Jako całość układ limbiczny kieruje czynnościami popędowa-emocjonalnymi.

Jego poszczególne części mają zróżnicowane funkcje: podwzgórze jest zwojem głowowym utrzymującym stałość środowiska wewnętrznego i kontrolującym wydatkowanie energii.
Parzyste jądru skrzyżowania, położone w grupie przedniej jąder podwzgórza, pełni rolę endogennego zegara, wyznaczającego okołodobowerytmy snu i aktywności, ciepłoty ciała oraz wydzielania hormonów: hormonu kortykouopowego, prolaktyny, melatoniny i gonadotropin.
Ciało migdałowate reguluje poziom wzbudzenia.
Jądra przegrody i hipokamp wchodzą w skład tzw.behawioralnego układu hamowania, w którym jest rozpoznawana niezgodność między aktywnością a jej wynikiem.
Zgodnie z koncepcją angielskiego psychologa J.
Graya, struktury te są narządem rozważania i wątpliwości.
Istota szara środkowa stanowi anatomiczne podłoże przeżywania kary.
Okolica przedczołowa, jądra przegrody, okolice podwzgórza położone bocznic w stosunku do pęczka przyśrodkowego przodomózgowia, część brzuszna nakrywki-są anatomicznym substratem nagrody.
Środki psychostymulujące i opioidy aktywują układ nagrody.
Uszkodzenie układu nagrody u zwierząt uzależnionych od leków powoduje utratę zainteresowania kolejną dawką.
Być może uszkodzenie układu nagrody jest przyczyną typowej dla depresji anhedunii, czyli niezdolności do przeżywania satysfakcji.
I (ajwyższe piętro układu nerwowego to mózg nowy, czyli sześciowarstwowakora półkul mózgu.
Zawiera ona czuciowe ośrodki odbioru informacji, ruchowe ośrodki manipulacyjne i pola kojarzeniowe, jest siedliskiem mowy i przede wszystkim-myślenia abstrakcyjnego.
Można powiedzieć, że nowy mózg jest siedzibą rozumu.
Nie otrzymuje on jednak żadnych informacji bezpośrednio ze środowiska.
Rozdział uczuć i rozumu nie jest możliwy, każda bowiem informacja dostarczana do logicznego opracowania jest już zabarwiona emocjonalnie.
Święte przekonanie o słuszności własnego poglądu ma żrudło w układzie limbicznym.
Zabarwiona emocjznalnie jest także każda odpowiedź.
Jak pisał Jan Mazurkiewicz” żadna gnoją, żadna inteligencja, żadne sprawności ruchowe nie mogą powstawać same przez się, niezależnie od dążnzści uczuciowych”.
Być może różnice w emocjonalnym zabarwieniu reakcji są biologicznym wykładnikiem osobowości.
U wielu chorych z uszkodzeniem mózgu stwierdza się zaburzenia zachowania, ale u wielu innych, z identycznym uszkodzeniem, psychika jest nienaruszona.
Niektórzy pacjenci z zaburzeniami psychicznymi przebyli urazy głowy lub stwierdza się u nich proces rozrustzwy układu nerwowego bądź porażenie postępujące, lecz u innych nie ma żadnych uchwytnych uszkodzeń.
Ustalenie związku między strukturą a funkcją jest możliwe w przypadku najprostszych składowych zachowania, np.niedowład spastyczny jest niewątpliwą oznaką uszkodzenia drogi piramidowej.
Mózg nie jest zbiorzwiskiem generatorów różnych funkcji, lecz układem zazębiających się obwodów czynnościowych i żadna z jego struktur nie działa niezależnie.
Stąd więc wynika trudność w określaniu, które populacje neuronów kontrolują bardziej złożone zjawiska crwz które z nich są odpowiedzialne za poszczególne zaburzenia psychiczne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • ukad limbiczny
  • uszkodzenie okolicy przegrody przodomózgowia
  • Przegroda przodomozkowia uszkodzenie