To zaburzenia psychosensoryczne, a nazwa, hakowe"pochodzi stąd, że objawy te są spowodowane podrażnieniem zakrętu hakowego. – Psychologia kliniczna

To zaburzenia psychosensoryczne, a nazwa, hakowe”pochodzi stąd, że objawy te są spowodowane podrażnieniem zakrętu hakowego.

Om a my do ty ko we polegają na odczuwaniu przez chorego różnych doznań z powierzchni skóry.
Chory może odczuwać obecność na skórze poruszających się owadów lub większych zwierząt.
Tego rodzaju omamy są charakterystyczne zwłaszcza, ale nie wyłącznie, dla alkoholowej psychozy majaczeniowej.
W niektórych przypadkach chorzy zgłaszają skargi na przykry świąd, wywołany działaniem promieni, lub czują ogrzewanie bądź oziębianie skóry.
Odczuwają też poruszanie się mrówek, , robaków”, pod skórą.
Tego rodzaju doznania czasem idą w parze z urojeniami pasożytniczej choroby skóry (por.str.
95) .
Niekiedy, zwłaszcza w schizofrenii paranoidalnej, przykre omamy dotykowe są poczytywane przez chorych za dowód szkodliwego oddziaływania na ich organizm za pomocą różnych przyrządów.
Omamy czucia ustrojowego są to zwykle elementarne doznania napływające, w odczuciu chorego, z jego narządów wewnętrznych lub z różnych części ciała.
Omamy ustrojowe niejednokrotnie występują łącznie z dotykowymi, co prowadzi do bardziej złożonych doznań omamowych przybierających różną treść.
Chory czasem odczuwa ściskanie mózgu, przemieszczanie serca lub żołądka albo zmiany zachodzące w różnych narządach pod wpływem-jak sądzi niszczących promieni skierowanych na jego organizm.
Nie trzeba dodawać, że wyrwane z tego opisu zdanie zmienia swój sens (jak to zwykle bywa w podobnych przypadkach) .
Na przykład, uczucie ściskania mózgu”należy do dość częstych skarg zgłaszanych przez chorych na nerwice, chociaż chorzy ci, rzecz jasna, nie wypowiadają żadnych urojeń.
Podobieństwo słów używanych na oznaczenie różnych treści, oddających całkowicie odmienne sposoby myślenia, potwierdza tylko konieczność całościowego (holistycznego) podejścia do pacjenta i do dostrzeganych zaburzeń.
Pse udo hal u c ynacj e (pseudoAdlacimmznes) , czyli omamy rzekome, mimo iż tak nazywane, są również omamami.
Zostały one opisane bardzo szczegółowo przez Kandinskiego w pracy wydanej w 1890 r., a będącej przykładem wnikliwej analizy klinicznej zaburzeń procesów poznawczych.
Pseudohalucynacje są to spostrzeżenia (lub myśli) powstające bez bodźców działających z zewnątrz, nie mają cech obiektywnej przedmiotowej rzeczywistości, lecz znamiona wyobrażeń zlokalizowanych w przestrzeni wewnętrznej, są odczuwane jako obce, narzucone z zewnątrz doznania.
Dokładne zrozumienie opisu pseudohalucynacji wymaga chwili uwagi.
Jak z powyższego określenia wynika, pseudohalucynacje i omamy mają jedną istotną cechę wspólną, tę mianowicie, iż są to spostrzeżenia powsujące bez bodźców działających z zewnątrz.
Pozostałe cechy pseudohalucynacji odróżniają je od omamów.
Chory, przeżywając pseudohalucynacje wzrokowe, dostrzega obrazy, zwykle bardzo wyraźne i żywe, które widzi, oczami wyobraźni”i które na ogół bez trudu odróżnia od spostrzeżeń realnie istniejących przedmiotów.
Obrazy te może również widzieć przed sobą w pewnej odległości, ale nie zyskują one przez tu cech przedmiotowości, lecz przypominają wyraźne, plastyczne wyobrażenia, które “jak żywe stają przed oczami”.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zaburzenia psychosensoryczne
 • omamy hakowe
 • Objawy hakowe
 • ściskanie mózgu
 • omamy psychosensoryczne
 • omamy dotykowe
 • pseudohalucynacje
 • objawy psychosensoryczne
 • terapia psychosensoryczna
 • psychosensoryczne
 • schizofrenia a sciskanie
 • zakret hakowy psychologia
 • halucynoidy omamy hakowe
 • zaburzenie psychosensoryczne
 • ściskanie w mózgu
 • schizofrenia i Omamy dotykowe ?
 • psychosensoryczne objawy
 • psychologia zespol hakowy
 • podrażnieniem zakrętu hakowego
 • podraznieni zakretu hakowego
 • omamy ustrojowe
 • omamy hekowe

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

6. Problem zaburzeń psychosomatycznych
5. Adaptacja do stressora
Zaburzenia występujące u niemowląt pod wpływem deprywacji emocjonalnej
f- Mechanizmy grupy trzeciej
8 Prawa Yerkesa-Dodsona obejmują, jak widać, zarówno te wartości PA, które na rys. 5, s. 52 mieszczą się w zakresie "czujności", jak i te, które już należy określić jako "stress psychiczny o różnej sile".
4. Wpływ stressorów na psychikę i zachowanie
3. Stress i stressory
Psychologia kliniczna
2. Sytuacja aktualna i defekty osobowości jako wyznaczniki zaburzeń zachowania
GENEZA ZABURZEŃ ZACHOWANIA

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 19, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna