obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy. | Psychologia kliniczna

obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy.

Urojenia zazdrości i niewierności małżeńskiej u alkoholika.
obłęd pasożytniczy-halucynoza dotykowa przewlekła.
obłęd udzielony, paranoja indacta, wggewa, folie a deuX-indukowane psychozy.
obmdilmio s stan pomruczny, zamroczeniuwy, jedna z psychoz z jakościowymi zaburzeniami świadomości.
4 KCJ 3, -zespół obsesyjna-kompulsyjny, z ang. obsessive-compulsive disorder.
uchlofobia: jedna z fobii, oznacza chorobliwy lęk przed tłumem i przebywaniem w miejscach publicznych.
oligofrenia s upośledzenie umysłowe.
omamica alkoholowa-halucynoza alkoholowa.
omamy s halucynacje, Adlacimmower patologiczne postrzeganie przedmiotów, które nie znajdują się w polu percepcji, połączone z silnym przekonaniem ich realizmu (sąd realizujący)i rzutowaniem źródła na zewnątrz (np. w omamach słuchowych głos dochodzi zza ściany, spod podłogi itp).
Dzieli się je na elementarne, proste i złożone, a ponadto według zmysłów.
omamy autoskopowe, autoskopiczne e 8 objaw sobowtóra.
omamy cenestetyczne 8 omamy czucia ustrojowego (enteroceptywne).
omamy czucia ustrojowego (enteroceptywne), zaburzenia postrzegania natury czuciowej dotyczące narządów wewnętrznych, np. chory czuje, że gnije mu wątroba, obumierają narządy.
Objaw typowy dla niekturych psychoz schizofrenicznych i depresji.
omamy dotykowe, Adlacinmiowcr tacmer patologiczne doznania czuciowe, bez działania bodźców na receptory czucia powierzchniowego, którym towarzyszy sąd realizujący, czyli głębokie poczucie rzeczywistości doznań.
Polegają na odczuwaniu wrażenia łażenia owadów po skórze lub drążących w skórze, dotykania lub działania prądu, przypalania różnych części ciała, np. okolicy narządów płciowych.
Występują w psychozach z zaburzeniami świadomości (majaczenia), halucynozach, psychozach paranoidalnych (schizofrenicznych).
omamy hipnagogiczne: fizjologiczne zjawiska wzrokowe lub słuchowe, występujące tuż przed zaśnięciem.
omamy hipnopompiczne, syn, rozbudzeniowe: pojawiają się w fazie budzenia się przed całkowitym ustąpieniem snu u ludzi zdrowych, zjawiska te w pewnych granicach podlegają świadomej ingerencji, np. życzeniowemu spełnieniu czynności przez osoby śnione.
omamy imperatywne: omamy słuchowe zawierające polecenia, nakazy, rozkazy: występują w psychozach paranoidalnych.
omamy pamięciowe, zjawiska psychopatologiczne polegające na tworzeniu wspomnień (rzekomych wyobrażeń odtwórczych), które nie odpowiadają obiektywnym zdarzeniom.
Objaw występuje w wielu psychozach.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • alkoholowy obled zazdrosci
 • obłęd opilczy
 • obłęd zazdrości
 • urojenia z zazdrosci- forum
 • zaburzenia czucia ustrojowego
 • omamy cenestetyczne
 • urojenia zazdrosci omamy imperatywne
 • UROJENIA U ALKOHOLIKA
 • syndrom opilczy
 • opilczy obłęd otella
 • omamy słuchowe przed snem
 • omamy imperatywne
 • omamy czucia ustrojowego
 • omamica lkoholowa
 • zespol otella

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Objawy uboczne i powikłania.
ŻAŁOBA O CHARAKTERZE PATOLOGICZNYM w rodzinie przybiera następujące formy
Leki pobudzające (psychostymulujące).
Leki nootropowe, prokognitywne (geriatryczne).
Raphel wymienia inne reakcje rodzinne, które wpływają na sposób przeżywania bólu
Objawy uboczne (niepożądane).
Wskazania.
Charakterystyka i działanie.
6 WZORÓW REAKCJI, KTÓRE POWSTAJAĄ W RODZINIE W SYTUACJI STRATY I KTÓRE POMAGAJĄ UZYSKAĆ RÓWNOWAGĘ EMOCJONALNĄ
Leki przeciwlękowe (anksjolityczne).

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 27, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna