2010 July | Psychologia kliniczna - Part 5

Archive for July, 2010

OPIEKA RODZINNA W GMINIE CHOROSZCZ Zdzisław FALICKI, Marek STANKIEWICZ

Psychiatria środowiskowa i jej burzliwy rozwój w wielu krajach europejskich w ostatnich latach potwierdza nowe podejście do chórego i do postępowania terapeutycznego rozumianego w sposób bardziej kompleksowy. Rozwój ten wynika stąd, że uwzględnia się istotne różnice w pozornie jednolitej grupie przewlekle chorych psychicznie, głównie z rozpoznaniem schizofrenii. Różnice te powodują, że każdy chory powinien być […]

 July 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

ZAKOŃCZENIE

Szwajcarski psychiatra Manfred Bleuler (syn Eugena Bleulera, który wprowadził pojęcie “schizofrenia”) napisał: “Przez większą część mojego życia mieszkałem w szpitalach, w których zajmowano się głównie trudnymi przypadkami schizofrenii, i od mojego niemowlęctwa do okresu dorastania, poważnie chorzy schizofrenicy przebywali nawet w naszym domu (…). Pokolenia psychiatrów uważały, że schizofrenia jest procesem psychotycznym prowadzącym do kompletnej […]

 July 18, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

ANALIZA PRZYPADKU JEROME’GO, 20-LETNIEGO MFŻCZYZNY

Któregoś dnia Jerome zamknął się w swojej sypialni i nie chciał z nikim rozmawiać. Rodzina tolerowała jego nietypowe zachowanie przez kilka dni, następnie podjęła kilka nieudanych prób nawiązania z nim kontaktu i wreszcie zwróciła się o pomoc do psychiatry. Jerome leżał w łóżku i nie chciał rozmawiać z lekarzem; został przeniesiony do karetki pogotowia i […]

 July 17, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Dozwolona była natomiast “brutalna szczerość”,

z którą każdy mógł wyrażać swoje opinie o wszystkich i o wszystkim. Prawdopodobnie korzystanie z “brutalnej szczerości” było jednak asymetryczne, tzn. terapeuta wysłuchiwał uwag pacjenta, natomiast pacjent nie zgadzający się ze zbyt krytycznymi uwagami na swój temat zawsze mógł zareagować, tzw. kryzysem psychotycznym, czyli wycofać się z realnego kontaktu. Terapeuci byli szczerzy, ale jeszcze bardziej […]

 July 17, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Konieczność ograniczania funduszy na opiekę społeczną

(w tym na bezpłatną opiekę psychiatryczną) doprowadziła do sytuacji, że szczególnie bezdomni, nieubezpieczeni pacjenci, znajdujący się w okresie kryzysu psychotycznego są albo wcale nie przyjmowani do szpitali albo na względnie krótki okres czasu, a następnie odsyłani do stresogennych środowisk lub prosto na ulicę. Sytuacja taka istnieje w Stanach Zjednoczonych, a w przyszłości prawdopodobnie pojawi się […]

 July 17, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

TERAPIA MORALNA – SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNE JAKO UZUPEŁNIENIE (ALTERNATYWA?) HOSPITALIZACJI PACJENTUW CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ ,

Pod koniec XVIII wieku F. Pinel we Francji i W. Tuke w Anglii przeciwstawili się traktowaniu obłąkanych jak dzikich bestii, które należało przykuwać łańcuchami do ściany i trzymać w lochach. Zapoczątkowali proces podejścia do obłąkanych, jak do dzieci, które należy wychowywać. Zaproponowaną przez nich terapię nazwano moralną (por. Warner, 1994). Dziewiętnastowieczne społeczności terapeutyczne, stosujące terapię […]

 July 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

SUMIENIE I SUPEREGO. KONFLIKTY MORALNE JAKO ŹRÓDŁO ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

W latach sześćdziesiątych obecnego wieku, amerykański psycholog i psychoterapeuta – O. H. Mowrer rozwinął interesującą tezę, iż istnieje pewna grupa zaburzeń psychicznych w szerokiej grupie zaburzeń nerwicowych, których zasadniczym źródłem powstawania jest słabość systemów wartości, reprezentowanych w psychice ludzkiej przez superego. Twierdził wręcz, że wszędzie tam gdzie psychoanaliza diagnozowała nerwicę jako skutek zbyt dużego nacisku […]

 July 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

KONTROWERSJE W PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII

GODNOŚĆ CHOREGO W PRAKTYCE PSYCHIATRYCZNEJ Godność to niewątpliwie określenie wieloznaczne. Dlatego na początku wypada zaznaczyć, że “godność” rozpatruję tu zgodnie z danymi słownikowymi, gdzie podaje się, że jest to poczucie-świadomość własnej wartości. Obserwując zaś ludzi – tak zdrowych jak i chorych – można chyba stwierdzić, że poczucie to jest zjawiskiem subiektywnym, czyli nie zawsze pokrywa […]

 July 16, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

III. WNIOSKI KOŃCOWE

1. Etos lekarski opiera się na zasadach postępowania wynikających z prawa naturalnego, jakim jest poszanowanie życia i zdrowia pacjenta. 2. Zasada powinności lekarskiej obowiązuje przed żądaniem czy prośbą pacjenta, opartą najczęściej o jego subiektywne dobro. 3. Życie ludzkie ma wartość z racji na samo człowieczeństwo i ludzką godność osoby, nie zaś ze względu na cechy […]

 July 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

II. ASPEKT CIERPIENIA W CHOROBIE

Cierpienie w znaczeniu etymologicznym oznacza karę lub ból, które należy podjąć (łac. subferre). Towarzyszy ono człowiekowi wszystkich wieków niezależnie od kultury, światopoglądu czy też miejsca zamieszkania. Wydaje się, że nale’zy do istoty natury człowieka; nikt nie może go uniknąć, bo w tej lub innej postaci nas dotyka. Mówiąc człowiek, nie możemy zapomnieć o cierpieniu. Dochodzi […]

 July 15, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna


Page 5 of 10« First...34567...10...Last »