Stres biologiczny i psychologiczny – Psychologia kliniczna

Stres biologiczny i psychologiczny

Pionierem tematu, pojęcia stres był fizjolog W. Cannon, twórca Teorii Homeostazy. Opisywał reakcje człowieka na stres, fizjologiczny mechanizm adaptacji do stresu. Cannon nie używał określenia stres a: napięcie, zaburzenia. Jego teoria zakłada, że ustrój może prawidłowo funkcjonować tylko w takich granicach oddziaływania stresu, w jakich jest zdolny do szybkiej adaptacji. Rozwinięciem tej teorii w fizjologii jest teoria przystosowania.
H. Selye zwrócił uwagę, że w każdej chorobie oprócz objawów specyficznych można wyodrębnić syndrom objawów nie specyficznych wspólny dla wszystkich chorób. Owo zjawisko nazwał Ogólnym Syndromem Adaptacji w skrócie GAS lub odpowiedzią na stres.
Odpowiedź na stres rozwija się w trzech stadiach:
· Reakcja alarmowa (mobilizuje siły obronne)
§ faza szoku (bezpośrednia reakcja na działanie czynnika szkodliwego, intensywne pobudzenie organizmu)
§ faza przeciwdziałania szokowi (reakcje obronne, zmiany w funkcjach fizjologicznych)
· Stadium odporności (względna adaptacja organizmu)
· Stadium wyczerpania (utrata zdolności obronnych, rozlegurowanie funkcji fizjologicznych, nawet śmierć)
Sely wyrażnie odróżniał w stresie dwa aspekty:
? fizjologiczny (związany z fizyczną charakterystyką bodźca stresowego np. jego siła, intensywność)
? psychologiczny (związany z treściową charakterystyką bodźca)
Zarówno niedobór bodźców (deprywacja sensoryczna) jak i nadmiar (przeciążenie stymulacyjne) mają charakter stresowy.
Salye wprowadza rozróżnienie na stres dobry – tzw. eustres i stres zły – tzw. dystres. Eustres mimo chwilowego dyskomfortu prowadzi do rozwoju osobowości, motywuje do wysiłku. Dystres dezorganizuje działanie.
Spiegel był współtwórcą Psychosomatycznej Koncepcji Stresu. Mówi ona o istnieniu zależności między czynnikami emocjonalnymi o wystarczająco dużej intensywności i odpowiednio długim czasem trwania a początkiem choroby psychosomatycznej. Psychosomatyka odnosi się do niektórych, tzw. chorób cywilizacyjnych: nadciśnienia tętniczego, zawałów, wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy, łysienia plackowatego itp.
Prekursorem psychologicznych teorii stresu była Teoria Frustracji S. Rosenzweiga. Fristracja jest reakcją człowieka na sytuację w której na drodze do realizacji celu pojawia się przeszkoda.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • stres biologiczny i psychologiczny
 • stres biologiczny i psychiczny
 • biologiczne i psychiczne reakcje stresowe
 • zależność między stresem biologicznym a psychologicznym
 • stres zawodowy model biologiczny i psychologiczny
 • stres psychologiczny i biologiczny
 • stres psychiczny i biologiczny
 • sely psychosomatyka
 • stres biologiczny a psychiczny
 • stres biologiczny a psychologiczny
 • stres biologiczny a stres psychologiczny
 • stres biologiczny artykuły
 • reakcja na stres psychiczny i biologiczny
 • psychologia stres biologiczny
 • stres biologiczny i psychologiczny reakcje ludzi
 • stres biologiczny psychologiczny
 • model biologiczny stresu selye
 • deprywacja sensoryczna a artykuły charaktery
 • BIOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE REAKCJE NA STRES
 • stres zawodowy- model biologiczny i psychologiczny
 • stresbiologiczny a psychologiczny
 • zależność między stresem a chorobą
 • biologiczne aspekty stresu

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Tak więc pytaniami typowo psychologicznymi są
Psycholog kliniczny powinien
Psychiatria.
Psycholog jest też lepiej niż lekarz przygotowany do myślenia dedukcyjnego, rzadziej stosuje się czyste modele nauk przyrodniczych.
Badanie psychologiczne.
Planowanie.
Ten kierunek reprezentuje współcześnie psychiatria biologiczna.
Poszukiwanie źródeł emocji.
Zachowanie pogłębiające komunikację Przekazywanie obserwacji.
Umożliwienie szerokiego otwarcia.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 February 11, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna