PRZEBIEG KRYZYSU CHOROBY TERMINALNEJ - Psychologia kliniczna

PRZEBIEG KRYZYSU CHOROBY TERMINALNEJ

Kübler – Ross wyodrębnia pewne etapy przebiegu tego kryzysu:
1. szok i zaprzeczanie – mechanizm zaprzeczania rzeczywistości, który występuje prawie u wszystkich chorych terminalnie, nie tylko na początku choroby ale też i później.
Zaprzeczenie działa jak bufor przeciwko szokującym wiadomościom, pozwala jednak pacjentom pozbierać się i zastosować inne mechanizmy obronne.
Wg Kübler – Ross praca z osobami w stanie choroby terminalnej jest najlepszą metodą poznania człowieka i najlepszą okazją poznania siebie i rozwoju własnej osobowości. Zdarzają się bowiem osoby, które własna agresją nasycają cierpieniem innej osoby.

2. gniew – zaprzeczenie jest zastąpione uczuciem gniewu, wściekłości, urazu, zazdrości. Gniew przemieszcza się w różnych kierunkach, często jest projektowany na rodzinę, lekarzy, personel medyczny. Pacjent, który spotyka się z szacunkiem i zrozumieniem zaczyna odczuwać coraz mniej gniewu. Dlatego w przypadku osób chorych terminalnie należy myśleć o przyczynie gniewu.
3. przekupywanie – przypomina reakcję dziecka, któremu się coś zabroni, najpierw gniewa się a potem przekupuje. Przeważnie taką debatę chory odbywa z Bogiem, że jak wyzdrowieje to będzie bardzo dobry.
4. depresja – chory jest apatyczny, nie chce jeść.
5. akceptacja – jeżeli pacjent uzyskał pomoc w przeżyciu poprzednich faz to osiągnie akceptację, pragnie być pozostawiony sam i oczekuje na ostateczność.
Nieliczni pacjenci walczą do samego końca i zaprzeczają możliwości śmierci. Im trudniej jest osiągnąć akceptację.

Kübler – Ross podkreśla, że we wszystkich tych etapach pojawia się nadzieja, że lekarze się pomylili, że stanie się cud. Gdy pacjent traci nadzieję to umiera przeważnie w ciągu 24 godzin. Ważna jest potencjalna możliwość rozmowy z pacjentem.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • terminalna faza choroby
 • choroba terminalna
 • fazy choroby terminalnej
 • stadia choroby terminalnej
 • trzy stadia choroby terminalnej
 • pacjent terminalny
 • etapy choroby terminalnej
 • faza terminalna
 • choroba terminalna dziecka
 • psychologia-kliniczna likala com 161
 • przebieg kryzysu choroby terminalnej wg kübler – ross
 • etapy umierania wg kubler ross
 • faza terminalna choroby
 • kryzys w chorobie terminalnej
 • mechanizm zaprzeczania rzeczywistosci w chorobie terminalnej
 • choroby terminalne profilaktyka
 • ostatnie stadium choroby terminalnej
 • agresja w fazie terminalnej
 • mechanizm gniewu
 • mechanizm zaprzeczania w chorobie terminalnej
 • kryzys terminalny
 • glejak faza teminalna choroby
 • fazy umierania wg kubler ross
 • ostatni etap w chorobie terminalnej
 • fazy kryzysu w chorobie
 • pacjent terminalnie chory
 • faza zaprzeczenia kubler ros
 • pacjent terminalny (kubler-ross)
 • faza terminalna chorego psychologia
 • etapy umierania chorego na nowotwor
 • zaprzeczenie akceptacja
 • agresja u chorych w stanie terminalnym
 • agresja u osob terminalnych
 • akceptacja choroby terminalnwj
 • bóg dla terminalnie chorych
 • choroba stadia akceptacja
 • choroba terminalna śmierci
 • choroba zaprzeczenie akceptacja
 • choroby terminalnej
 • chory terminalnie
 • chory terminalnie psychologia
 • faza teminalna
 • czas trwania terminalnej fazy choroby
 • depresja pacjent terminalny
 • depresja psychoza w chorobie terminalnej
 • etapu umierania w chorobie terminalnej
 • etapy choroby nowotworowej
 • etapy przystosowania do choroby terminalnej
 • 4 etapy terminalnych chorób
 • etapy umierania u chorych na sarkoidose

 March 19, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna