Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.

W Polsce, jak nieomal na całym świecie, obowiązuje międzynarodowa klasyfikacja, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia i przyjęta na konferencji 46 członków tej organizacji w dniu 6 października 1975 r.
Aktualne jest 10 wydanie (wersja lub rewizja) tej klasyfikacji, ogłoszone przez WHO w 1992 r. (polska wersja ukazała się drukiem w 1997 r.
Zaburzenia psychiczne znalazły się w V rozdziale zatytułowanym.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania”.
Tutaj trzeba wyjaśnić, że angielskie pojęcie, behayioural disorders”ma w klasyfikacji szerszy zakres niż, zaburzenia zachowania”w dotychczasowym rozumieniu tego pojęcia.
W języku polskim nie ma właściwego odpowiednika “zaburzeń behawioralnych”Studenci medycyny zadają często pytanie, dlaczego psychiatrzy tak dużą wagę przykładają do klasyfikacji zaburzeń psychicznych i do kryteriów diagnostycznych.
Nie spotykali się z tym w innych specjalnościach lekarskich.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • międzynarodowej statystycznej kwalifikacji chorób i problemów zdrowotnych
 • dziesiątą rewizję międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych (icd-10) rozdział piąty
 • klasyfikacja zaburzeń 1997
 • międzynarodowa kwalifikacja chorób
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób
 • dziesiąta rewizja międzynarodowej statystycznej
 • miedzynadowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • miedzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych icd-10 pdf
 • Międzynarodowa kwalifikacja chorób E11
 • międzynarodową statystyczną klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych;
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • międzynarodowa statystyczna kwalifikacja chorób i problemów zdrowotnych rewizja dziesiąta
 • międzynarodowa statystyka klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych
 • Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i ProblemówZdrowotnych
 • w naszym kraju od 1992 roku obowiązuje icd-10 - międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych
 • who klasyfikacja chorob pdf