2010 July | Psychologia kliniczna - Part 3

Archive for July, 2010

3. SZTUKA LEKARSKA W UTOPIACH

3.1. Organizacja lecznictwa. Utopiści, którry pragną zerwać z cywilizacją sądzą, że w stanie natury choroby znikną i – w związku z tym – ludzie żyć będą “zdrowo, ale bez lekarzy (Deschamps, 1967, s.358). W społeczeństwie doskonałym nie będzie więc ani specjalnej wiedzy medycznej, ani wyodrębnionego zawodu – lekarz; “wszyscy AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU by przeprowadzać […]

 July 25, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.10.2. Natura jest przeciwnikiem człowieka.

Trzeba z nią wałczy. pokonać i ujarzmić. Skoro ludzie mają żyć bezkonfliktowo, to cała energia negatywna, cała konfliktowość skierowana jest na zewnątrz. Skoro wsryscy ludzie są braćmi, wrogiem jest prryroda. Być może, w jakiś stopniu, jest to pomysł socjotechniczny: wzmocnienie więzi grupowej przez znalezienie wspólnego wroga. 2.10.3. W efekcie tej walki prryroda jest pokonana; pozbawiona […]

 July 24, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.10. Ogólny pogląd utopistów na przyrodę. Podsumowanie.

2.10.1. Natura jest plastyczna. Można nad nią zapanować. Utopiści są optymistami. Stąd – między, innymi – ich aktywizm. Można radykalnie zmienić kształt społeczeństwa, można też radykalnie przekształcić przyrodę. Zdają się nie wiedzieć, że przyroda stanowi skomplikowany system, że są w nim wielorakie powiązania i zależności; wystarczy wyjąć cegiełkę i gmach się chwieje (ekosystem, łańcuch pokarmowy). […]

 July 24, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.9. Zdrowa rodzina, zdrowe dzieci.

Określenie rodziny jako “podstawowej komórki społecznej” nie pasuje do utopii. Przeciwnie. To, że tradycyjna rodzina jest podstwą społeczeństwa psuje – zdaniem utopistów – społeczeństwo, czyni społeczeństwo chorym. W rodzinie, jak w soczewce, koncentrują się wady społeczeństwa realnego i odwrotnie, tradycyjna rodzina jest fundamentem zła społecznego; egoizm, ograniczenie, zamknięcie, wojna wszystkich ze wszystkimi. Rodzina twierdzą, następna […]

 July 24, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.8. Czystość obyczajów. Choroby płciowe.

W utopiach (z jednym wyjątkiem ) “nie będzie istnieć prostytucja ani miejsca owych nieczystych rozrywek” (Dezamy, 1977, s.210). Utopianie zatem “nie znają żadnych domów rozpusty, żadnych zakładów uciechy, żadnych wszetecznic sprzedajnych, ani niczego podobnego” (Bacon, 1954, s.107). Utopiści wymieniają również liczne inne rozrywki, które będą zakazane. Zakazane mogą być np. zabawy i tańce, zakazane mogą […]

 July 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.7. Praca.

W społeczeństwie realnym jest wiele prac szkodliwych dla zdrowia. W społeczeństwie doskonałym prace te są bądź zlikwidowane, bądź radykalnie ograniczone. W utopiach praca nie szkodzi zdrowiu. Staje się lekarstwem, środkiem wzmacniającym. Staje się lekarstwem na dwa sposoby: wzmacnia słabe jednostki, albo wzmacnia całość eliminując słabe jednostki. W większości utopii wprowadzony jest powszechny obowiązek pracy. Zawarta […]

 July 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.6. Brak kłopotów.

Utopiści radykalnie ograniczają, bądź likwidują sytuacje, w których dążenia Utopian napotykają na nieprzekraczalne przeszkody. Chcą też ograniczyć siłę samych dążeń. Zbędne są w społeczeństwie doskonałym stany silnego napięcia emocjonalnego. Nie ma powodu, aby ludzie się denerwowali i nie ma powodu, aby na czymś bardzo im zależało. Bo i na czym, skoro “wszystko jest na swoim […]

 July 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.5. Ład społeczny.

Utopiści mają całościowe widzenie społeczeństwa. Pragnąc doskonałości nie mogą zajmować się tylko fragmentem, doskonałość jest albo w całości, albo nie ma jej wcale. Patrzą na społeczeństwo z góry, jakby z lotu ptaka. Cóż widzą? Otóż w społeczeństwie realnym panuje “bezład powszechny”. “Lud staje się masą kapryśną, bezrozumną, hałaśliwym zbiorowiskiem mnogości sprzecznych aspiracji i uczuć, których […]

 July 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.4. Zdrowe pożywienie.

To temat pasjonujący utopistów. Prawie każdy podaje dokładne spisy potraw nakazanych i zakazanych. Tak jak w sprawie mody jest pełna zgodność, tak tutaj utopiści dzielą się na dwa obory. Jedni sądzą, że “prostota i duchowi 161 i ciału zdrowie przynosi (Platon, 1958, s. 167). A zatem utopianie jedzenie proste i mniej więcej jednakowe spożywać będą […]

 July 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

2.3. Ubrania, higiena osobista.

Utopiści nie lubią mody. Ta wspólna niechęć wynika stąd, że moda to połączenie dwóch cech – w ich pojęciu – bardzo szkodliwych: indywidualizmu i małostkowości. Utopista żyje wielką ideą i nie lubi ludzi, którzy chcą żyć “małą ideą” i chcą – co gorsza – się w ten sposób wyróżnić. Złem w oczach utopisty – jest […]

 July 22, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna


Page 3 of 1012345...10...Last »