Afekty.

Silne wzruszenie nosi nazwę afektu.
Jest to stan fizjologiczny.
Człowieka może np.ogarnąć silne wzruszenie na widok brutalnie bitego dziecka.
Afekt charakteryzuje się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem (nie dotyczącym na równi wszystkich przypadków) zdolności logicznego myślenia, krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu.
W określeniu wzruszenia i silnego wzruszenia wskazano, że obniżenie zdolności logicznego myślenia nie zawsze występuje wyraźnie.
Otóż takie emoje jak gniew (zwłaszcza silny) zaburzają zwykle zdolność trzeźwej i krytycznej oceny sytuacji uraz własnego działania: podzbnie oddziałuje strach, jednak nie we wszystkich przypadkach.
Czasem strach, nawet silny, obniża tylko nieznacznie zdolność jasnego myślenia i rzeczowej oceny sytuacji.
Nawiasem mówiąc, tego rodzaju zachowanie w chwili przeżywania strachu świadczy o dużej odporności na stres.
Częściej jednak silne wzruszenie upośledza zdolność logicznego myślenia, a nadto możliwość kontroli i pohamowania własnych czynów.
Ma tu istotne znaczenie w orzecznictwie sądowa-psychologicznym.
Stwierdzenie bowiem, że oskarżony działał pod wpływem silnego wzruszenia (lub pod wpływem, silnego wzburzenia”, jak to formułuje kodeks karny) , ograniczającego zdolność kierowania swym postępowaniem, może być podstawą innej kwalifikacji prawnej czynu niż wówczas, gdy oskarżony swoim postępowaniem kierował swobodnie.
Poniżej, przystępując dz omówienia zaburzeń procesuw emocjonalnych, scharakteryzowano afekt patologiczny.
Otóż nazwy dotychczas użyte, tj.wzruszenie, silne wzruszenie (afekt) oraz afekt patologiczny, sugerują pewną ciągłość i zdają się wskazywać na zachodzące tu różnice ilościowe, coraz to głębsze.
Tak reż jest istotnie, jednak różnice dotyczą nie tylko zmian ilościowych.
Afekt patologiczny, występujący bardzo rzadko, jest jakością odrębną, stanem psychotycznym, mimo że poszczególne cechy tego stanu przypominają wzruszenie, co wymaga wnikliwego rużnicowania.
Afekt patologiczny należy do krótkotrwałych stanów psychotycznych stanowi więc epizod chorobowy.
Podłożem afektu patologicznego jest najczęściej uszkodzenie mózgowia.
Klinicznie afekt patologiczny charakteryzuje się zwężeniem pola świadomości zaburzeniami o cechach stanu pomrucznego.
Typowe obtdw**o*1) nagły początek: afekt patologiczny występuje jako reakcja na bodziec sytuacyjny, jakim może być np.kłótnia, obraza itp., ale gwałtowność i siła działania są w rażący sposób niewspółmierne w stosunku do bodźca 2) burzliwy przebieg z silnym wyładowaniem ruchowym i często niszczeniem rzeczy znajdujących się w zasięgu ręki, w czym znajduje wyraz typowe dla afektu patologicznego działanie agresywne: 3) objawy wegetatywne bardzo silnie wyrażone: 4) krótki czas trwania: 5) silne znużenie po wygaśnięciu afektu prowadzące zwykle do snu: 6) całkowita niepamięć (lub wyspy pamięciowe) , czasem niepamięć wsteczna.
Lęk (wnozws, pmor, mwzr) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • afekt patologiczny
 • afekt fizjologiczny
 • rodzaje afektu
 • afekt ?
 • afekt psychologia
 • afekt rodzaje
 • afekty
 • silne wzruszenie
 • afekt fizjologiczny a patologiczny
 • wzruszenie psychologia
 • co to sa afekty
 • afek patologiczny
 • afekt fizjologiczny to stan emocjonalny czy psychiczny?
 • afekt opinia psychologiczna
 • afekt fizjologicznh
 • afekt patologoczny
 • afekt fizjilogIcNy
 • co to jest afekt patologiczny
 • pisać w afekcie
 • rodzaje afektu psychologia
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree