Spostrzegłem trafnie, ale przypomniałem sobie w sposub zniekształcony’: są to wówczas złudzenia pamięciowe.

Złudzenia pamięciowe występują u ludzi zdrowych, jak również stanowią objaw psychopatologiczny.
Przyczyną złudzeń pamięciowych bywa postawa niechęci, wrogości, uwielbienia lub też wzruszenie, zwłaszcza silne, nie związane z trwałymi wyznacznikami zachowania, tj.postawami.
Złudzenia pamięciowe uwarunkowane zmianami chorobowymi mają swe bezpośrednie podłoże w zaburzeniach emocji i treści myślenia.
Złudzeń pamięci doznają mJn, chorzy w stanie maniakalnym, a również pogrążeni w depresji.
Częściej jednak psychopatologiczne złudzenia pamięci są wyrazem unjeniowego zniekształcenia wspomnień.
Innym pojęciem psychopatologicznym są omamy pamięciowe.
Polegają one na przeświadczeniu chorego o realności przeżyć, których nie doznał lub które wystąpiły jedynie w wyobraźni.
Pacjentka zdradzająca omamy pamięciowe skarży się np., że w szpitalu, w nocy jest napastowana przez mężczyzn: chory opowiada ze szczegołami, jak został awansowany i odznaczony na polu bitwy za niezwykłe czyny, aczkolwiek nigdy nie brał udziału w działaniach wojennych.
Omamy pamięciowe występują w psychozach schizofrenicznych, również w chorobach infekcyjnych przebiegających z zaburzeniami psychicznymi, m in.w durze brzusznym, zimnicy, oraz niekiedy w przypadkach zatruć, np.talem.
Do paramnezji zalicza się również złudzenia pamięciowe ustożsamiające.
Polegają one na poczuciu znajomości sytuacji nowej, a więc nie przeżytej nigdy poprzednio.
Objawy te noszą nazwy, już przeżytego” (deja vecu) i, już widzianego” (dćja yu) .
Analogiczne objawy, rzadziej wyróżniane, to objawy, już pomyślanego” (leja pensee) i “już słyszanego” (deja entendu) .
W przeciwieństwie do wymienionych postaci zafałszowania pamięci, czasem pojawia się poczucie obcości w sytuacji znanej (jamais vu) .
Złudzenia pamięciowe utożsamiające występują w formie napadowej w przypadkach padaczki skroniowej.
Na związek deja vu z padaczką zwrócił już uwagę M.
Jackson w swych pracach z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, trafnie zauważając, co i dzisiaj wyraźnie się podkreśla, że dćja vu i objawy zbliżone występują również u ludzi zdrowych.
Znużenie i inne czynniki astenizujące bywają jedną z ich przyczyn.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • złudzenia pamięciowe
  • złudzenie pamięciowe
  • zludzenie pamieciowe
  • www złudzenie pamięciowe
  • zludzenia pamięciowe psychologia
  • złudzenia pamięciowe nazwa
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree