reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw: | Psychologia kliniczna

reakcja dysocjacyjna-syn, reakcji histerycznej. Sól sałata słowna, fzazozruriw:

znaczny stopień rozkojarzenia łuku myślenia przejawiający się całkowicie chaotycznymi wypowiedziami chorego, będącymi bezmyślnym nagromadzeniem słów, zgłosek i dźwięków.
Objaw typowy dla psychoz schizofrenicznych, rzadziej maniakalnych.
satyryzm, , smriab: oznacza chorobliwe dążenie mężczyzn do zbyt częstego i zbyt intensywnego zaspokajania popędu płciowego: często prowadzi do równoczesnego współżycia seksualnego z wieloma kobietami.
Odpowiednikiem s. jest–nimfomania u kobiet.
Syn, swtyryzmu jest ernormma\hyperaesthesiu sexuulis, uphrodisiu, hyperuphrodisiu, hiperseksualizm).
schizofazja, , rcAizqpWmM: termin wprowadzony przez Kraepelina, oznacza znaczny stopień rozkojarzenia myślenia w psychozach schizofrenicznych, przykładem może być-sałata słowna.
schizofrenia, , wAizqpWrewM: nazwa pochodzi od E.
Bleulera (1911)i wedle tego autora oznaczała grupę psychoz, kturych wspólną i podstawową cechą jest rozpad lub rozszczepienie (gr, . wAizo s rozszczepiam, ywrew s rozum, serce)struktury osobowości.
Współcześnie s. jest również terminem zbiorczym, który obejmuje niehomogenną grupę psychoz (hebelrenicznych, katatonicznych i paranoidalnych).
schizofrenia dziecięca: rzadka pustać s. , której początek przypada na okres między 3, a 4.
lż, , zaś za górną granicę wieku rozpoznawania s dz, przyjmuje się powszechnie 15, lż.
W zasadzie obowiązują te same diagnostyczne kryteria psychopatologiczne, które dotyczą schizofrenii u dorosłych.
schizofrenia okresowa, syn, schizofrenia cykliczna, cyrkularna, rcAizzyWrewu pencdizcopisana przez Kraepelma (1913)oznacza odmianę s. cechującą się okresowym występowaniem stanów depresji i manii, a równocześnie osiowymi objawami tej psychozy endogennej.
schizofrenia późna, chizozoewia wmc termin oznacza chorobę, kłutej początek przypada na okres powyżej 40, lż.
W obrazie klinicznym przeważają objawy wytwórcze (paranoidalne), zaś osiowe są stosunkowo słabo wyrażone.
schizofrenia prosta, wcWzopWrema rmywcq uważana przez E.
Bleulera za jedną z 4 postaci s.
Cechuje się początkiem w okresie okołopokwitaniowym i występowaniem objawów osiowych (podstawowych).
schizofrenia przewlekła, rcAizcmrema cWrwmw, syn, schizofrenia prawdziwa, r. jeru, s. procesualna, s. złożona (z podstawowego procesu i zespołów schizofrenicznych), odznaczająca się przewlekłym przebiegiem i niekorzystnym rokowaniem.
schizofrenia rzekomonerwicowa, rcAizcywema preudowearzaca: oznacza taką odmianę psychozy o przebiegu łagodnym i obrazie uboguubjawowym, w której górują objawy nerwicowe typu neurastenicznego, anankastycznego lub hipochondrycznego.
Termin nieścisły, gdyż chodzi o rzeczywiste objawy nerwicowe.
schizofrenia somatopsychiczna, , rcńizqy (rewia wmarcmycńica, syn, s. cenes (apatyczna, s. hipochondryczna: opisana przez Bornsztajna, oznacza w zasadzie s. z górującymi w obrazie klinicznym urojeniami hipochondrycznymi, a także (co jest sporne)omamami uczucia ustrojowego.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • sałata słowna
 • salata slowna w schizofreni
 • salata slowna
 • sałata słowna psychiatria
 • rozkojarzenia a salata slowna w schizofreni
 • salata slowna w schizofrenii
 • co to jest salata slowna
 • reakcja dysocjacyjna
 • reakcja dysocjacyjna sztywnienie
 • reakcja nerwicowa na zdrobnienia słowne
 • reakcja rzekomonerwicowa
 • salata slowna a rozkojarzenia w schizofreni
 • sałata a reakcje
 • sałata słowna przykłady
 • schizofrenia rzekomonerwicowa
 • www sałata słowna objaw choroby

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

d. Sugestia i autosugestia
Psychoterapia powierzchowna
7. Synteza wyników .
6. Eksperymenty kliniczne
5. Inwentarze osobowości
4. Testy projekcyjne
"Obraz kliniczny"
2. Metody kliniczne
PODSTAWY RIAGNOSTYKI PSYCHOLOGICZNEJ
7. Tolerancja na stress psychiczny

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 December 14, 2009 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna