nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria. | Psychologia kliniczna

nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.

nerwice pourazowe, urazowe, wypadkowe, wzwwvew yomrwmwtcue, odczyny nerwicowe stanowiące odpowiedź na przeżycia związane z wypadkiem połączonym z urazami ciała.
Najczęściej chudzi o reakcje histeryczne.
nerwice roszczeniowe, syn, odszkodowawcze, rentowe, wewwrer reccwzemwzriae.
Zachowania związane z wypadkiem (e-n. pourazowe), których celem, może nie uświadomionym, jest chęć uzyskania materialnego zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu.
Niektórzy kwestionują słuszność zaliczania tych zjawisk do nerwic i skłonni są raczej mówić o świadomej postawie agrawacyjnej.
nerwice ruchowe, wewwrer mowiwe: zaburzenia ruchowe polegające na ruchach mimowolnych niekturych grup mięśniowych.
Zalicza się tutaj tiki, jąkanie, drżenia, kurcz pisarski itp. nerwica wegetatywna: termin coraz rzadziej stosowany, gdyż w każdej nerwicy występują zaburzenia wegetatywne jako przejaw silnych emocji.
nerwice wojenne, frontowe: są to odczyny nerwicowe zróżnicowane pod względem obrazu klinicznego, występujące podczas działań wojennych jaku reakcja na bezpośrednie zaZTOZCOlC.
neurastenia, newwmcmu: jedna z odmian nerwic.
Termin wychodzący stopniowo z użycia, na przykład nie występuje w niektórych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych.
Wyróżnia się lwie postacie-hipersteniczną: wzmożona pobudliwość, zaburzenia snu, uczucie ciągłego napięcia i rozdrażnienia, i hiposteniczną, w której góruje znużenie, męczliwuić, osłabienie funkcji pamięciowych, s także występują liczne dolegliwości hipochondryczne.
neuroobrazowanie mózgu: nowoczesne metody neuroradiolugiczne pozwalające oceniać strukturę, a niekiedy również funkcję mózgu: tomografia komputerowa (TK), magnetyczny rezonans jądrowy (MRI), emisyjna tomografia komputerowa (ECAT)itd. neuroleptyk s lek przeciwpsychotyczny o zróżnicowanej budowie chemicznej.
niedorozwój umysłowy, syn, oligofrenii: nazwa zalecana przez WHO-upośledzenie urny s (owe, niepamięć 8 amnezja.
niepamięć śródczesnautraty przytomności, np wa jest przykładem n.
Słownik terminologiczny 549.
śrólczasuwa, dmnewa cwqgrwda tre (rap vycWwicd), obejmuje okres, śpiączki lub jakościowych zaburzeń świadomości.
Luka pamięcicśródczasowej.
niepamięć następcza (następowa), cwmeria wmerwgrwdu: obejmuje zdarzenia po odzyskaniu przytomności lub ustąpieniu jakościowych zaburzeń świadomości, jest objawem o dużym znaczeniu rozpoznawczym, zwłaszcza w orzecznictwie sądowa-lekarskim.
Występuje nie tylko w stanach psychopatologicznych (np. po przeminięciu psychozy zamroczeniowej), może być wywołana przez znacznie nasilony stan afektywny.
niepamięć wsteczna, wmwewa nwwgrwc obejmuje zdarzenia poprzedzające utratę przytomności lub wystąpienie jakościowych zaburzeń świadomości, jest objawem u dużym znaczeniu rozpoznawczym, zwłaszcza w orzecznictwie sądowa-psychiatrycznym.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • zespół pitiatyczny
 • nerwica pitiatyczna
 • zespół neurasteniczno-pitiatyczny
 • pitiatyczny
 • pitiatyczna
 • nerwica pitjatyczna
 • reakcja pitiatyczna
 • zaburzenia pitiatyczne
 • psychologia histeria
 • psychologia-kliniczna cba pl nerwica-pitiatyczna-syn-nerwica-histeryczna-s-histeria
 • psyhologia syndrom neurastyczno-hypochondryczny
 • pitiatyczne objawy
 • syn-c com loc:LT
 • pitatyczny
 • zachowania pitiatyczne
 • pitiatyczny znaczenie
 • zespol neurasteniczno
 • zespół neurasteniczno pitiatyczny
 • zespol pitiatyczny
 • zespol neurasteniczno-pitiatyczny
 • zespół pitiastyczny
 • psychologia w zawodzie farmaceuty
 • nerwica neurasteniczna-pitietyczna
 • zespol neurasceniczno pitaticzny
 • reakcja lęlowo pitiatyczna
 • zespó pitatyczny
 • reakcja pitjatyczna
 • zaspół pitiatyczny
 • zachowania pitiatycznego
 • pitjatyczny
 • pitiatyczne
 • Nerwica pitiatyczny
 • nerwica niepamiec
 • nerwica neurasteniczno-pitiatyczna
 • nerwica neurasteniczno- pitiatyczna
 • nerwica histeryczna psychologia
 • nerwica histeryczna histeria
 • histeryczno pitatyczna
 • histeria powiązana z utratą świadomości
 • zespół pitjatyczny
 • nerwice roszczeniowe
 • nerwice wojenne
 • ostra reakca pitiatyczna
 • Odczyn pitiatyczny
 • obiawy pitiatyczne
 • niepamięć przy nerwicy
 • niepamiec nastepowa
 • neurastenik pitiatyczny
 • neurasteniczno pitiatyczny
 • neurastenia śmiertelność

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Wskazują na to badania retrospektywne.
Kryteria diagnostyczne schizofrenii.
Integracyjna działalność mózgu na przykładzie wybranych układów organizmu ludzkiego.
Inne objawy charakterystyczne dla schizofrenii.
Objawy osiowe schizofrenii.
Podział psychoz schizofrenicznych.
Hormon agresji
Przebieg choroby.
Zła emocjonalna atmosfera
Podstawowymi czynnikami etiopatogenetycznymi tej choroby są:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 26, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna