Chwiejność emocjonalna

(lalilmzs qjecmw) jest objawem charakterystycznym dla zespołu psychoorganicznego.
Polega na patologicznej zmienności nastroju, na nazbyt łatwym przechodzeniu nastroju podwyższonego w obniżony i przeciwnie.
Błahe czynniki sytuacyjne, np.wesoła, pokrzepiająca uwaga lub wypowiedź nawiązująca do przykrych wydarzeń, wyraźnie zmieniają nastrój.
Chory często rozrzewnia się, np.na wspomnienie ciężkich przeżyć z okresu swej młodości, a nieraz w chwilę potem popada w płaczliwą wesołość wobec oznak życzliwości utuczenia.
Lepkość emocjonalna (wscowtaw qyecaua) przejawia się nadmiernie długim trwaniem raz wzbudzonego nastroju lub stanu wzruszenia (tzw.zaleganie afektu) jest objawem typowym zwłaszcza dla charakteropatii padaczkowej.
Ambiwalencja emocjonalna.
Ambiwalencja (mwiuw (ewiw) oznacza dosłownie dwuwartościowość, dlatego ten sam termin nie wskazuje na dziedzinę, której dotyczy.
Może to być np.ambiwalencja intelektualna (inaczej ambisentenja) lub właśnie ambiwalencja emocjonalna, tj.występowanie sprzecznych emocji, a więc u przeciwnym znaku, np.pożądania i niechęci.
Zgodnie z powyższym, termin, ambiwalencja”jest uzupełniony przez dodanie właściwego przymiotnika.
Ambiwalencja emocjonalna występuje przede wszystkim w niektórych przypadkach schizofrenii, będąc wyrazem rozszczepienia czynności psychicznych.
Chory np.boleje nad stratą żony, która-jak wierzy-zestala zgładzona, a zarazem wita ją z oznakami pewnej radości, nie wyzbywając się jednak podstawowego obniżonego nastroju.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • LABILNOSC
 • chwiejność emocjonalna
 • lepkość emocjonalna
 • zaleganie afektu
 • ambiwalencja emocjonalna
 • zaleganie afektu definicja
 • labilnosc emocjonalna
 • labilność emocjonalna u dzieci
 • chwiejność emocjonalna przyczyny
 • abiwalencja a padaczka
 • labilnosc emocjonalna leczenie
 • zaleganie afektu wikipedia
 • lepkość afektu
 • chwiejność emocjonalna objawy
 • labilność emocjonalna a padaczka
 • ambiwalencja uczuciowa freud
 • ambiwalencja psychologia
 • lepkość uczuciowa u dzieci
 • labilność emocjonalna objawy
 • https://psychologia-kliniczna likala com/250/chwiejnosc-emocjonalna/
 • psychologia emocjonalna
 • chwiejnosc nastroju
 • labilnosc definicja
 • labilność emocjonalna cechy
 • chwiejnosc
 • lepkosc psychologia
 • labilnosc psychiczna
 • chwiejność nastrojów
 • labilnośc emicjonalna
 • labilnosc emicjonalna a symulowanie
 • labilnosc nastrojów
 • chwqiejność emocjonalna
 • jak leczyc labilnosc emocjonalna
 • zsleganie afektu
 • cheiejnosc emocjonalna
 • chwiejniść emocjolana
 • chwiejnosc afektu
 • chwiejność afektu wikipedia
 • chwiejnosc emocionalna
 • chwiejność emocji
 • chwiejność emocji u dzieci
 • chwiejność emocjonala
 • hwiejnosc nastrojow
 • chwiejność emocjonalna co to jest?
 • chwiejnosc emocjonalna leczenie
 • chwiejnosc nastroju ciagle
 • chwiejność nastroju u 40-tki
 • chwiejność psychiczna
 • chwijnosc emocjonalna
 • co oznacza ograniczona chwiejność afektywna