Rozdział IV. Niektóre sposoby zmniejszania napięcia lękowego.

1. Pojęcie i charakterystyka reakcji lękowych.

Większość psychologów traktuje lęk jako specyficzne syndromy reakcji mobilizujących,
dla których charakterystyczne jest to, że :

– mają specyficzne, przykre zabarwienie,
– związane są ze wzrostem pobudzenia i aktywności autonomicznego układu nerwowego,
– odczuwane są świadomie jako napięcie, nerwowość, obawa, poczucie aktualnego lub przyszłego zagrożenia.

Środki obrony przed lękiem można podzielić na kilka grup ;

– rozładowywanie lęków w jakiejś fizycznej czy psychicznej aktywności,
– zastępowanie lęków, wobec których jesteśmy bezradni takimi, którymi możemy
manipulować,
– zmienianie sposobu widzenia siebie i świata,
– zastępowanie reakcji lękowych reakcjami przeciwstawnymi lękom, blokującymi lęki,
– bronienie się przed lękami przez narażanie się na inne silne lęki.

2. Zmniejszanie napięcia lękowego metodą desentyzacji.

Polega, najogólniej biorąc, na zastępowaniu reakcji lękowych, pojawiających się na skutek działania jakiegoś bodźca, reakcjami relaksu. Reakcja relaksu jest sprzeczna fizjologicznie z reakcją lęku, dlatego znosi lęk.

3. Zmniejszanie napięcia lękowego przez oswajanie się z niebezpieczeństwem
w myśli i wyobraźni. Techniki implozywne.

Wyobrażenie sobie tego, co budzi w nas lęk, po to aby zmniejszyć w przyszłości siłę i częstość reakcji lękowych, stosuje się współcześnie jako jedną z technik psychoterapii. Metodę tę określa się jako technikę implozji, ” zanurzenia ” w lęk. Przeprowadza się z pacjentem dokładny wywiad i uszeregowuje się sytuacje, których on się boi. Ustala się sytuacje, które wywołują lęk najsłabszy, aż do tych, które wywołują lęk najsilniejszy. Następnie poleca się podopiecznemu, aby zaczął wyobrażać sobie sytuację, która wywołuje najsłabszy lęk. Kiedy w miarę wyobrażania sobie określonej sytuacji lęk zaczyna słabnąć, prosi się o wyobrażanie sobie następnej sytuacji. Zawsze chodzi o to, aby pacjent odczuwał możliwie najsilniejszy lęk w czasie wyobrażania sobie określonej sytuacji, której boi się w życiu codziennym.

4. Zmniejszanie napięcia lękowego przez wzbudzanie tak zwanej intencji
paradoksalnej.

Polega to na tym, aby w stanie, w którym odczuwamy lęk dotyczący jakiegoś naszego zachowania w jakiejś sytuacji i kiedy bardzo boimy się tej sytuacji, wzbudzić w sobie pragnienie, aby stało się to, czego najbardziej się boimy. Ważne jest też, aby wzbudzenie takiego pragnienia łączyło się z jakimiś śmiesznymi obrazami naszego zachowania w sytuacji lękowej, abyśmy dostrzegli humorystyczny aspekt lękowej sytuacji. Zachodzi tu proces podobny jak w terapii racjonalno-emocyjnej, kiedy przestajemy się czegoś bać, bo doszliśmy do wniosku, że nie jest to znów takie ważne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • desentyzacja definicja
  • desentyzacja
  • metoda desentyzacji
  • desentyzacja psychologia definicja
  • desyntyzacja psychologia
  • zanurzenie - psychologia