sobie.
Autyzm jest więc zaburzeniem komunikacji międzyludzkiej.
Drugą grupą objawów osiowych są zmiany w sferze uczuć, które doznają najbardziej znamiennych zaburzeń.
Polegają one na obniżeniu(lub raczej rozszczepieniu)uczuciowości wyższej i jej zobojętnieniu. Jest to konsekwencja, a zarazem i przyczyna pogłębiania się autyzmu w planie uczuciowym, wyrażająca się utratą związków uczuciowych z innymi ludźmi i uczuciem pustki emocjonalnej w sobie.
Życie uczuciowe nie ulega swzbodnej modulacji zależnie od treści rozmowy lub wypowiedzi, gdyż nabiera cech sztywności. Łączność afektywna z chorym bywa bardzo powierzchowna.
Nie można się wczuć w jego przeżycia, ani ich zrozumieć.
Sztywności afektywnej odpowiada sztywność mimiki.
Od chorego emanuje chłód uczuciowy, obojętność.
Czasem chory zdaje się przeżywać pewne uczucia i werbalizuje je, lecz w ich zewnętrznym wyrazie jest pewna sztuczność, nieszczerość, a niekiedy fałszywy patos.
Płacz chorego nie wzrusza, a śmiech nie rozwesela.
Na każdą próbę wdarcia się w treść jego przeżyć lub wciągnięcia go w jakieś konkretne działanie, względnie w kontakt ze światem zewnętrznym, reaguje on oporem, a nawet gniewną drażliwością.
Chory z zasady nie ma poczucia choroby psychicznej, a jeśli ma, to bardzo powierzchowne lub dotyczące drugorzędnych, cielesnych objawów(anzsognosia, Wypcnoszgnosia).
Niektórzy chorzy, zwłaszcza w początkowym stadium cheruby, zauważają dokonującą się w nich przemianę psychiczną, lecz nie doić głęboko się nią przejmują.
Trzecim objawem osiowym schizofrenii(a ściśle sympromokompleksem)jest rozszczepienie osobowości, dochodzące w dalszym nasileniu do rozpadu struktury osobowości.
Jest to, obok swoistych zaburzeń życia uczuciowegz, w szczególności zaniku uczuciowości wyższej i zdolności modulowania afektu, najistotniejsza właściwość, dlatego uwydatniono ją w samj nazwie choroby.
Z którejkolwiek strony spojrzymy na strukturę osobowości, wszędzie możemy dostrzec objawy rozszczepienne.
W prawidłowych warunkach zachodzi współżycie jednostki ze środowiskiem, tutaj stosunek ten ulega zakłóceniu i ani rzeczywistość nie odbija się w poznawczych(kognitywnych)czynnościach chorego, nazywamy to dereizmem, ani jego odczyny uczuciowe nie są do niej dostosowane.
Takie samo rozszczepienie widzi się między poszczególnymi grupami(sferami)czynności psychicznych, a więc nie ma równoległości między czynnościami myślowymi a uczuciowymi(paratymia).
Zaznacza się to w braku adekwatnych reakcji mimicznych(paramimia)i nieprawidłowej modulacji głosu(parafonia).
W obrębie pzszczególnych czgnnzici psychicznych także dzchudzi du rozprzężenia zwartości i rozdwojenia noszącego nazwę ambiwalencji(dwuwartościowości):ambiwalencja uczuć, w sferze myśli-ambiwalencja sądów(ambisentencja), w sferze dążeń-ambiwalencja dążeń(ambirendencja).
Rozszczepienie może spowodować zaburzenie toku i treści myślenia, wyraża się to rozkojarzeniem myśli i trudnościami w konstruowaniu logicznym zdań, dobieraniu słów dla wyrażenia aktualnych przeżyć.
Oburzy tworzą neologizmy, tu jest nowe słowa, będące czasem zlepkiem kilku innych słów potrzebnych im na określenie jakiegoś czasem niezrozumiałego działania, sytuacji lub przedmiotu.
Powstają też dziwaczne sformułowania, np.zamiast, karmiłem zwierzęta domowe”, chory mówi:czyniłem zwierzętonakarmialność domową”.
Niekiedy rozszczepienie osobowości i rozkojarzenie myślenia jest długo nieznaczne, a bywa, iż w ostrym przebiegu choroby dochodzi szybko do rozszczepienia i rozpadu osobowości.
Objawy osiowe schizofrenii opisano w taki sposób, aby wyraźnie uwypuklić ich właściwości.
Nie należy jednak zapominać, że w wielu przypadkach schizofrenii nasilenie poszczegćlnych objawów jest mniej wyraźne, a co ważniejsze:często nic występują one w sposób zgeneralizowany i np.autyzmowi może towarzyszyć wybiórczo zachowana zdolność do syntonii(czyli współbrzmienia z otoczeniem).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • objawy schizofrenii
 • CYKLOFRENIA
 • objawy rozszczepienne
 • objawy osiowe schizofrenii
 • schizofrenia objawy osiowe
 • objawy osiowe
 • objawy rozszczepienne w schizofrenii
 • objaw osiowy
 • obiawy brzerzne i osiowe schizofrenii
 • osiowe objawy schizofrenii
 • schizofrenia prosta
 • psychozy objawy osiowe
 • rozszczepienie osobowości w schizofrenii
 • sztywność afektywna
 • rozpad struktury osobowości
 • schizofrenia prosta objawy osiowe
 • objawy rozpadu struktury osobowości
 • objawy osiowe schizofrenii bleuler
 • 3 osiowe objawy schizofreni
 • objawy osiowe schizofreni
 • 3 objawy osiowe schizofrenii
 • autyzm objawy osiowe
 • cyklofrenia objawy
 • eugen bleuler schizofrenia osiowe objawy
 • autyzm jest jednym z objawów osiowych schizofrenii
 • co to objawy rozszczepienne?
 • rozpad struktury osobowości objawy
 • cztery osiowe objawy schizofrenii bleuler
 • dereizm schizofrenia
 • psychoza objawy osiowe
 • psychologia-kliniczna cba pl 318
 • przyczyny uczucia pustki uczuciowej
 • osiowy objaw schizofreni
 • osiowe schizofrenii
 • Osiowe schizofreni
 • zaburzenia osiowe w schizofreni
 • objawy osiowe rozszczepienne
 • obniżenie uczuciowości wyższej
 • nieszczery patos
 • objawu osiowego
 • objawy osiowe autyzm zmiany afektywne
 • objawy rozsczepienne
 • objawy osiowe autyzmuvolkmar
 • objawy rozpadu osobowości
 • objawy roszczepienne
 • objawy osiowe schizofrenii wg bleulera
 • objawy osiowe schizofrenii krepelin
 • objawy osiowe schizofrenii definicja
 • objawy osiowe cyklofrenii
 • objawy osiowe przychozy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Przeciwieństwo-ekstrawersji.
Zakłócenie mechaniz. mów homeostatycznych odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu chorób somatycznych i psychicznych.
Jest stanem polegającym na sugestywnej łączności między hipnotyzowanym a hipnotyzerem (tzw. raport.
Kodeks Etyki Lekarskiej
Niektóre problemy etyczna-deontologiczne w psychiatrii.
Badanie powinno odbywać się bez obecności. osób trzecich, np. policjantów czy prokuratora.
Mowa staje się zamazana, rwą się wątki myślowe.
Psychiatria sądowa i orzecznictwo.
Wdrażanie.
W celu ochrony praw pacjentów poddawanych przymusowemu postępowaniu ustawa przewiduje odstępstwo od zasady zgody

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna