Jak wszystkie zatrucia, dzieli się je na ostre, podostre i przewlekle. | Psychologia kliniczna

Jak wszystkie zatrucia, dzieli się je na ostre, podostre i przewlekle.

Najczęściej spotyka się zatrucia ostre, które mogą być.

następstwem zażycia jednego rodzaju leku lub mieszaniny leków i innych środków (np. alkoholu), dając obraz zatrucia mieszanego.
zatrucie lekami psychotropowymi: objawy zatrucia bywają skutkiem jednorazowego przyjęcia przez chorego zbyt dużej dawki leku psychotropowego, wynikiem zbytniej gorliwości terapeutycznej lekarza (stosowanie przez dłuższy czas wyższych niż to konieczne dawek leku), nieuwzgl (dnienia ujemnej interakcji w czasie równoczesnego stosowania dwóch i więcej leków psychotropowych (kuracje mieszane).
ZJ, p. można podzielić według budowy i działania leków, np. z 1, przeciwlękowymi (anksjolitycznymi), przeciwdepresyjnymi, przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), nasennymi, psychostymulującymi, przeciwparkinsonowskimi i innymi.
Objawy zatrucia dzieli się na: o, w sferze psychicznej (najczęściej narastające zaburzenia świadomości), o, neurologiczne i inne o, somatyczne.
zespól abstynencyjny s zespół odstawienia środków prowadzących do zależności lekowej, również alkoholu.
zespól Adiego s wmillztzmd z brakiem odruchów głębokich.
zespół amnestyczny*zespół Korsakowa r psychoza Korsakowa.
zespól antycholinergiczny ośrodkowy: klinicznie wyraża się zespołem majaczeniowym (delirium)i występuje po lekach działających silnie antycholinergicznie (atropina, skopała mina, mjpiericieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwparkinsonowskie o działaniu antycholinergicznym).
zespół apatyczna-abuliczny rozpoznanie matu precyzyjne eksponujące dwa objawy: apatię i abulię: symptokompleks w depresjach, w schizzfrenii, w zespołach ot (piennych.
zespół Cotarda, zespół-8 urojeń nihilistycznych w ciężkich depresjach.
zespól Da (‘osty, syn, astenia nerwowo-krążeniowa (amewia wewocircwlmwia), z.
hiperwentylacyjny, serce żołnierskie, serce pobudliwe, zespół wysiłkowy, ang. irritablehean.
Objawy: kołatanie serca, ból lub ucisk w okolicy serca, zmęczenie po każdym wysiłku, wykonywanie hiperwentylacji, lekko przyspieszone tętno.
zespól Delbriicka-r mitomania-pseudologia fantastyczna.
zespół Diogenesa: spotyksny u stsrszych osób z nieprawidłową osobowością, ale przede wszystkim w zespołach otępiennych, polega na skłonności do życia w samotności, izolowaniu się od ludzi i gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, śmieci i odpadów.
Por. -syllogomunid.
zespól łowna, syn, choroba Dawna, mongolizm, mongoloidia, trisomia 2 I: zespól zaburzeń rozwojowych związany z trisumią chromosomu 21.
Na z 1, składają się cechy: niski wzrost, nieprawidłowe proporcje ciała, krótkogłowie, zmarszczka nakąma (eziwnmr, fałda mongolska), nieprawidłowości uzębienia, krótki nos, krótka szyja, krótkie i szerokie dłonie oraz palce.
Stałą cechą jest upośledzenie umysłowe na poziomie znacznym lub umiarkowanym.
zespól Elpenora-upojenie senne.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • jak dzielimy zatrucia
 • zatrucie podostre
 • zatrucia dzielimy na
 • zespół antycholinergiczny
 • zatrucie ostre a przewlekle
 • zatrucia ostre przewlekle
 • zatrucia ostre i przewlekłe
 • na jakie grupy dzielimy zatrucia
 • jak dzielą się zatrucia
 • zespol abuliczno apatyczny
 • zatucie ostre podostre i chroniczne
 • jakie są rodzaje zatruć i jak je dzielimy
 • zatrucie ostre przewlekle
 • zatrucie ostre i przewlekle
 • jakie to jest przewlekle zatrucie ?
 • zatrucie lekami psychotropowymi objawy
 • zatrucia przewlekle i ostre
 • mieszanie lekow psychotropowych
 • na jakie dzielimy zatrucia
 • zatrucia ostre i przewlek le
 • nierozoznanie zatrucia lekami psychotropowymi
 • zatrucia dzielimy
 • zatrucia dzieli sie na
 • zaburzenia psychicznespowodowane samotnością
 • wszystkie zatrucia
 • rodzaje zatruć:ostre podostre przewlekłe
 • rodzaje zatruc ostre podostre
 • rodzaje zatruć i jak je dzielimy
 • przewlekłe zatrucie lekami
 • podostre zatrucie talem
 • ostre zatrucia dzieli sie na
 • objawy zatrucia podostrego talem

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Uwarunkowania przyczynowe używania środków psychoaktywnych.
Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych.
Encefalopatia dializowanych może być podłożem powikłań psychotycznych.
Choroby nowotworowe są często przyczyną zaburzeń psychicznych.
Nie istnieje pojęcie psychozy menstruacyjnej".
W pustaci napadowej
Matołectwo endemiczne
Choroby trzustki,
Istnieją ścisłe związki między stanem psychicznym a funkcją układu trawiennego.
Choroby narządów wewnętrznych.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 June 2, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna