schizofrenia ukryta, | Psychologia kliniczna

schizofrenia ukryta,

schizofrenia skąpoobjawowa, rcAizqwrema lwem, syn, . r.
Fen (gna, mmr, wlaniu, pruemycAwicd: termin (nie przez wszystkich uznawany), którym określa się przypadki psychozy o łagodnym przebiegu, z niezbyt głębokim rozpadem osobowości.
Psychiatrzy radzieccy wprowadzili swego czasu termin schizofrenia bezobjawowa, który służył polityzacji psychiatrii, gdyż rozpoznanie to stawiano u dysydentów politycznych i umożliwiało ich izolację w szpitalach psychiatrycznych.
Obydwa terminy są zbędne, a nawet ryzykowne.
schizoidia, psychopatia schizoidalna: termin wprowadzony przez Ernsta Kretschmera na oznaczenie osobowości (psychopatii), mający usposabiać do zachorowania na schizofrenię.
Osobnicy schizoidalni charakteryzują się utrudnionym kontaktem z otoczeniem, małą syntonią, nieśmiałością, skłonnością do introspekcji i samoobserwacji, introwersją, podejrzliwością i nieufnością (sensytywnością).
schizotymia, rchizoowmw: termin wprowadzony przez E.
Kretschmera, określający konstytucjonalnie uwarunkowane cechy charakterologiczne u osób z budową ciała asteniczną (leptosomicznąc skłonność do introwersji, mała syntonia z otoczeniem, skłonność do samoanalizy.
S. jest wprawdzie prawidłowym wariantem temperamentu, lecz, zdaniem konstytucjonalistów, może być etapem w czminmmc schizotymia–schizoidia-x schizofreni s. sewsorium-r świadomość.
skirtoidia*histeroidia.
skirtotymia-histeroidia.
słowotok, (zgzmjoe: objaw świadczący o patologicznym przyspieszeniu toku myślenia (gonitwy myśli), występujący najczęściej w zespołach maniakalnych, także po niektórych lekach i środkach psychostymulujących.
Wypowiedzi chorego są szybkie, byle jak powiązane, bezładne.
S. trzeba odróżnić od gadatliwości lub gadulstwa (gurrwiws, loyuwciwr), które nie są pojęciami z zakresu psychopatologii, a jedynie cechami osobDlCZylTl.
socjopatia: termin używany w dwojakim znaczeniu.
W USA i krajach zachodnich oznacza osoby z nieprawidłową osobowością, wykazujące skłonności asocjalne i antysocjalne, dopuszczające się przestępstw, występków, zakłócających współżycie międzyludzkie.
W Polsce oznacza zaburzenia zachowania spowodowane negatywnym oddziaływaniem środowiska i internalizacją norm społecznych właściwych dla marginesu społecznego.
socjoterapia: metoda psychoterapii wykorzystująca możliwości terapeutyczne wiążące się z przebywaniem pacjenta w grupie.
Stąd słuszne jest stwierdzenie, że wszystkie rodzaje psychoterapii grupowej mają w sobie elementy s.
Dotyczy to zarówno pacjentów nerwicowych, jak i psychotycznych, a także wykazujących objawy uzależnień (alkoholizm, lekozależnoić)i cechy nieprzystosowania społecznego.
Wspólne spędzanie czasu, nauka, praca, rozrywka, rekreacja, sport, turystyka itp. poprawiają funkcjonowanie społeczne i kontakt z grupą (zminiaturyzowaną społecznością).
sodomia: dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu pociągu płciowego do zwierząt tsyn, zoofilia, bestialuas).
sof drugs: łagodne środki uzależniające, np. marihuana i niektóre leki, np. anksjolityki, leki przeciwparkinsunowskie nie prowadzące do ciężkich postaci uzależnienia fizycznego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • schizoidia
 • schizofrenia ukryta
 • syntonia konstytucjonalna
 • schizotymia leczenie
 • ukryta schizofrenia
 • psychopatia a schizofrenia
 • gadulstwo schizofrenia
 • słowotok schizofrenika
 • sewsorium
 • schizotymia objawy
 • schizoidia pierwotna
 • polityzacja psychiatrii
 • psychiatria nadmierne gadulstwo
 • schizotymia a schizofrenia
 • psychopatia a s chizofrenia
 • schizofrenia zaburzenia psychopatyczne
 • schizofrenia objawy słowotok
 • schizofrenia a schizotymia
 • schizofremia ukryta
 • schizofremia slowotok
 • psychopatia w schizofrenii
 • psychopatia kretshmer

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Dysfunkcja społeczna.
Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 30, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna