Osie diagnostyczne DSM-IV przedstawiają się następująco

(l 994 k 1.
Zespoły kliniczne (clinical disorders) i inne stany mogące zainteresować k*s*.
Il.
Zaburzenia osobowości i upośledzenia umysłowe.
Ul.
Stany ogólnomedyczne (generał medical condirions) .
IV.
Problemy psychospołeczne i środowiskowe.
V.
Poziom funkcjonowania.
Z praktycznego punktu widzenia wielką zaletą systemu DSM-IV jest możliwość (a nawet konieczność) określania nasilenia poszczególnych objawów, czynników i zespołów, jak również funkcjonowania społecznego.
Autorzy DSM zalecają posługiwanie się w tych celach odpowiednimi skalarni kwantyfikującymi poszczególne objawy.
Największe znaczenie mają kryteria diagnostyczne, które opierają się precyzyjnie bądź na występowaniu jakiegoś objawu, bądź na jego braku (tzw.kryterium wyłączające) .
Do sprawy tej będziemy jeszcze wracali, gdyż autorzy podręcznika umówili się, że będą w miarę możności w poszczególnych rozdziałach uwzględniali kryteria amerykańskiej klasyfikacji, chociaż pierwszeństwo dajemy Międzynarodowej Klasyfikacji WHO ICD-I 0.
Chodzi o to, aby polski absolwent znał DSM w ogólnych zarysach i umiał się nim posługiwać zarówno w Polsce, gdzie DSM zyskuje coraz więcej zwolenników, jak i w innych krajach, w których amerykańska klasyfikacja zadomowiła się już ud dawna.
Nawiasem mówiąc, wiele redakcji naukowych czasopism psychiatrycznych wymaga od autorów posługiwania się kryteriami DSM.
W podręczniku posługujemy się podziałem zaburzeń psychicznych przyjętym powszechnie w Polsce.
Nie odbiega on jednak w sposób zasadniczy ci podziałów międzynarodowych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • osie DSM
 • osie diagnostyczne
 • PROBLEMY PSYCHOSPOLECZNE I SRODOWISKOWE
 • osie dsm iv
 • dsm iv osie
 • dsm iv oś 1
 • Oś I zaburzenia kliniczne
 • oś i dsm iv
 • stan ogolnomedyczny
 • osie w dsm iv
 • dsm psychologia
 • osie w dsm 4
 • oś w DSM IV
 • osie diagnostyczne w dsm
 • osie klinicze
 • osie psychologii
 • zaburzenia osobowości według dsm v
 • psychologia oś
 • zaburzenia kliniczne oś I co to?
 • zaburzenia kliniczne z osi I
 • zaburzenia osi 1
 • 0S IV PROBLEMY PSYCHOSPOLECZNE I SRODOWISKOWE
 • dsm oś I zaburzenia kliniczne
 • ADHD która oś w DSM IV
 • co oznacza oś w astygmatyźmie
 • co oznaczają osie w DSM
 • dsm 5 zaburzenia na osi l
 • DSM IV oś I
 • dsm iv oś iv
 • DSM IV w psychologii klasyfikacja
 • dsm objawy z osi I
 • Oś I – Zaburzenia kliniczne
 • dsm v oś I i II
 • dsm-V osie
 • jakie zaburzenia są na osi Il
 • klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD -10
 • kliniczne choroby i zaburzenia w polsce
 • oś 5 dsm
 • oś I psychologia