Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych. - Psychologia kliniczna

Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych.

Interakcja czynników etiologicznych w patogenezie zaburzeń psychicznych.
Do zaburzenia czynności psychicznych dochodzi zwykle w wyniku współdziałania wielu czynników etiologicznych.
Tradycyjnie wyodrębnia się czynniki: 1) endogenne-związane z predyspozycją genetyczną, determinującą zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego**u n.) w różnych okresach życia: 2) somatogenne-znane czynniki patogenne i procesy chorobowe doprowadzające do zaburzeń czynności*u n.: 3) psychogenne-czynniki związane z nieprawidłowym rozwojem psychicznym, społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.
W nowych koncepcjach etiopatogenetycznych powstanie zaburzeń psychicznych rozpatruje się w kontekście predyspozycji i sytuacji zewnętrznej.
Predyspozycja (vulnerability) obejmuje: 1) czynniki genetyczne związane z czynnością mózgu: 2) nabyte zmiany biologiczne**u n.: 3) rozwój psychiczny osobowości.
Sytuacja zewnętrzna obejmuje stres psychiczny (np.wydarzenie życiowe konflikt wewnątrzpsychiczny) oraz działanie patogennych czynników fizycznych i biologicznych.
Udział poszczególnych czynników etiologicznych w patogenezie określonych zaburzeń i chorób psychicznych jest zróżnicowany i zwykle jeden z nich pełni w danym zaburzeniu ruję dominującą.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • etiologia zaburzeń psychicznych
 • czynnik genetyczny w etiologii osobowości
 • psychologia kliniczna czynniki somatogenne
 • etiologia zaburzeń i chorób psychicznych
 • etiologia i patogeneza zaburzen schizofrenicznych
 • etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych
 • czynniki etiologiczne zaburzeń psychicznych
 • etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych u dzieci
 • etiologia zaburzeń
 • czynniki endogenne w etiologii chorob psychicznych
 • etiologia zaburzeń psychicznych dzieci
 • interakcja psychologia kliniczna
 • konflikt wewnątrzpsychiczny
 • patogeneza chorób psychicznych
 • patogeneza zaburzeń psychicznych
 • aspekty patogenezy zaburzen psychicznych
 • zaburzenia psychiczne etiologia
 • zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

 April 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna