Epidemiologia i ryzyko zachorowania. – Psychologia kliniczna

Epidemiologia i ryzyko zachorowania.

Ocena rzeczywistej częstości występowania nowych przypadków zachorowań na schizofrenię(zapadalności), jak i rozpowszechnienia schizofrenii w populacji ogólnej ujawnia dość istotne różnice w poszczególnych krajach i regionach świata.
Owe zróżnicowania regionalne wskaźników zapadalności i rozpowszechnienia nie są jasne, chociaż można się domyślać, że mimo wysiłkuw podejmowanych w celu ujednolicenia kryteriów rozpoznawczych tych psychoz na świecie, obserwuje się w tym zakresie różnice.
Porównywanie wskaźników w różnych krajach utrudnia też fakt, że autorzy badań epidemiologicznychposługują się zaruwno różnymi metodami badań, jak i różnymi wskażnikmij(zapadalność roczna, rozpowszechnienie punktowe miesięczne, roczne i w ciągle całego życia).
W Polsce wskaźniki ujawnionej(zarejestrowanej)zapadalności w placów-gkach psychiatrycznych wynosiły w 1988 r.na 1000 mieszkańców:w poradni zdrowia psychicznego-0, 18, a w szpitalach psychiatrycznych-lU 3..
W badaniach amerykańskich rozpowszechnienie punktowe miesięczne wynioskdla schizofrenii i zaburzeń typu schizofrenii(schizophreniform disorders)0, 7 m 100 rezydentów(Regiel i Bruke, 1995).
Zapadalność roczna na schizofrenjwynosi 0, 1 I-0.7.
Ryzyko zachorowania w ciągu życia ocenia się na całym globie na około 1%i jest najwyższe w trzeciej dekadzie życia.
Jest ono jednakowe dla mężczyzn i kobiet.
Jednak przeciętny wiek zachorowania jest niższy dla mężczyzn(I 5, -25.rż.
niż dla kobiet(25, -35, rż), co sprawia, że wśród wczesnych zachorowań przeważają mężczyźni, a wśród późniejszych kobiety.
Próby wyjaśnienia tych różnic, zarównz z punktu widzenia biologicznego, jak i socjologicznego, nie przyniosły jednoznacznych rozwiązań.
Z przeprowadzonych w 1971 r.przez Rosenthala w USA badań szpitahyQwynika, że ryzyko zachorowania na schizofrenię w populacji generalnej i u dalszych krewnych tych osób wahało się od 0, 3 do 2, 89, u rodziców probandów schizofrenicznych ud 0, 2 do IZ%, u rodzeństwa od 3, 0 do l 4%, zgu dzieci, z których jedno z rodziców cierpiało na psychozę od 8 do IB%.
Ryzyko zachorowania rosło, gdy oboje rodzice chorowwi i wynosiło li-5 O%.
Dla krewnych drugiego stopnia średnia wartość ryzyka wynosiła Z, 59 ż.
Pocieszające sinformacje, że w ciągu ostatniego stulecia nie obserwowano istotniejszych wahań wskaźników epidemiologicznych, mimo iż wykrywalność zaburzeń psychicznych w tym zaburzeń schizofrenicznych, z całą pewnością wzrosła.
NOe brakuje też opinii, że przebieg schizofrenii jest dzisiaj pomyślniejszy niż przed kilkudziesięciu łaty Ważnym argumentem przemawiającym za rolą czynników genetycznych w powstaniu psychoz schizzfrenicznych jest zjawisko konkordancji cech schizofrenicznych u bliźniąt.
Metoda badania bliźniąt należy do najstarszych w genetyce człowieka i opiera się na poruwnaniu zbieżności(konkordancji)występowania cechy u bliźniąt monozygotycznych(o identycznym genotypie)i dwuzygotcznychu proporcji wspólnych genów równej/y.
Otóż w znanych dotąd badaniach bliźniąt zbieżność występowania cech schizofrenii u bliźniąt monozygotycznychwahała się od 15 dc 86%(w nowszych badaniach jest to 3 O-5 O%), u bliźniąt dwuzygotyczmch od 2 dz l 7’%.
Trzeba dodać, że zbieżność występowani schizofrenii u bliźniąt, krure przez wiele lat żyły oddzielnie, wynosiła 77.
61, wzrastała natomiast, gdy bliźnięta wychowywały się i żyły razem, osiągając wartość 9 l.
5%.
Wynik ten mógłby wskazywać na rolę rodziny w ujawnianiu się cech schizofrenii.
W jakimś sensie sugestie re potwierdzają badania dzieci adoptowanych, których przynajmniej jedno z przybranych rodziców chorowało na schizofrenię.
W porównaniu z grupą normalnych, tj.nie obciążonych schizofrenią rodziców, adoptowane dzieci w rodzinach schizofrenicznych częściej przejawiały objawy schizofrenii, stanów granicznych(borderline), cechy schizoidii lub osobowości paranoidalnej(badania Rosenthala).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • konkordancja genetyka
 • schizofrenia epidemiologia
 • epidemiologia schizofrenii
 • schizofrenia a bliżnięta
 • epidemiologia schizofrenii w polsce
 • epidemiologia schizofreni w Polsce
 • Konkordacja genetyka
 • rozpowszechnienie schizofrenia
 • rozpowszechnienie schizofrenii w populacji ogólnej
 • rozpwszechnienie schizofrenii w polsce
 • ryzyko zachorowania na schizofrenię
 • schizofrenia u młodzieży epidemiologia występowania
 • schizofrenia w populacji
 • Wskaźniki zapadalności na schizofrenię w Polsce cebos

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

libido: termin wprowadzony przezmutyzm,
ewuresis noc Ryzjofobia: jedna z postaci fobii oznaczających lęk przed zachorowaniem na gruźlicę.
baturismus s jąkanie s bulbuties. W schizofrenii występuje często łącznie z--autyzmem.
Słownik terminologiczny. zespół anankastyczny.

Cechy osobowości Wymioty.
Przewlekłe zakażenia wirusowe.Zakażeniu ulega też obwodowy układ nerwowy.
Leczenie.Choroba Pieką.
Leki nasenne (hipnotyczne) .Klasyfikacja.
Upośledzenie umysłowe

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 20, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna