overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika. | Psychologia kliniczna

overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.

Oznacza nadmierne rozszerzenie zakresu pojęć i włączanie w zakres jednego pojęcia wielu innych, prowadzące lu zatarcia granic pomiędzy pojęciami.
Objaw zaliczany do zaburzeń myślenia pojęciowego w schizofrenii.
padaczka, epilepsja, syn, choroba św.
Walentego, wielka choroba, monus comitalir, morbus sucer, morbus demoniucus, morbus cuducus, morbus dwinus.
Nie istnieje jemusisunuzologiczna a tej nazwie.
P. jest przeważnie zespołem polietiologicznym i polega na powtarzaniu się napadów padaczkowych.
padaczka objawowa, em (epm wwqytmutica: oznacza zespół wywołany aktualnie toczącą się sprawą chorobową, np. guzem mózgu, zatruciem, miażdżycą naczyń mózgowych itp. padaczka ogniskowa, dawna nazwa, obecnie: p. częściowa: oznacza, iż ognisku padaczkorodneznajduje się w korze, gdzie zapoczątkowany bywa napad z objawami prostymi i złożonymi.
padaczka resztkowa, syn, rczydualna, epi (epww rzwiaaalb.
W odróżnieniu od p. objawowej, chodzi o p. , która jest następstwem jakiejś przebytej sprawy chorobowej (zapalenia mózgu, urazu okołoporodowego, operowanego przed łaty guza mózgu itd).
pwMczKa swwńsww, epilepsja idioputhicu, t. essentialis, e, genuina, e, cryptogenes, czyWp, c nieznanej etiologii.
padaczka telewizyjna, nie chodzi o jakąś odrębną postać p. , lecz o występowanie napadów padaczkowych w czasie oglądania telewizji pud wpływem przerywanych bodźców świetlnych (efekt suzboskopowy), działających aktywująca, prowokująco.
palimpsest alkoholowy: rodzaj zaburzeń pamięci (niepamięci, amnezji)w przebiegu uzależnienia alkoholowego.
Przejawia się tym, że nawet po małych dawkach alkoholu, nie powodujących wyraźnych cech upojenia, pozostiją różnego rodzaju luki pamięciowe z okresu picia.
Zdaniem wielu auwruw p a, świadczy o wybiórczym uszkodzeniu niektórych struktur mózgu.
parafonia, purmWomu: chorobliwa zmiana głosu.
Spoem w 1963 r. użył tego terminu na oznaczenie zaburzeń modulacji głosu u chorych na schizofrenię, będących wyrazem niedustoscwania uczuciowego (paratymii).
paragnomen: objaw opisany przez E.
Brzezickiegu, polega na wykonaniu przez chorego na schizofrenię jakiegoś niezwykłego, nieoczekiwanego i nieprzewidzianego działania, np. skoku przez okno.
para (ysis progressird, porażenie postępujące: zespół otępiejmy w przebiegu przewlekłego kilowego zapalenia mózgu z typowym obrazem psychopatologicznym, neurologicznym i zmianami swoistymi we krwi oraz płynie mózgowa-rdzeniowym.
paramimia: zaburzenia ekspresji mimicznej w następstwie–parwymii: jeden z objawów rozszczepienia struktury osobowości u chorych na schizofrenię.
paranoiczny zespól–zespół paranoiczny, paranoidalny zespół-zespół paranoidalny.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • overinclusion
 • objaw camerona
 • overinclusion w schizofrenii
 • psychologia-kliniczna likala com overinclusion-ang-termin-wprowadzony-przez-camerona-nie-ma-polskiego-zdpuwiednika
 • epilepsja cryptogenes
 • overinclusion schizofrenia
 • overinclusion schizophrenia
 • overinclusion definicja
 • overinclusion co znaczy
 • over inclusion schizophrenia
 • efekt suzboskopowy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Pochwica Skurcz mięśni otaczających pochwę, powodujący zamknięcie wejścia do pochwy.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia psychiczne.
Ellis powiada, że tak naprawdę jest coś w. zachowaniu człowieka, co się nazywa schematem ABC.
Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych.
Klasyfikacja zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia seksualne.
Pojawił się taki pomysł, że zaczął to Kelly i on wprowadził takie pojęcie jak konstrukty osobiste
Aspekty prawne parasomnii.
Parasomnia snu REM.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna