Układ równowagi. | Psychologia kliniczna

Układ równowagi.

Ucho zawiera strukturę która nic nie ma wspólnego ze słuchem. Jest to błędnik kostny, który zarządza naszym poczuciem równowagi. Ma on wymiary 1 na 1 cm. Jego mechanizm składa się z trzech półkolistych kanałów. Reprezentują one trzy wymiary przestrzenne: wysokość, szerokość i głębokość. Dane dotyczące tych trzech wymiarów pozwalają obliczyć wiele rzeczy. W kanałach są komórki rzęsate zanurzone w płynie o galaretowatej konsystencji. Komórki te poruszają się pod wpływem siły ciężkości. Poniżej komórek rzęsatych znajdują się zakończenia nerwów. Są tu też kamyczki błędnikowe zbudowane z substancji wapiennej. Gdy ruszamy głową układ powtarza ten ruch. Lista wszystkich zarejestrowanych zmian położenia komórek rzęsatych i kamyczków błędnikowych jest wysyłana do mózgu. Pozwala ona odtworzyć wszystkie zmiany położenia błędnika które ją wywołały. Odbywa się to w móżdżku. Móżdżek wysyła informację doi wielu mięśni aby przystosować je do zmian sytuacji. Dzięki temu reagujemy we właściwy sposób aby odzyskać i utrzymać równowagę. Dlaczego mamy zawroty głowy? Dlatego, ze mózg ma trudności z przetworzeniem zbyt dużej ilości informacji, są przekroczone pewne granice co powoduje zaburzenia. Astronauci przeżywają sytuacje nienormalne związane ze stanem nieważkości. Przyciąganie ziemskie jest głównym punktem odniesienia dla narządu równowagi wg którego określane jest położenie ciała.
Układ smakowy i węchowy.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • równowaga i położenie ciała psychologia

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Mózg i umysł
Bywa i rak, że echo poprzedza myśli, występuje w doznaniu chorego jako pierwsze.
Nieco częściej występują urojenia pasożytniczej choroby skóry, zwykle usystematyzowane i całkowicie niepodatne na perswazję.
Często występuje negatywizm bierny.
Nos.
Osłupienie efektoryczne (anergiczne, bierne, sztywne)
Między obydwiema postaciami zespołu katatonicznego są możliwe stany przejściowe.
Zespół hebefericzny, należący do grupy psychoz schizofrenicznych,
Język
W tym podnieceniu maniakalnym zatraca się możliwość wykonania czynności powiązanych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 January 2, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna