Psychologia Kliniczna | Psychologia kliniczna - Part 6

Psychologia kliniczna : darmowe ogłoszenia : Psychologia kliniczna

Mózg i świadomość

Mózg i świadomość Jeszcze do niedawna twierdzono, że komórki w mózgu się nie regenerują. Teraz już wiemy, że komórki w sercu, mózgu, wątrobie regenerują się. Jest to jednak nadal możliwe na poziomie badań eksperymentalnych. Niektóre choroby nieuleczalne (np. rak, skleroza, choroba Parkinsona) być może tą drogą będą mogły być leczone. Jest to absolutna rewolucja. Regeneracja […]

 August 8, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Teoria uwagi B. Fishera

Pojecie uwagi w psychologii rozumiane jest w dwóch znaczeniach. Po pierwsze jest traktowa jako system selekcji informacji w różnych etapach jej przetwarzania: od receptorów po przez strukturę pamięci do świadomości włącznie. Po drugie uwaga traktowana jest jako sprawność umysłowa związana ze świadomą koncentracją na wybranych obiektach lub kierunkach myślenia. Model uwagi wg Fishera opiera się […]

 August 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Ruchy oka śledzące

Znajomość tych ruchów jest ważna w psychologii, zwłaszcza wtedy gdy badamy procesy spostrzegania w pewnej dynamice np. testy oparte na tzw. śledzeniu pościgowym. Ma to duże znaczeni w praktyce dla badania kierowców, pilotów – do opisu ilościowego procesu odbioru informacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ruchy oka skokowe Sakady – to takie ruchy oka, które związane są […]

 August 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Mechanizm widzenia centralnego

Zmysł wzroku stanowi obok innych zmysłów podstawę orientacji człowieka w otoczeniu. Wzrok jest ważnym źródłem informacji o orientacji przestrzennej. Rejon ostrego widzenia jest związany z pewnym szczegółem anatomicznym oka, a mianowicie z budową siatkówki. Jak wiadomo zbytnie zagęszczenie fotoreceptorów występuje na małej powierzchni siatkówki. Ponadto dwa rodzaje receptorów mają swoja specyficzna lokalizacje na siatkówce oka. […]

 August 7, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Patologia pamięci

Typowym przykładem patologii pamięci są demencje spowodowane chorobą Alzheimera. W badaniach pod mikroskopem znaleziono niby pajęczynę zwyrodniałych neuronów, która oplata całą korę. Choroba ta może się zacząć bez elementarnych objawów już w wieku 35 lat, lecz najczęściej występuje po 65 roku życia. Mózg chorego może ważyć tylko 1/3 mózgu zdrowego. Niszczy on naszą osobowość. Znikają […]

 August 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Pamięć długotrwała

Jest to miejsce o nieograniczonej pojemności. Kora mózgowa zawiera do 2/3 wszystkich komórek mózgowych, a liczba skomplikowanych sieci neuronowych utworzonych przez te komórki sięga biliona. Uruchomienie tylko kilku z nich może utworzyć łańcuch komunikacyjny, który połączy w całość wspomnienie każdego wcześniej zapamiętanego przedmiotu. Sam proces przebiegu pamięci długotrwałej jest jeszcze zagadką, choć jest na to […]

 August 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Pamięć operacyjna

Inaczej mówiąc robocza wymaga przypominania w jaki sposób bodźce zmieniane na impulsy nerwowe przekazywane są do odpowiedniej części kory mózgowej np. motorycznej, wzrokowej, słuchowej, mowy. Proces uczenia się jest możliwy tylko wtedy, gdy aktywność komórek występuje w miejscach kontaktowych w ściśle ograniczonym przedziale czasu. Te połączenia miedzy komórkami nerwowymi, tworzące pewne szlaki informacyjne miedzy receptorami […]

 August 6, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Mózg i umysł

Operacje umysłowe Analiza – oznacza myślowe oddzielenie elementów całości (przedmiotów, zjawisk, sytuacji). Synteza – polega na myślowym scalaniu poszczególnych części składnikowych całości. Porównanie – jest operacja zestawienia ze sobą różnych elementów rzeczywistości z punktu widzenia ich podobieństwa bądź różnic. Abstrahowanie – polega na wyróżnieniu jakiejś jednej właściwości elementu rzeczywistości i jednocześnie pominięciu ich cech. Uogólnienie […]

 August 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Nos.

W tylnej części jamy ustnej znajduje się połączenie z nosem. Wiele cząsteczek spożywanych substancji dostaje się tą drogą do okolic węchowych uzupełniając doznania smakowe z wrażeniami węchowymi odbieranymi bezpośrednio przez nos. Oba zmysły działają niezależnie, a impulsy z komórek węchowych i smakowych docierają do dwóch różnych obszarów mózgowych. Jednak tam ulegają integracji tworząc ogólne wrażenie […]

 August 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna

Układ smakowy i węchowy.

Język Na języku znajduje się bardzo dużo brodawek, wśród których możemy rozróżnić brodawki smakowe i czuciowe (brodawki nitkowate). Język jest w naszym organizmie miejscem najbardziej wrażliwym na dotyk, dlatego przedmioty dotykane językiem robią wrażenie większych. Brodawki nitkowate są wrażliwe na dotyk, umożliwiają ocenę konsystencji pokarmu i poprzez zakończenia nerwowe wrażliwe na temperaturę – mogą znacznie […]

 August 5, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna


Page 6 of 87« First...45678...203040...Last »