Kolejne, wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji. - Psychologia kliniczna

Kolejne, wielokrotne powtarzanie jakiegoś słowa nosi też nazwę iteracji.

Objaw ten jest charakterystyczny zwłaszcza dla zaburzeń uwarunkowanych zmianami organicznymi.
Na przykład skrajne przyspieszenie toku myślenia w stanie maniakalnym, tj.gonitwa myślowa wyrażająca się słowotokiem (logorrwew) , świadczy nie tylko c tym, że chory myśli bardzo prędko, ale i o tym, że jego poznanie rzeczywistości jest spłycone.
Nadmiernie szybki potok myśli uniemożliwia głębszą analizę faktów i związków, jakie między nimi zachodzą, a współwystępowanie sądów sprzecznych (por.niżej-ambisentencja) -aczkolwiek typowe dla rozkojarzenia myślenia (T.
Bilikiewicz) -jest przejawem wyraźnych zaburzeń treści myślenia.
W związku z tymi uwagami, które odnoszą się nLm, do zaburzeń myślenia omówionych w końcowej części tego podrozdziału, nasuwa się wniosek, że zaburzenia toku myślenia i treści mogą się ściśle ze sobą łączyć, przenikając się w sposób trudny do oddzielenia.
Dlatego, badając chorego i słuchając jego wypowiedzi, musimy czasem zadać sobie pytanie, w jakiej mierze jego słowa wyrażają zaburzenia tzku myślenia, a w jakiej mierze zaburzenia treści.
Lepkość myślenia jest cechą charakterystyczną zwłaszcza dla otępienia padaczkowego.
Ta właściwość myślenia jest też nazywana w i s koty c z n o i c i ą (wrczriwr czgiamzmr) , polega na, przywieraniu”do jednego tematu: chory przy nim trwa nadmiernie długo i podaje wiele mało istotnych szczegółów.
Mówiący zdaje się krążyć w miejscu, a podawane przez niegz szczegóły nie wzbogacają treści, lecz czynią ją mało przejrzystą, jakby zatartą.
Zbliżoną nieprawidłowością jest rozwlekłość myślenia, które charakteryzuje się przede wszystkim wprowadzeniem wątków ubocznych oddalających od tematu zasadnicznegu, a nawet prowadzących dc jego zagubienia.
Rozwlekłość myślenia jest zwykle uwarunkowana zmianami organicznymi, m in.występuje w otępieniu starczym.
Myślenie autystyczne jest zaburzeniem myślenia typowym dla schizofrenii razem z rozkojarzeniem myślenia oraz upzśledzeniem życia uczuciowego zaliczamy je do objawów osiowych schizofrenii.
Samo jednak określenie, myślenie autystyczne”nie wyczerpuje treści tej nieprawidlzwuści, toteż częściej posługujemy się terminem autyzm (aÓiwuo: od gr, mwwr-sam) , który oznacza myślenie autystyczne, ale także określoną postawę przyjmowaną przez chorego wobec otoczenia i wobec własnych doznań.
Postawu ta wyraża się odsuwaniem od rzeczywistości-tj.de re i z me m (dereisnue) -ktćrą chory odbiera w sposób zmieniony i przechodzi jakby mimo niektórych jej przcjawżw.
Przedmiotem myśli chorego są przede wszystkim jego własne doznania, w tym objawy psychotyczne świadczące o głębokim zaburzeniu procesów poznawczych.
Niknie prawidłowe poczucie rzeczywistości, pogłębia się dystans między chorym a otaczającymi go ludźmi i ich światem.
Z chorym przejawiającym wyraźny autyzm trudno jest nawiązać kzntakr.
Pacjent zdaje się tkwić w innym świecie, zaprzątnięty treścią urojeń i omamćw lub innych przeżyć psychotycznych.
Jest to charakterystyka bardzo wyraźnego autyzmu.
W wielu jednak przypadkach schizofrenii, zwłaszcza w początkowym jej okresie, ale także (co należy podkreślić) w schizofrenii trwającej kilka i więcej lat, autyzm nierzadko występuje łącznie z synton ją (od gr, .vM-razem i rćwcw-napięcie) .
Oznacza to, że chory wobec niektćrych osób i w pewnych sytuacjach, np.wobec matki, ojca, własnego dziecka i w środowisku domowym, przejawia zdolność (czasem nawet potrzebę) uczestniczenia w niektórych wydarzeniach realnego świata.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • lepkość tematyczna
 • lepkość myślenia
 • wielokrotne powtarzanie słów
 • psychologia-kliniczna likala com 231
 • powtarzanie slow schizofrenia
 • powtarzanie slow przez doroslego
 • psychologia-kliniczna likala com kolejne-wielokrotne-powtarzanie-jakiegos-slowa-nosi-tez-nazwe-iteracji
 • powtarzanie jednego slowa
 • powtarzanie jednego słowa
 • psychologia powtarzanie slow
 • rozwlekłość myślenia a lepkość myślenia
 • powtarzanie slow jaki to objaw
 • czeste powtarzanie slowa co?
 • wielokrotne powtarzanie słów przez dziecko
 • powtarzanie slowa podczas wypowieszi
 • powtarzanie słów
 • powtarzanie słów w schizofrenii
 • powtarzanie słow w wierszach
 • powtarzanie slowa nie u dzieci
 • psychologia powtarzanie wyrazow
 • powtarzqniw wlasnymi slowami slow rozmowcy
 • powtazanie slow tworzacych inne slow
 • psychologia ciagle powtarzanie jednogo tematu
 • powtarzanie slow innych osob
 • rozwlekłość
 • rozwlekłość tematyczna
 • schizofremia powtarzanie slow
 • wielokrotne powtarzanie
 • wielokrotne powtarzanie jakiegoś wyrazu
 • wielokrotne powtarzanie słow w myślach
 • nadmierne powtarzanie słowa
 • ciche powtarzanie slow
 • czeste powtarzanie jednego slowa
 • czeste powtarzanie niektorych glosek
 • czeste powtarzanie słowa
 • iteracje slow
 • lepkość myślenia objaw
 • lepkość myśłenia
 • lepkosc tematyczna w padaczce
 • lepkosc tematycznie
 • nadmierna lepkość myślenia
 • powtarzanie slow swojego rozmowcy
 • neurologia powtaezanie jednego slowa
 • podczas rozmowy powtarzanie slowa wielokrotnie to
 • powtarzanie jakiegoś słowa
 • powtarzanie jakiegoś słowa podczas rozmowy
 • powtarzanie jednego slowa u trzy latkow
 • powtarzanie po kims jego slow w psychologii
 • powtarzanie sie słów w sobie
 • powtarzanie slow

 December 25, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna