Budowa kości :

kości są wewnątrz porowate, a twarda i zwarta jest tylko część zewnętrzna. Wykazują pewną elastyczność, dzięki której wykazują większą wytrzymałość. Kości zachowują subtelną równowagę pomiędzy lekkością i wytrzymałością. Wewnątrz kości znajdują się blaszki kostne, zbudowane z resztek stale niszczonych kości. Te resztki są wykorzystywane do odbudowy zniszczonych powierzchni.
Są dwa powody dla ciągłego niszczenia i odbudowywania kości. Jeden z nich to zwykła odnowa komórek dokonująca się we wszystkich tkankach. Drugi powód to fakt, że kości stanowią rodzaj banku wapnia. To bardzo ważny pierwiastek biorący udział prawie we wszystkich procesach życiowych. Kości są ogromnym składem wapnia dostępnym w miarę potrzeby dla innych części organizmu. Ciągłe niszczenie kości uwalnia jony wapnia, które wracają z kości do krwioobiegu do którego dostały się ze strawionego pokarmu i są rozprowadzne do tych części organizmu, które aktualnie potrzebują wapnia. Np.: ciąża – tworzenie nowego szkieletu w łonie matki wymaga większej ilości wapnia, tak samo w czasie karmienia piersią.
Gospodarka wapniowa sterowana jest przez witaminy i hormony. Hormony sprawują kontrolę nad wieloma przekształceniami kości. Np.: menopauza – niedobór hprmonów może powodować odwapnienie kości; dzieciństwo – hormony regulują wzrastanie układu kostnego. Tak więc pobudzanie wzrostu kości zależy od ilości hormonów. Istnieją rodzaje hormonów działających na nasady kości powodując ich wydłużenie (proces ten zachodzi do 20 roku życia – wzrost jest uwarunkowany genetycznie). Brak hormonów powoduje karłowatość, nadmiar – gigantyzm.
Jeszcze jest jedna ważna właściwość kości mająca podstawowe znaczenie dla funkcjonowania ludzkiego organizmu : centralne przestrzenie wewnętrzne naszych kości to miejsca w których wytwarzane są komórki krwi (krwinki czerwonw, białe i płytkowe). Te miejsca to szpik kostny. Wszystkie rodzaje komórek mają wspólnego przodka, jedną komórkę macierzystą. W przebiegu kolejnych podziałów z komórki macierzystej powstają krwinki czerwone, różne rodzaje białych (kwasochłonne, limfocyty, monocyty i inne), krwinki płytkowe. Jest to produkcja ciągła. Krwinki czerwone przenoszą tlen. Codziennie produkuje się ich ok. 200 miliardów. Krwinki czerwone biorą udział w krzepnięciu krwi. Krwinki białe biorą udział w procesach obronnych organizmu.
Antropogeneza układu kostnego.

nuta od pandy - karaoke od pandy - asmr od pandy - - link tree