Zdarza się nawet, że chory sam te psychotyczne doznania nazywa, głosami”.

Nie oznacza to jednak, że odnosi się do nich krytycznie, lecz że w nieco inny sposób przeżywa omamy niż prawidłowe spostrzeżenia.
Mimo to, badając chorego, należy unikać formułowania takich pytań, jak: .
Czy pan słyszy jakieś głosy?
“Pytanie tego rodzaju, bez bliższych wyjaśnień, nie ma wielkiego sensu.
Pytamy raczej, czy nie zdarza się, że chory słyszy głosy, pukanie, wołanie, nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w pobliżu, lub czy nie bywa tak, że słyszy głosy, których inni nie słyszą.
Z chwilą uzyskania odpowiedzi twierdzącej można już wprost zadać pytanie, czy są to np.głosy kobiece czy męskie, kto du choregu muwi lub jak on tłumaczy rozleganie się głosów nawet wówczas, gdy jest sam.
Są to już jednak zagadnienia dotyczące badania psychiatrycznego, omówione stosunkowo obszernie w innym rozdziale.
Omamy smakowe występują rzadziej od słuchowych oraz wzrokowych i zwykle łączą się z innymi omamami, zwłaszcza węchowymi.
Chory odczuwa zmieniony smak potraw, płynów, co często interpretuje urojeniowc.
Uważa mianowicie, że jedzenie ma smak zmieniony, ponieważ jest zatrute.
Czasem doznaje nadto omamów czucia u strojowegz, co uważa za potwierdzenie szkodliwego wpływu trucizny na organizm.
Omamy smakowe i urojenia prześladowcze, w tym przypadku zatruwania, bywają przyczyną unikania przez chorego przyjmowania posiłków i leków.
Omamy węchowe występują często łącznie z omamami smakowymi i zazwyczaj są przykre dla chorego.
Chory czuje zapach gazu, co może skłonić go do żmudnych poszukiwań jego źródła, lub odrażające zapachy zgnilizny, trupie.
Rzadziej bywają to zapachy przyjemne lub, dziwne”, które trudno choremu bliżej określić, lub wręcz niezwykłe i nie dające się wyrazić, jak, zapach nieba”.
Od omamów węchowych należy odróżnić hal ucynoidy hakowe (nazywane niezupełnie słusznie omamami hakowymi) .
Objawy te, które chory ocenia krytycznie i dlatego powinny nosić nazwę halucynoidów, polegają na odczuwaniu przykrych zapachów pojawiających się napadowa i występujących w padaczce.