Zmiany czynności mózgu w następstwie różnych czynników etiologicznych a zaburzenia psychiczne.

W pojawieniu się zaburzeń psychicznych istotną rolę mogą odgrywać zmiany w czynności mózgu pod wpływem różnorodnych czynników etiologicznych.
Do tych czynników należą różne stany chorobowe samego mózgu (nazywane niekiedy.czynnikami organicznymi) , inne choroby somatyczne, jak również zmiany spowodowane działaniem substancji chemicznych-środków psychoaktywnych, leków, substancji toksycznych.
O charakterze zaburzeń psychicznych może decydować lokalizacja powstałych zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz dynamika ich przebiegu.
Reakcją mózgu na nagłe zadziałanie czynnika patogennego o znacznym nasileniu jest zespół jakościowych zaburzeń świadomości.
Może on wystąpić w przebiegu chorób mózgu, takich jak np.padaczka, uraz mózgu czy neuroinfekja.
Najczęstsze przyczyny, pozamózgowe”takiego zespołu to ostre zaburzenia endokrynne, ostra niewydolność krążenia lub niedotlenienie, ostre infekcje, zaburzenia elektrolitowe czy stany pooperacyjne, jak również następstwa działania substancji psychoaktywnych (np.odstawienie alkoholu) , leków (np.środków amycholinergicznych) czy innych toksyn (np.tlenku węgla) .
Do wytworzenia się zespołu nępiennego dochodzi na skutek długotrwałego działania czynników patogennych na mózg.
Najczęstszą przyczyną takiego zespołu jest choroba Alzheimera, w dalszej kolejności otępienie naczyniowe, przewlekłe zatrucia (np.alkoholem) , guzy mózgu, stany po urazach mózgu, choroby neurodegeneracyjne, zakażenia c u n. (np.wirusem HIV) , niedobory odżywcze, zaburzenia metaboliczne czy przewlekle choroby immunologiczne.
Występowanie zespołów psychopatologicznych z symptomami podobnymi duobjawów schizofrenii czy chorób afektywnych może mieć miejsce przy lokalizacji procesu chorobowego lub przy działaniu czynnika patogennego w obrębie płata czołowego, płata skroniowego oraz struktur układu limbicznego.
Zespoły te mogą występować również w wyniku zmian funkcji neuroprzekażników pod wpływem czynników patogennych, podobnych do zmian występujących w tych chorobach psychicznych.
Zespoły psychotyczne (omamowe lubi urojeniowe) mogą powstawać w przebiegu chorób mózgu, szczególnie w padaczce płata skroniowego, guzach, urazach, zmianach naczyniowych, w niektórych chorobach somatycznych (AIDS, porfiria, toczeń) oraz pod wpływem działania substancji, takich jak np.amfetamina czy środki halucynogenne.
Przyczyną zespołów afektywnych u symptomatologii dwubiegunowej bywają choroby neurologiczne (padaczka, choroba Hunringtona, infekcje mózgowe) i endokrynologiczne (choroba Cushmga, zaburzenia tarczycy) .
Z występowaniem depresji związana jest duża grupa chorób zarówno mózgu (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby naczyń) , jak i innych chorób somatycznych (zapalnych, infekcyjnych, nowotworowych) .
Stany depresyjne mogą powstawać również w wyniku stosowania wielu różnych leków.
Są w głównie leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnadciśnieniowe, przeciwnowotworowe, hormonalne, neuroleptyczne i nasenne.
Niektóre leki i substancje mogą wyzwalać stan maniakalny: są to m 3 n.amfetaminy, kortykosteroidy, izoniazydi lewodupa.
Zespoły lękowe mogą ujawniać się w stanach chorobowych cechujących się zwiększoną aktywnością układu adrenergicznegc, takich jak częstoskurcz napadowy, guz chromochłonny nadnerczy, hipoglikemia, hipokalcemia, niedotlenienie, a także pod wpływem środków chemicznych i farmakologicznych, np.w zatruciu środkami sympatykomimetycznymi, przy nadużywaniu kofeiny czy po odstawieniu leków uspokajających.
W ostatnich latach uzyskano również dowody na istnienie zmian organicznych i somatycznych w schizofrenii, chorobach afektywnych oraz innych “pierwotnych”zaburzeniach psychicznych.
W schizofrenii, którą obecnie uważa się za chorobę związaną z zaburzeniem rozwoju o u n., stwierdzono cechy mniejszej aktywności metabolicznej płatów czołowych oraz mniejsze rozmiary struktur układu limbicznego.
Badania neuropsychologiczne wskazują w tej chorobie na deficyt czynności płata czołowego, a badania neurofizjologiczne-na zaburzenia ruchów oczu.
Jako przyczyny tych zmian, obok predyspozycji genetycznej, wymienia się infekcję wirusową i reakcję autoimmunologiczną w ciąży, uraz okołoporodowy oraz nieprawidłową apoptozę komórek mózgowych w 10, -20.roku życia.
W patogenezie chorób afektywnych przyjmuje się istotny udział czynników neuroendokrynologicznych, z których najważniejszym jest nieprawidłowa regulacja czynności osi stresowej.
Na związek chorób afektywnych z czynnikami neuroendokrynnymi wskazuje częstsze występowanie tych zaburzeń w okresach zmian hormonalnych (okres poporodowy, menopauza) oraz nieprawidłowe wyniki testów neurohormonalnych (test deksametazonowy, test CRH, test z tyreoliberyną) .
W zespole nauęctw istnieją wykładniki dysfunkcji czynności jąder podstawy i ich połączeń z korą mózgową.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • niedotlenienie mzgu
 • Paty mzgu
 • zmiany chemiczne w mózgu
 • choroby psychiczne zmiany w mózgu
 • niedotlenienie mozgu a zmiany
 • test deksametazonowy
 • niedotlenienie mózgu zaburzenia psychiczne
 • resuscytacjanieodwracalne zminy w mózgu
 • 3 substancje w mózgu do wytworzenia motywacji
 • niedotlenienie mózgu objawy psychiczne
 • zmiany w mózgu przy zaburzeniach lękowych
 • zaburzenia psychiczne po niedotlenieniu
 • zmiany w oUN w chorobaCH ENDOKRYNOLOGICZNYCH
 • wpływ psychiki na układ naczyniowy mózgu
 • wyglad mozgu przy chorobach psychicznych
 • zmiany w oun a choroby psychiczne
 • zmiany w obrębie OUN
 • wynik badania psychologicznego zmiany organiczne w mozgu
 • zaburzenia organiczne alzheimer
 • zaburzenia psychiczne a niedotlenienie mózgu
 • zmiany neurofizjologiczne w mozgu
 • zmiany w mózgu autoimunologiczna
 • zmiany chorobowe w obrębie mózgu
 • zmiany metaboliczne po spiaczce farmakologicznej
 • zmiany organiczne w obrębie oun
 • psychika a niedokrwienie mózgu
 • zmiany mozgu przy chorobach psychicznych
 • zmiany naczyniowe przy guzach mozgu
 • zmiany organiczne w mózgu
 • zmiany neurodegeneracyjne w mózgu a toczeń
 • Niedotlenienie Mózgu przewlekłe
 • biologiczne zmiany w mózgu
 • czy odpraskowiec mozgu jest czynnikiem etiologicznym
 • guz chromochłonny a padaczka
 • guz zmiany w psychice
 • jak wplywa niedotlenienie na mozg
 • Leki stosowane w niedotlenieniu mózgu
 • niedotlenienie mózgu a zaburzenia psychiatryczne
 • niedotlenienie mozgu amfetamina
 • niedotlenienie mozgu obiawy
 • niedotlenienie mózgu objawy psychiczne po
 • wpływ jądro na mózg
 • niedotlenienie zaburzenia psychiczne
 • niedotlenienie zmiany w mózgu
 • niedotlwnienie mozgu choroba psychiczna
 • odwodnienie a zmiany w czynności mózgu
 • organiczne zmiany w mózgu w chorobie psychicznej
 • porfiria a stany psychiczne
 • praca mozgu rozne czynnosci
 • sensory chemiczne i biologiczne