2010 February | Psychologia kliniczna - Part 10

Archive for February, 2010

większość badaczy głosi, że energia jest o 15-20 % większa do pracy w nocy niż w dzień.

– Przebadano przez 72 h żołnierzy – pozbawionych snu, mieli strzelać do tarcz co 3 h, najlepsze wyniki osiągnęli w dzień poprzedzający bezsenna noc – Przebadano włókniarki z Łodzi – badacze wnioskują, że zmęczenie powoduje wydłużenie czasu zmiany czółenka pod koniec zmiany dziennej. Podczas zmiany nocnej mierzony czas był wyraźnie dłuższy, niż w ciągu dnia […]

 February 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Depresje poranne(subdepresja, depresje maskowane, depresja atypowa).

Termin ten jest stosowany w odniesieniu do takich zespołów depresyjnych, których wszystkie objawy podstawowe i wtórne są mało nasilone(subdepresja), bądź zespołów, w których depresja jaku objaw podstawowy nie występuje(albo jest trudna do wykrycia), jej miejsce zaś zajmują(a ściślej-wysuwają się na)pierwszy plan obrazu klinicznego)inne objawy i cechy zespołu depresyjnego. i Niekiedy jest to jedna grupa objawów(np.zaburzenia […]

 February 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Kryteria diagnostyczne depresji typu melancholijnego(melancholii)według DSM-IV.

Obecność co najmniej pięciu z poniższych objawów:1. Utrata zainteresowań lub brak odczuwania przyjemności, związane z każdą lub prawie każdą czynnością. 2. Brak reakcji na bodźce będące zwykle źródłem przyjemności(nie występuje nawet przejściowa poprawa samopoczucia, gdy zdarzy się coś dobrego). 3. Regularne pogarszanie się objawów depresji w godzinach rannych. 4. Wczesne budzenie się(zwykle 3 godz, przed […]

 February 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Kryteria diagnostyczne dużej(wielkiej)depresji według DSM-IV.

Występowanie łączne co najmniej pięciu z wymienionych objawów przez okres 2 tygodni:stanowi to istotną zmianę w porównaniu z poprzednim sposobem funkcjonowania osoby chorej:przynajmniej jednym z tych objawów jest albo(1)obniżenie nastroju, albo(2)utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności. (Nie są tu zaliczane objawy wywołane w sposób oczywisty stanem fizycznym, omamy i urojenia niezgodne z nastrojem, inkoherencja oraz wyraźne […]

 February 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Badania nad jądrami wnoszą wiele ważnych fatów:

– usunięcie jąder całkowicie znosi rytmikę jedzenia i picia, aktywności, czasem niektóre rytmy zanikają a czasem przechodzą w ultra rytmy 1-4 h, – przerwanie połączenie nerwowego między jądrami powoduje, że tylko one wykazują rytmikę. – usunięcie płata i przechowywanie go w specjalnej hodowli tkankowej wykazało, że bioprądy wytwarzane przez preparaty jąder nadskrzyżowaniowych podwzgórza wykazują rytmikę […]

 February 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Zaburzenia funkcjonowania chorych w grupie społecznej

(rodzinie, miejscu pracy), często bardzo wyraźne, są również wtórne w stosunku do objawów podstawowych. Utrata zainteresowań światem zewnętrznym, abulia, poczucie niesprawności psychicznej(zwłaszcza intelektualnej)i fizycznej, poczucie ciągiegz zmęczenia, skoncentrowanie się na przeżyciach depresyjnych są przyczyną izolowania się od otoczenia:występuje także osłabienie lub zerwanie kontaktów z ludźmi. Liczni chorzy nie są w stanie wykonywać pracy zawodowej, podołać […]

 February 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

V praktyce klinicznej obserwuje się dwa warianty tych zaburzeń:jeden, w którym występuje znaczne skrócenie snu nocnego, spłycenie snu(wielokrotne budzenie si w nocy)i wcześniejsze budzenie się rano, oraz drugi, który charakteryzuje zwiększona potrzeba snu(zwiększona liczba godzin snu nocnego, senność w dzień).

Wariant pierwszy(częstszy)występuje w obu postaciach chorób afektywnych, wariant drugi stwierdza się głównie w chorobie afektywnej dwubiegunowej, często w parze z zahamowaniem ruchowym. Inne przejawy zaburzeń rytmu okułodobowego to charakterystyczne wahania samopoczucia w ciągu dnia, mianowicie we wczesnych godzinach chorzy czują się najgorzej, a objawy i cechy zespołu depresyjnego wyraźnie narastają:po południu, zwłaszcza wieczorem, samopoczucie wyraźnie […]

 February 4, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Obraz kliniczny depresji i manii.

Depresja. Depresje występujące w przebiegu chorób afektywnych są często(zwłaszcza w Europie)określane mianem, depresji endogennej”lub, depresji typu endogennego”. Odpowiednikiem(chociaż nie ma tu znaku równości)depresji endogennej, siągającej znaczne nasilenie kliniczne, o obrazie typowym jest termin diagnosyczny:, duża(lub wielka)depresja”-w klasyfikacji DSM-IV lub, epizod lepresyjny”c średnim lub znacznym nasileniu, -w klasyfikacji ICD-10. W końcowej części tego podrozdziału podano kryteria […]

 February 3, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

CHRONOPSYCHOLOGIA

Zajmuje się wszelkimi zjawiskami psychicznymi, charakteryzującymi się zmiennością w czasie, odnosi się do rozbieżności między reakcjami fizjologicznymi, będącymi odpowiedzią organizmu na czynniki astronomiczne, związane z czynnikami fotoekologicznymi – czynniki pierwszorzędowe a wymuszonymi reakcjami psychicznymi przez wymagania społeczne związane z pora posiłków, praca i rozrywką -czynniki drugorzędowe rozbieżność ta dotyczy z jednej strony rytmów około dobowych […]

 February 3, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Rozpowszechnienie chorób afektywnych.

Chorobowość z powodu chorób afektywnych(w wąskim rozumieniu tego terminu)jest zceniana na I-4%w ciągu roku, ich rzzpowszechnienie znacznie zwiększa się w grupie osżb, które przekroczyły 45, rż. Choroby afektywne występują 2-3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Rzzpowszechnienie grupy zaburzeń afektywnych szacuje się na 10-159. Choroby i zaburzenia afektywne są często nie rozpoznawane i nie […]

 February 3, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna


Page 10 of 11« First...7891011