Funkcje życiowe oddychania.

Tchawica jest rurą łączącą płuca ze światem zewnętrznym. Jej ściany są bardzo gładkie. Sa na nich także komórki rzęskowe wyglądające jak skupisko glonów. Działają jak szczotki. Ich praca polega na zatrzymywaniu i wydalaniu ciał obcych docierających tu z wdychanym powietrzem. Tchawica jest też komorą buforową regulującą temperaturę i wilgotność powietrza. Oskrzela i płuca z ich pęcherzykami tworzą układ wykonujący czynności niezbędne dla życia. Zaopatruje organizm w tlen i usuwa dwutlenek węgla (dostarcza energii i usuwa odpady).W płucach znajduje się jeszcze układ tętnicy płucnej. Jej niezliczone rozgałęzienia zakończone naczyniami włosowatymi dostarczają krew do pęcherzyków płucnych. Krwinki czerwone są dostawcą tlenu dla wszystkich narządów. Mózg jest największym konsumentem tlenu. Im więcej tlenu dostaje się do krwioobiegu dzięki zdrowym płucom i sercu, tym większa jest wydajność tkanek.
Choroba i profilaktyka zdrowotna układu oddechowego.
Płuca są w stałym kontakcie z otaczającym powietrzem, są więc narażone na szkodliwe działanie różnych lotnych substancji i drobnoustrojów. Skutkiem tego może być np.: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. W przebiegu zapalenia oskrzeli ich ściany są nacieczone i obrzęknięte co utrudnia przepływ powietrza. Jest to przyczyną Swistów i innych dźwięków które można wtedy usłyszeć. W pzrypadku zapalenia płuc, płuca wypełniają się płynem i tracą możliwość działania. Powoduje to zmniejszenie zawartości tlenu we krwi i itrudnia dostawę energii do całego organizmu. Obecnia płuca są bardziej podatne na uszkodzenie niż kiedyś (wirysy, bakterie, kurz, zarodniki, związki chemiczne wydzielane przez ciepłownie, samochody, przemysł). Niektóre z tych związków są wydalane przez kaszel. Inne są przetwarzane. Jeszcze inne usuwane prze mikrofagi (strażników naszego organizmu).Te mechanizmy obronne nie wystarczają. Jest też jeszcze jeden bardzo ważny składnik zanieczyszczający powietrze, który zależy od nas samych – dym tytoniowy. Dokąd wędrują wszystkie związki chemiczne ? Poprzez układ oddechowy tj.: fałdy głosowe, tchawicę, oskrzela, pęcherzyki dym pozostawia duże i małe cząstki substancji. Krew rozprowadza te rozpuszczone toksyczne zwiazki do wszystkich częsci organizmu powodując tam szkody. Największe uszkodzenia powstają w płucach. Sprawność płuc zależy od tego co wdychamy – starajmy się więc oszczędzać nasze płuca.Układ oddechowy, pełniąc ważną funkcję energetyczną w naszym organiźmie, współpracuje z układem krwionośnym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • oddychanie funkcja życiowa