psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa. | Psychologia kliniczna

psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.

psychozy objawowe, zxwWorew wwnptmwtiwe, p. egzogenne, p. somwogenne: wszystkie zespoły psychotyczne będące powikłaniem chorób somatycznych (eh, poszczególnych narządów i układów, eh, zakaźnych, zatruć, urazów itd.
Termin p. objawowe jest nieścisły, gdyż psychoza nie jest swoistym objawem choroby, lecz jej nieswoistym powikłaniem, poprawniejsze określenie-p. somatogenne.
psychozy przedstarcze, mcwer zmzrcm (er: nie stanowią jednolitej grupy chorub pod względem nozologicznym.
Zalicza się tutaj eh.
Fioka i eh.
Alzheimera.
Określenie, psychoza”nie jest w tym wypadku ścisłe, gdyż chodzi raczej o zespoły otępienne.
psychoza schizoafekiywna: termin wprowadzony przez Kasanina (19331, oznaczający psychozy o obrazie mieszanym, tj. łączącym objawy z kręgu schizofrenii i cherub afektywnych.
Obecnie p s. uważa się za grupę psychoz niehomogenną.
psychozy schizofrenoidalne (zaburzenia typu schizofrenii, schizotypowe): termin niepoprawny filologicznie, p. schizofrenopodobne (rusycyzm), oznacza występowanie zespołów schizofrenicznych (katatonicznych, paranoidalnych i hebefrenicznych)na podłożu nieswoistym (j.
poza schizofrenią), np. w przebiegu cherub ogólnych, organicznych uszkodzeń u u n. itp. psychozy starcze, mycWwres wwWec choroby psychiczne pojawiające się zwykle po 65, lż.
Zwykle chodzi o zespoły utępienne pierwotnie zwyrodnieniowe typu Alzheimera (otępienie starcze), otępienie wielozawałowe, a także psychozy o różnym obrazie klinicznym, np. z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
psychozy więzienne: przestarzała i nie używana nazwa reaktywnych (sytuacyjnych)zaburzeń psychicznych.
psychozy wojenne: termin oznacza zespoły psychotyczne puzostające w związku przyczynowym z ciężkimi przeżyciami wojennymi: chodzi przede wszystkim o wojenne psychozy reaktywne: depresje, stany zamroczeniowe, stany pseudodementywne, zespoły urojeniowe, ostre reaktywne stany afektywne (osłupienie, fugi).
psychozy zbiorowe, p. udzielone, p. indukowane, p. masowe: przejęcie urojeń i innych objawów psychopatologicznych od osoby chorej psychicznie.
Objawy psychotyczne mogą się udzielić na drodze sugestii (p. . mggeww)nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psychoz zbiorowych Orane, lwie adeux, folie en masse).

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół pseudodementywny
 • pseudodementywny
 • psychoza maniakalna
 • kliniczna psychoza
 • zespul pseudodementywny
 • starcze choroby psychiczne
 • zaburzenia pseudodementywne
 • psychoza kliniczna
 • psychozamaniakalna
 • psychoza maniakalno depresyjna a alzheimer
 • zespol pseudodementywny
 • Psychiatria zespół pseudodementywny
 • psychologia przedstarcze
 • zaburzenia psychiczne pseudodementywne
 • zaburzeniach pseudodementywnych
 • choroba depresyjno maniakalna
 • zespoly otępienne i psychozy starcze
 • Zespół Maniakalno Depresyjny Objawy
 • choroba afektywna dwubiegunowa - opis kliniczny
 • zespół pseudodementywny objawy
 • zespół pseudodemenywny
 • zespół schizofrenopodobny z objawami maniakalnymi
 • zespoły psychotyczne
 • zespoły zaburzeń pseudodementywny
 • zespul paranoidalno urojenowy na tle nieagresywnym
 • zaburzenia pseudodementywny
 • czy psychoza w padaczce jest chorobą
 • psychoz afektywna
 • psychoza dwubiegunowa urojeniowa
 • pseudodementywne zaburzenia psychiczne
 • psychoza maniakalna objawy
 • osoba maniakalna
 • psychoza paranoidalna a choroba afektywna dwubiegunowa
 • psychoza z zespolem maniakalnym
 • objawy z kręgu afektywnego
 • psychozy wojenne
 • psychozy zbiorowe
 • maniakalna psychoza
 • www psychoza dwubiegunowa
 • afektywna dwubiegunowa otępienie

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU
III. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC ZAWODU
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
KODEKS ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE3
Mimo przedstawionego wyżej zastrzeżenia, odnoszącego się do Art. 4,
ASPEKTY MORALNE ZAWODU FARMACEUTY
5.3. Podsumowanie.
4) Przedłużenie życia. Nawet do 200 lat.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 28, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna