Złudzenia i omamy. – Psychologia kliniczna

Złudzenia i omamy.

Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą złudzenia i omamy: zwłaszcza omamy odgrywają dużą rolę w psychopatologii.
Złudzenia nie zawsze są wyrazem zaburzeń stanu psychicznego.
Dlatego też należy odróżnić złudzenia fizjologiczne od złudzeń będących przejawem patologii.
Typowym przykładem złudzeń fizjologicznych są tzw.złudzenia geometryczne.
Są one, mówiąc ogólnie, uwarunkowane strukturą spostrzeganego przedmiotu.
A oto kilka przykładów złudzeń geometrycznych.
Złudzenie S anie r a polega na tym, że jeżeli jeden z rysunków dwóch kół jednakowej wielkości otoczyć pierścieniem kół małych, a drugi kół dużych, to te dwa jednakowe koła wydają się nierówne-pierwsze większe od drugiego.
Złudzenie Zóllnera występuje po przecięciu linii równoległych skośnymi odcinkami.
Linie równoległe są ustawione np.pionowo.
Linię pierwszą, trzecią, piątą itd.przecinają odcinki biegnące skośnie ku górze, pozostałe linie (drugą, czwartą, szóstą itd) przecinają odcinki skośne o kierunku przeciwnym.
Już w trakcie rysowania tych odcinków równoległe zdają się zmieniać położenie.
Złudzeniom tego rodzaju ulegamy za każdym razem, a znajomość zagadnienia i sąd korygujący nie mają wpływu na treść spostrzeżeń.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • złudzenia i omamy
 • złudzenie fizjologiczne
 • złudzenia omamy
 • psychologia-kliniczna likala com zludzenia-i-omamy
 • psychologia-kliniczna likala com 207
 • złudzenia psychologia
 • omamy fizjologiczne
 • sztuka i złudzenie o psychologii przedstawienia obrazowego
 • psychologia-kliniczna cba pl zludzenia-i-omamy
 • psychologia-kliniczna cba pl 207
 • przykłady złudzeń
 • omamy i złudzenia
 • złudzenia w psychologii
 • złudzenie co jest psychologia
 • złudzenie kierunku zollnera
 • omamy a złudzenia
 • złudzenie w psychologii
 • Złudzenia fizjologiczne i psychopatologiczne
 • złudzenia fizjologiczne i patologiczne
 • złudzenia fizjologiczne
 • złudzenia a omamy
 • zludzenie wielkosci psychologia
 • zludzenie patologiczne
 • zludzenie omam
 • zludzenie fizjologiczne
 • zludzenie a omamy
 • zludzenia i omamy
 • zludzenia fizjologiczne
 • zaburzenia spostrzegania złudzenia i omamy
 • rodzaje złudzeń fizjologicznych
 • psychologia- złudzenia omamy pseudoomamy
 • psychologia złudzenie fizjologiczne
 • pseudoomamy
 • przykłady złudzeń geometrycznych
 • przykłady złudzeń fizjologicznuych
 • omamy i zludzenia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Czynniki genetyczne w etiopatogenezie zaburzeń psychicznych.
Podział guzów według umiejscowienia.
Guzy wewnątrzczaszkowe.
Stosunkowo częstym, odległym następstwem urazu czaszkowa-mózgowego jest padaczka pourazowa, która nie jest zespołem psychiatrycznym. Tyłku u czeki chorych padaczka wspó(występuje z zaburzeniami funkcji poznawczych(otępienie)i zmianą osobowości(charakteropatia).
Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.
Odległe następstwa urazów czaszkowa-mózgowych.
Zaburzenia psychiczne związane bezpośrednio z urazem.
Patogeneza i podział urazowych zaburzeń psychicznych.
Wiadomo, że ciało migdałowate odgrywa ważną rolę w mechanizmach obronnych.
Zespoły otępienne i inne zaburzenia j psychiczne w następstwie urazów czaszkowa-mózgowych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 17, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna