Transakcyjna Teoria Stresu R. Lazarus’a:

Stres określa jako stan wewnętrzny który można opisać za pomocą określonego układu procesów psychicznych. Stres wywołują takie czynniki jak: krzywda, strata, wyzwanie, ale tylko wtedy gdy interakcja między nimi a osobą zostanie oceniona jako obciążająca, zagrażająca. Mechanizm poznawczy ma dwa poziomy:
v na poziomie pierwotnym dokonuje się wstępna ocena jaka jest dana sytuacja dla mnie tu i teraz oraz w przyszłości (antycypacja): bez znaczenia, sprzyjająco – pozytywna, stresująca.
v ocena wtórna – może ona modyfikować ocenę pierwotną
Radzenie sobie ze stresem definiowane jest w tej teorii jako wysiłki mające na celu opanowanie zewnętrznych i wewnętrznych wymagań ocenianych przez daną osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby..

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • transakcyjna teoria stresu
 • r lazarus
 • model stresu wedlug lazarusa
 • psychologiczna koncepcja radzenia sobie ze stresem lazarusa
 • sters lazarus
 • teoria lazarusa
 • lazarus teoria transakcyjna
 • stres lazarus
 • stres wg lazarusa
 • teoria tranzakcyjna lazarusa
 • transakcyjna radzenia sobie ze stresem Lazarusa (1999
 • translakcyjna teoria stresu
nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree