sugestia w hipnozie: | Psychologia kliniczna

sugestia w hipnozie:

oddziaływanie sugestywne jest skuteczniejsze w transie hipnotycznym niż na jawie-sugestia, -hipnoza.
micidiam-samobójstwu.
syfiliofobia, łac. . rwiilidqwwóia, chorobliwy lęk, obuwa przed zarażeniem się kiłą (syfilisem).
Termin oznacza też urojenia hipochondryczne polegujące na przekonaniu, iż nastąpiło zakażenie się tą chorobą, a lekarze dla dobra chorego zatajają przed nim ten fakt fałszując wyniki badań serologicznych.
syncope: nagła utrata omdlenie psychogenne.
syndroma jrontale r syndroma tempordle.
przytomności w wyniku chwilowego niedokrwienia muzgu lub.
zespół czołowy, zespół skroniowy.
syntonia: emocjonalne współbrzmienie, łatwy kontakt z otoczeniem.
szok, ang. shuck: termin wieloznaczny, przeważnie oznacza, wstrząs”psychiczny w następstwie nagłego przeżycia, chociaż w pojęciu tym nie jest zawarty rodzaj reakcji psychopatologicznej.
Termin używany w terapii psychiatrycznej, elektroszok, wstrząs elektryczny.
sztywność afektywna, syn, afekt sztywny: oznacza brak adekwatnej (dostosowanej)modulacji sfery uczuciowej do sytuacji, wypowiedzi.
Przejaw-schizofrenicznej paratymii.
ślepota histeryczna-histeria, jeden z objawów nerwicy histerycznej (reakcji konwersyjnej lub dysocjacyjncj)polegający na nagłym i przemijającym zaniewidzeniu, rzadziej dłużej utrzymującym się zaburzeniu widzenia, pod wpływem czynnika reaktywnego, przy obiektywnie sprawnym narządzie wzroku.
śpiączka, comu: głębokie zaburzenie przytomności, w czasie którego dochodzi do zniesienia reakcji na ból, wygaszenie odruchów ścięgnowych i ukos (nowych, spojówkowego i łapówkowego, źrenice reagują na światło leniwie albo wcale, pojawiają się odruchy patologiczne (Babińskiego i Rossolimo).
Śpiączka jest zawsze objawem dysfunkcji o u n. i następstwem różnych chorób oraz uszkodzeń narządów (np. nerek, wątroby).
świadomość: termin w psychologii podstawowy, choć wieloznaczny.
W ujęciu ewolucyjnym i historyczno-społecznym (weww logo)oznacza najwyżej zorganizowaną funkcję o u n. , jaka ukształtowała się na drodze ewolucji u człowieka (czmciemiu)i odpowiada życiu psychicznemu w ogóle.
Ś, w znaczeniu przyrodniczym i elementarnym trenrznum)jest zdolnością o u n. do percepcji informacji, ich przetwarzania i zintegrowanegzreagowania na te informacje: od strony podmiotowej jest to towarzyszące zjawiskom psychicznym poczucie ich przeżywania, syn, samoświadomość.
świąd psychogenny, prunmr mycWzgewer objaw nerwicowy, najczęściej w przebiegu histerii, powstjący bez dających się przedmiotowo potwierdzić zmian chorobowych w skórze.
Śwp, może być przedmiotem urojeniowych interpretacji-halucynoza dotykowa.
swlogomdmc termin wprowadzony przez Clarka w 1975 r. na oznaczenie skłonności do zbierania bezwartościowych przedmiotów (pudełek, resztek jedzenia, drutów, węgla, drewna, butelek, zepsutych części urządzeń mechanicznych itd)u chorych z zaawan.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • co znaczy śwp

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Bywa i rak, że echo poprzedza myśli, występuje w doznaniu chorego jako pierwsze.
Nieco częściej występują urojenia pasożytniczej choroby skóry, zwykle usystematyzowane i całkowicie niepodatne na perswazję.
Często występuje negatywizm bierny.
Nos.
Osłupienie efektoryczne (anergiczne, bierne, sztywne)
Między obydwiema postaciami zespołu katatonicznego są możliwe stany przejściowe.
Zespół hebefericzny, należący do grupy psychoz schizofrenicznych,
Język
W tym podnieceniu maniakalnym zatraca się możliwość wykonania czynności powiązanych.
Oprócz obniżenia nastroju występuje pobudzenie ruchowe.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna