omamy psychiczne, | Psychologia kliniczna

omamy psychiczne,

chorzy odczuwają nasyłanie lub odciąganie myśli w różny sposób tłumacząc to zjawisku (hipnoza, telepatia, maszyny do czytania myśli, lasery itp).
omamy rzekome, pscudohalucynacje: spostrzeżenia (lub myśli)powstające bez bodżcuwz zewnątrz, nie mają cech obiektywnej rzeczywistości, lecz cechy wyobrażeń zlokalizowanych w przestrzeni wewnętrznej i odczuwane jako obce, narzucone z zewnątrz doznania (, głosy w głowie’).
omamy słuchowe, Adlacimmower wcwmcue: zaburzenia spostrzegania, u podłoża kturychleżą prawdopodobnie różne mechanizmy patofizjologiczne.
Cts, mogą mieć charakter zjawisk prostych: trzaski, hałasy, pukania (acousmata)lub dźwięki (phnnemwa)oraz złożonych: głosy ludzkie, zwierzęce, muzyka itd. omamy smakowe, hallacinmiones gushuoriue: zaburzenia spostrzegania przejawiające się w odczuwaniu smaku substancji nie działających w danym momencie na receptory smakowe.
omamy węchowe, hwllucimmowes oWwcwwiue: zaburzenia spostrzegania wyrażające się w odczuwaniu zapachów (np. gazów)bez oddziaływania w danej chwili bodźców zewnętrznych na receptur węchowy.
omamy wzrokowe, Aw (aciwwioww wuu (er, duża grupa zsburzeń spostrzeganiu, które polegują na zwidywaniu przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, bez działania realnych bodźców na nsrząd wzroku.
Występują typowo w majaczeniu (we/iriwm), a także w e-halucynozie wzrokowej.
oniomania: chorobliwa rozrzutność, dokonywanie nadmiernych zakupów przekraczających materialne możliwości chorego.
Często występuje w stanach maniakalnych.
oniryczny stan, syn, stan unejroidalny, snopodubny.
Zespół zaburzeń jakościowych świadomości o charakterze mieszanym: majaczeniowu-zamroczeniuwym.
osłupienie, mmw: stan całkowitego lub częściowego zahamowania ruchów dowolnych z mutyzmcm, negatywizmem, z odmawianiem przyjmowania pokarmów, 0, występuje w zespole katatonicznym, depresyjnym, w psychozach reaktywnych, w histerii, w katalepsji.
osobowość, perwwwiwr: podstawowe pojęcie w psychologii, definiowane w wieloraki sposób.
Z punktu widzeniu systemowego o, można określić jako centralny system regulujący zachowanie człowieka.
osobowość nieprawidłowa: termin używany obecnie w miejsce 8, psychopatii”.
Podstawową cechą (według Cleckleya)o, n. jest słabość uczuć złożonych, co prowadzi do: braku trwałych związków uczuciowych, niezdolności dc przewidywania skutkćw swojego postępowania i wyciągania wniosków z dotychczasowych negatywnych doświadczeń.
Właściwości te prowadzą do różnych następstw w funkcjonowaniu jednostki.
osobowość mnoga: rzadkie zaburzenie dysocjacyjne konwersyjne, histeryczne), polegające na pojawianiu się u jednej osoby dwóch lub więcej odrębnych osobowości.
otępienie, dzmemia.
Ma wielorakie znaczenie: albo oznacza objaw polegający na obniżeniu sprawności funkcji intelektualnych, albo otępienie uczuciowe, dememiw wyeviuw, zaburzenia ilościowe modulacji uczuć, obniżenie uczuć wyższych połączone ze zobojętnieniem uczuciowym.
Wspżłcześnie o, oznacza zespół zaburzeń funkcji poznawczych.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • omamy psychiczne
  • histeria i omamy
  • omany psychiczne
  • osobowosc mnoga histeria

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Patogeneza i epidemiologia.
Wróćmy do naszego pacjenta z tym objawem chęci użycia ostrego narzędzia w celu unieszkodliwienia własnej matki i przyszłej żony
Definicje.
Zaburzenia osobowości.
Leczenie zaburzeń seksualnych.
W związku z tym nie tyle je tłumi, co zamienia
Pochwica Skurcz mięśni otaczających pochwę, powodujący zamknięcie wejścia do pochwy.
Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych.
Zaburzenia psychiczne.
Ellis powiada, że tak naprawdę jest coś w. zachowaniu człowieka, co się nazywa schematem ABC.

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna