psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa. | Psychologia kliniczna

psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.

psychozy objawowe, zxwWorew wwnptmwtiwe, p. egzogenne, p. somwogenne: wszystkie zespoły psychotyczne będące powikłaniem chorób somatycznych (eh, poszczególnych narządów i układów, eh, zakaźnych, zatruć, urazów itd.
Termin p. objawowe jest nieścisły, gdyż psychoza nie jest swoistym objawem choroby, lecz jej nieswoistym powikłaniem, poprawniejsze określenie-p. somatogenne.
psychozy przedstarcze, mcwer zmzrcm (er: nie stanowią jednolitej grupy chorub pod względem nozologicznym.
Zalicza się tutaj eh.
Fioka i eh.
Alzheimera.
Określenie, psychoza”nie jest w tym wypadku ścisłe, gdyż chodzi raczej o zespoły otępienne.
psychoza schizoafekiywna: termin wprowadzony przez Kasanina (19331, oznaczający psychozy o obrazie mieszanym, tj. łączącym objawy z kręgu schizofrenii i cherub afektywnych.
Obecnie p s. uważa się za grupę psychoz niehomogenną.
psychozy schizofrenoidalne (zaburzenia typu schizofrenii, schizotypowe): termin niepoprawny filologicznie, p. schizofrenopodobne (rusycyzm), oznacza występowanie zespołów schizofrenicznych (katatonicznych, paranoidalnych i hebefrenicznych)na podłożu nieswoistym (j.
poza schizofrenią), np. w przebiegu cherub ogólnych, organicznych uszkodzeń u u n. itp. psychozy starcze, mycWwres wwWec choroby psychiczne pojawiające się zwykle po 65, lż.
Zwykle chodzi o zespoły utępienne pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera (otępienie starcze), otępienie wielozawałowe, a także psychozy o różnym obrazie klinicznym, np. z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
psychozy więzienne: przestarzała i nie używana nazwa reaktywnych (sytuacyjnych)zaburzeń psychicznych.
psychozy wojenne: termin oznacza zespoły psychotyczne puzostające w związku przyczynowym z ciężkimi przeżyciami wojennymi: chodzi przede wszystkim o wojenne psychozy reaktywne: depresje, stany zamroczeniowe, stany pseudodementywne, zespoły urojeniowe, ostre reaktywne stany afektywne (osłupienie, fugi).
psychozy zbiorowe, p. udzielone, p. indukowane, p. masowe: przejęcie urojeń i innych objawów psychopatologicznych od osoby chorej psychicznie.
Objawy psychotyczne mogą się udzielić na drodze sugestii (p. . mggeww)nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psychoz zbiorowych Orane, lwie adeux, folie en masse).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół pseudodementywny
 • kliniczna psychoza
 • psychoza maniakalna
 • pseudodementywny
 • zespul pseudodementywny
 • zaburzenia pseudodementywne
 • starcze choroby psychiczne
 • psychoza kliniczna
 • psychozamaniakalna
 • zespol pseudodementywny
 • psychoza maniakalno depresyjna a alzheimer
 • Psychiatria zespół pseudodementywny
 • maniakalna psychoza
 • choroba afektywna dwubiegunowa - opis kliniczny
 • zespul paranoidalno urojenowy na tle nieagresywnym
 • zespoły zaburzeń pseudodementywny
 • zespoły psychotyczne
 • zespół schizofrenopodobny z objawami maniakalnymi
 • zespół pseudodemenywny
 • zespół pseudodementywny objawy
 • choroba depresyjno maniakalna
 • Zespół Maniakalno Depresyjny Objawy
 • zespoly otępienne i psychozy starcze
 • czy psychoza w padaczce jest chorobą
 • zaburzeniach pseudodementywnych
 • zaburzenia psychiczne pseudodementywne
 • zaburzenia pseudodementywny
 • psychologia przedstarcze
 • www psychoza dwubiegunowa
 • objawy z kręgu afektywnego
 • psychozy zbiorowe
 • psychozy wojenne
 • afektywna dwubiegunowa otępienie
 • psychoza z zespolem maniakalnym
 • psychoza paranoidalna a choroba afektywna dwubiegunowa
 • osoba maniakalna
 • psychoza maniakalna objawy
 • pseudodementywne zaburzenia psychiczne
 • psychoza dwubiegunowa urojeniowa
 • psychoz afektywna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Leczenie bezsenności.
Koncepcje behawioralno- poznawcze- powiadają,
Bezsenność.
Zaburzenia snu.
Leczenie.
Sesja trwa, potem nagle jest nów moment
Różnicowanie.
Rokowanie.
Leczenie.
Psychoanaliza powiada, że zmiana, która musi nastąpić,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna