Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej. - Psychologia kliniczna

Zaburzenia krytycyzmu są związane bezpośrednio z obniżeniem sprawności intelektualnej.

Na przykład chory zapytany o imiona dzieci lub swój wiek nie jest w stanie, na skutek zaburzeń pamięci, udzielić prawidłowej odpowiedzi.
Podaje więc tyłku imiona lub wymienia nieprawidłowe, albo też posługuje się ogólnikami: , było ich troje”: , ja jestem ze starego rocznika, ma swoje lata, 45 albo 75″.
Zapytany z kolei, czy nie ma kłopotów z pamięcią, może odpowiedzieć, że pamięć dobrze mu służy.
W tym nLin, znajduje wyraz brak krytycyzmu chorego.
W płytszych zmianach organicznych bywa i tak, że chory dostrzega z zakłopotaniem i obawą coraz to wyraźniejsze zaburzenia pamięci.
Chwiejność emocjonalna nie jest objawem stałym i w niektórych przypadkach nie występuje wyraźnie, jednak pewna zmienność nastroju, a zwłaszcza skłonność do popadania w rozrzewnienie, jest charakterystyczna dla zespołu organicznego.
Chory wzrusza się na wspomnienie wydarzeń z odległej wojny lub np.swojej trudnej młodości, lecz szybko weseleje, słysząc wypowie dzianą pogodnym tonem pokrzepiającą uwagę, iż jest np.piękny dzień, aż milo patrzeć na świat.
Dlatego też, badając chorych otępiałych, często opowiadamy coś wesołego, z czego jednak nie wynika, że należy również opowiadać rzeczy smutne, aby przekonać się, czy istotnie chory się TOZTZCWTU.
Nastrój chorych bywa tępy, często jest też podbarwiony euwrycznie.
W niektórych przypadkach dominuje drażliwość i wybuchowość.
Wspomniano powyżej, że zespół psychoorganiczny (zarówno w postaci nępiennej, jak i charakteropatycznej) wykazuje różne odmiany.
Cechy charakterystyczne, świadczące o ważniejszych różnicach, uwzględniono w części drugiej (szczegółowej) podręcznika.
Tutaj przykładowo wskazano pojedyncze odrębności.
Jedną z charakterystycznych cech zespołu nępiennego u niektórych chorych na padaczkę jest lepkość my śle n i a.
Chory nadmiernie długo trwa przy jednym temacie: zachowuje się tak, jakby nie mógł się od niego oderwać.
Podaje nieistotne szczegóły, a liczne zdania osnute wokół jednej sprawy nie wzbogacają treści wypowiedzi.
Z kolei w zespole otępiennym, zwłaszcza płytkim, krytycyzm chorego bywa dość dobrze zachowany, tak że chory sam z niepokojem śledzi postępujące upośledzenie pamięci i narastającą męczliwość.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • obniżenie krytycyzmu
 • krytycyzm zaburzony
 • obniżony krytycyzm
 • krytycyzm psychologia
 • zaburzenia krytycyzmu
 • upośledzenie krytycyzmu
 • zaburzony krytycyzm
 • brak krytycyzmu
 • brak krytycyzmu krzyzówka
 • krytycyzm
 • brak krytycyzmu co to znaczy
 • cechy obnizonego krytycyzmu
 • niski poziom krytycyzmu
 • krytyvyzm zachowany
 • psychologia-kliniczna likala com zaburzenia-krytycyzmu-sa-zwiazane-bezposrednio-z-obnizeniem-sprawnosci-intelektualnej
 • krytycyzm obnizony co to jest
 • krytycyzm obniżony
 • co to jest zaburzony krytycyzm
 • Zespół Otępienia krytycyzm
 • zanizony krycytyzm
 • www zaburzony krytycyzm
 • upośledzenie krytycyzm uposledzony
 • zaburzenia osądu krytycyzmu
 • zaburzenie krytycyzm
 • psychologia- krytycyzm
 • przykre wspomnienia krytycyzm
 • obnizwnie krytycyzmu
 • obniżony krytycyzm neurologia co to znaczy
 • zaburzony krytycyzm postrzegania
 • obnizony krytycyzm i wyglad
 • zaburzony krytyzyzm
 • krytycyzm uposledzony
 • cechy krytycyzmu
 • cechy niskiego krytycyzmu
 • co oznacza zaburzenia krytycyzmu
 • co to jest krytycyzm obnizony
 • co to znaczy brak krytycyzmu
 • co to znaczy obniżony krytycyzm
 • krycycyzm obniżony psychologia
 • krytycyzm obniżony oznacza
 • obniżony krtycyzm
 • krytycyzm w psychologiczne
 • krytycyzm zaburzenia
 • krytycyzm zaburzony znaczenie
 • niski krytycyzm
 • Niski poziok krytycyzmu
 • obiżony krytycyzm
 • objawy obnizonej sprawnosci intelektualnej
 • obniżony keytycyzm

 January 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna