TERAPIA POZNAWCZA DLA OSÓB W NIEZWYKLE TRUDNYCH WARUNKACH W PROCESIE ŻAŁOBY.

Osoby mają za zadanie wyodrębnienie niezwykle negatywnych myśli, które wywołują niezwykle silne reakcje emocjonalne. W stylu Sokratesa terapeuta prosi ich o poszukiwanie negatywnych uwarunkowań i ponownej weryfikacji w celu zastąpienia myśli negatywnych – pozytywnymi.
Szczególną uwagę w terapii poznawczej osób w żałobie przywiązuje się do poczucia beznadziejności, związanego z przyszłością. Przy czym należy zaznaczyć, że poczucie beznadziejności jest największym wskaźnikiem i preduktorem samobójstwa. Nacisk również kładzie się na poczucie bezwartości osoby. Szczególnie ważny jest w terapii nacisk na poczucie winy. Czasem jednak zdarza się, że osoby w procesie żałoby obarczone są winą za śmierć. Wówczas musi dojść do symbolicznej restytucji. Należy zapytać się jak długo będzie trwał proces karania osoby opiekującej, jakie on przybierze formy, i dobrze jest jeśli dojdzie do symbolicznego wynagrodzenia. Forma samoukarania musi być rozsądna.
Podobnym podejściem jest gniew, który może skierować się do osób winnych śmierci rzeczywiście lub pozornie, a nawet do zmarłego, który odszedł. Osoby w żałobie powinny zanalizować rzetelność swoich spostrzeżeń i racjonalne myśli powinny być zastąpione pozytywnymi. Najważniejsze to rozwiązanie problemów leżących u podłoża gniewu.
Kolejnym rysem interwencji jest zwiększenie możliwości wsparcia społecznego. Osoby w żałobie proszone są o dokonanie przeglądu potencjalnych źródeł wsparcia społecznego w ich środowisku. Są zachęcane, aby dostrzegać wsparcie innych jako pewien wysiłek, który ma im pomóc w przezwyciężeniu kryzysu, aby pozytywnie oceniali to wsparcie. Od początku powinni uzyskać empatię z tymi, którzy usiłują ich wesprzeć. Im więcej jednostka ma osób, które wspierają ją, tym większe są szanse na szybkie i pomyślne zakończenie procesu żałoby. Obecnie jednak istnieje tendencja do ograniczania przyjaciół i znajomych, dlatego że to przeszkadza.

Kontrola stosowania leków i alkoholu. Leki to łatwe i szybkie rozwiązanie problemu, które jednak rodzi kolejne problemy. Może prowadzić do uzależnienia, gdy ono już wystąpiło to uczy się alternatywnych strategii, kontrolowania negatywnych stanów emocjonalnych. Wyjątek stanowią niektóre przypadki depresji, gdzie konieczne jest leczenie farmakologiczne z powodu ograniczenia czasowego.
Żałoba jako pozytywne osiągnięcie. Żałoba może też przynieść pozytywne efekty w postaci zwiększenia siły wewnętrznej, znalezienia sensu życia i większych umiejętności zmagania się z trudną sytuacją.