Konfabulacje, aczkolwiek wymienione w tym miejscu, są przejawem zafałszowania pamięci (por.dalej) . – Psychologia kliniczna

Konfabulacje, aczkolwiek wymienione w tym miejscu, są przejawem zafałszowania pamięci (por.dalej) .

Niepamięć minionego okresu jest objawem typowym dla zaburzeń świadomości tak ilościowych, jak i jakościowych.
Głębokie zaburzenia świadomości, np.stan ipiączkuwy lub spląraniowy, pozostawiają całkowitą niepamięć, tzw.niepamięć śródczesną (wmwesiw zzwgrwa) .
W płytszych zaburzeniach semznam człowiek jest w stanie odtworzyć pojedynczo fragmenty doznań z okresu choroby (są to tzw.wyspy pamięciowe) .
W przypadku niepamięci częściowej pozostają dość liczne wspomnienia z okresu trwania zaburzeń świadomości, np.po ustąpieniu stanu majaczeniowego lub oncjroidalnego.
Niepamięć rozciąga się nieraz na okres poprzedzający utratę lub zaburzenia świadomości.
Jest to niepamięć wsteczna (awmesiw reocgmda) .
Występuje ona po urazie czaszki powodującym wstrząśnienie mózgu, po próbach samzbójczychprzez powieszenie lub zatrucie gazem, pu napadach padaczkowych lub elektrowstrząsach.
Okres niepamięci stopniowo ulega skróceniu, tzn.że odzywają w pamięci wydarzenia odległe, potem coraz to bliższe chwili pojawienia się zaburzeń świadomości lub jego utraty.
Niepamięć następcza (wuzviw wÓerzwwda) polega na pokryciu niepamięcią okresu, jaki miał miejsce już pu ustąpieniu zaburzeń świadomości.
A więc np.chory doznał urazu czaszki w wypadku samochodowym, stracił przytomność, ale odzyskał ją w drodze do szpitala: odpowiadał na zadawane pytania i przejawiał zainteresowanie losem innych.
Po pewnym jednak czasie, już będąc w szpitalu, nie potrafił odtworzyć tego okresu-nie pamiętał drogi do szpitala.
Jednak również tego rodzaju luka pamięci może się zmniejszyć i wypełnić stopniowo fragmentarycznymi wspomnieniami.
Zafałszowanie pamięci (pwmmeiw) .
Do paramnezji zalicza się konfabulacje (wzmiankowane poprzednio) , złudzenia i omamy pamięciowe oraz zjawiska typu dćja yu.
Zafałszowanie pamięci należy odrćżnić od zn i e kształceni a treść i spostrzeżeń, które odzwierciedlają rzeczywistość w sposób zmieniony (np.na skutek nastawienia lękowego lub myślenia katatymicznegu, tj.życzeniowegz) , ale zostają wiernie odtworzone, przypomniane.
Nie jest to wówczas paramnezja, lecz prawidłowa reprodukacja iluzyjnie zniekształconych spostrzeżeń.
Spzsuzeżeń, które już w chwili ich przeżywania były zmienione przez dodanie, ujęcie lub zniekształcenie pewnych elementów ich treści.
Zafałszowanie pamięci ma miejsce wówczas, gdy treść czynności psychicznej np.myślenia lub spostrzeżenia, uległa zniekształceniu w okresie przechowywania lub odtwarzania, siadów pamięciowych”.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • KONFABULACJA
 • konfabulacje
 • konfabulacja choroba
 • konfabulacja psychologia
 • konfabulacja po wypadku
 • konfobulacja w mozgu
 • konfabulacja choroba psychiczna
 • załamanie psychiczne konfabulacje
 • www konfobulacja pl
 • psychologia-kliniczna likala com konfabulacje-aczkolwiek-wymienione-w-tym-miejscu-sa-przejawem-zafalszowania-pamieci-por-dalej
 • konfabulacje nerwics
 • zaburzenia pamięci konfabulacje
 • powikłania psychiczne po wypadku samochodowym
 • por dalej
 • paramnezja-konfabulacja
 • niepamiec wsteczna po wypadku samochodowym
 • następcze konfabulacje
 • konfobulacja
 • konfabulacje zaliczamy do zaburzeń
 • konfabulacje w psychologi
 • choroba psychiczna konfobulacia
 • konfabulacje nerwicowq
 • konfabulacje - zafałszowanie pamięci diagnoza
 • konfabulacja po lekach
 • konfabulacja pamięciowa artykuł zaburzenia pamięci
 • koneabulacja a zaburzenia psychiczne
 • choroby konfabulacji

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Urojenia nie zawsze jednak dngyczą spraw aktualnych, czasem chorzy interpretują umjenicwo wydarzenia minione.
Podział urojeń według budowy.
Od urojeń odnoszących należy odróżnić nastawienie odnoszące, które występuje nieraz u ludzi zdrowych.
Tak jak dzisiejsze pawiany był on zagrożony atakami drapieżników.
Urojenia wielkościowe często dotyczą pozycji człowieka w kraju i świecie.
Niekiedy urojenia hipochondryczne zwracają uwagę otoczenia absurdalnością treści.
Potrzeba seksu czyli wirtualny początek życia
Urojenia.
Zaburzenia myślenia i ich podział.
Doznania te są wyrazem zaburzeń syntezy treści spostrzeżeń.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 26, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna