kleptomania: | Psychologia kliniczna

kleptomania:

oznacza chorobliwą skłonność do przywłaszczania sobie przedmiotów stanowiących cudzą własność, często o nikłej wartości.
Dawniej traktowana jako samodzielna jednostka chorobowa (tzw. monomania), aktualnie używana za cechę właściwą osobowości nieprawidłowej lub przejaw tzw. -działań impulsywnych.
kompensacja, coqpewwmz: termin o wielorakim znaczeniu.
W biologii i medycynie oznacza zastąpienie czynności uszkodzonego lub brakującego organu przez wzmożone funkcje innego.
W psychologii jeden z mechanizmów obronnych (regulacyjnych)osobowości, polegający na nieświadomym dążeniu do wyrównania poczucia mniejszej wartości, np. na innym polu.
kompleks: termin wieloznaczny, w psychoterapii oznacza zespół silnie emocjonalnie zabarwionych pragnień, przeważnie nie akceptowanych społecznie i dlatego tłumionych i wypartych ze świadomości, wywierający jednak silny wpływ na zachowanie człowieka.
kompleks Edypa: nie uświadomiona i tłumiona skłonność seksualna syna do matki, połączona z obawą przed odwetem ojca i wrogością do niego.
kompleks Elektry: podświadoma i tłumiona skłonność seksualna córki do ojca, połączona z obawą przed zemstą matki i nie uświadomioną do niej wrogością.
kompulsje, zzmpulsizner, ang. compulsion: termin używany głównie w psychiatrii amerykańskiej, oznacza natręctwa dotyczące sfery działania.
Wyodrębnia się: k. psychiczne w postaci przymusowej myśli wykonania działania podlegającej jednak kontroli, k. psychoruchowe, gdy mimo kontroli zwycięża potrzeba działania natrętnego i k. ruchowe, gdy działania natrętne przebiegają bez większych hamulców psychicznych.
kontaminacje, cwuuminmiznes: zbitki, tworzenie słów z fragmentów innych wyrazów, np. jeden z wykładowców zamiast powiedzieć “Długosz dziejopis powiedział, długopis”.
konwersja histeryczna występowanie objawów somatycznych w wyniku przeistoczenia treści psychicznych w cielesne (np. głuchoty, ślepoty, bezgłosu histerycznego).
Nerwica konwersyjna jest syn, -histerii.
koprolalia: wypowiadanie niecenzuralnych słów niekiedy w sposób przymusowy (kompulsywny), np. w zespole Gillesa de la Tourette a, w nerwicy natręctw, w zaburzeniach psychicznych na podłożu organicznym.
Korsakowa zespól, syn, zespół amnestyczny: oznacza otępienie w następstwie uszkodzenia mózgu dotyczącego struktur limbicznych o różnej etiologii (alkohol, uraz, kila, zatrucia CO), w obrazie klinicznym zaburzenia pamięci, luki pamięciowe wypełniane zmyśleniami (konfabulacjami)o treści wielkościowej.
kryptomnezja: dosłownie pamiętanie ukryte, pamięć bez identyfikacji pamiętanych treści jako wcześniej poznanych, np. przyjmowanie za własne cudze myśli zasłyszane dawniej (niekiedy mówi się o podświadomym plagiacie).
kwerulants pieniacz: człowiek z uporem, nie bacząc na konsekwencje, dążący do udowodnienia swoich racji.
Zachowania te występują typowo w obłędzie pieniaczym (paranoja que ruluwria\.
labilność uczuciowa, labiliar qyiecma, syn, chwiejność uczuciowa: oznacza łatwe przechodzenie z jednego nastroju do drugiego (np. z płaczu w śmiech).
Fizjologicznie u dzieci, poza tym w nerwicach, w depresji, manii, w zespołach psychoorganicznych.

leki anksjolitczne, syn, trankwilizatory, ataraktyki, leki uspokajające, psychosedatywne, środki kojące: leki psychotropowe o różnej budowie chemicznej (pochodne benzodiazepiny, glikolu, difenylometanu i inne), których wspólną cechą jest działanie przeciwlękowe.
leki neuroleptyczne, newwzzacw, 1, przeciwpsychotyczne.
L, o różnej budowie chemicznej (mjpierścieniowej, pochodne indoluwe, alkaloidy Rauwollii, pochodne butyrotenonu, difenylobutyloaminy i inne), wpływające leczniczo w zespołach psychotycznych Fe syndromoliza), usuwające objawy wytwurcze (pozytywne), tj. omamy i urojenia w psychozach paranoidalnych i innych.
leki nootropowe: grupa leków psychotropowych o zróżnicowanej budowie chemicznej i mechanizmie działania.
Wspólną ich cechą jest poprawa metabolizmu komórki w o u n.
Lał, wpływają korzystnie na poziom czuwania (świadomości), poprawiają funkcje pamięciowe.
Do grupy tej zalicza się: piracetam, centrofenoksynę, pmtnol.
Wskazaniem do ich stosowania są zespoły zaburzeń świadomości, zespoły otępienne, niektóre zatrucia i stany po urazach czaszkowa-mózgowych (cerebrastenia).
leki przeciwdepresyjne, amidezrersiw, Wmc/ewizw.
Leki o budowie jedno-, dwu-, mjiczteropierścieniowej, a także inhibujące MAO, działające leczniczo na cały zespół depresyjny (-r syndromolitycznie), przede wszystkim endogenny.
leki normotymiczne, normotymizujące, urtotymiczne, tymoprofilaktyczne.
Zróżnicowana pod względem budowy chemicznej grupa leków, która reguluje zakłócenia nastroju, a jednocześnie zapobiega nawrotom faz depresyjnych i maniakalnych w chorobach afektywnych.
Należą: sole litu, karbamazepina, kwas walproinowy i jego sole.
leki pobudzające, prycńzsamulmaa, psychostymulujące, psychoenergizujące.
Leki psychotropowe zwiększające aktywność, zmniejszające uczucie zmęczenia i senności.
Podstawową grupę stanowią pochodne amfetaminy i związki pokrewne.
Większe dawki działają trująco i mogą wyzwolić psychozę.
Łatwo prowadzą do lekozależności.
leki przeciwparkinsonowskie: obejmują dwie grupy o różnym mechanizmie działania: 1, cholinolityczne, np. atropina i 1, o podobnym działaniu, stosowane w łagodzeniu pozapiramidowych (parkinsonoidahych)objawów poneuroleptycznych: 2, o działaniu dopaminergicznym, podwyższające zawartość dopaminy w neuronach układu pozapiramidoWCgO.
leki psychotropowe: w nowoczesnym znaczeniu są to leki działające wybiórczo na o u n. i wpływające na stan psychiczny.
Lista Lp, obejmuje kilkanaście grup środków.
lekomania: termin etymologicznie niepoprawny–farmakomania.
lekozależność-s zależność lekowa.
lęk, mdemr: zaburzenie emocjonalne podobne do strachu, czyli reakcji emocjonalnej pojawiającej się w sytuacji konkretnego zagrożenia, 1, obejmuje ujadę objawów, psychicznych, behawioralnych i wegetatywnu-somatycznych.
Do objawów psychicznych należy uczucie napięcia, niepokoju, skrępowania, niemożność odprężenia się, poczucie zagrożenia itp.
Wyrazami behawioralnymi Oj, dotyczącymi zachowania)są: niepokój manipulacyjny, lokomocyjny, drżenie rąk.
Objawy wegetatywna-somatyczne to: rozszerzenie źrenic, suchość błon śluzowych, potliwość, przyśpieszenie oddechu, czynności serca i tętna, wzmożona perystaltyka jelit, biegunki, parcie na mocz.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

 • kleptomania u dzieci
 • kleptomania objawy
 • zachowanie kleptomana
 • kleptomania u dzieci przyczyny
 • kleptomania
 • objawy kleptomanii
 • diagnoza kleptomanii
 • leki stosowane w kleptomanii
 • początki kleptomanii u dzieci
 • artykuły o kleptomani
 • pomoc dla kleptomana
 • psychologia kleptomania
 • psychosedatywne czyli
 • psychoterapia kleptomani
 • terapia dla kleptomanow
 • leki dla kleptomanow
 • kleptomania-artykuły
 • kleptomania u przedszkolaka
 • kleptoman objawy dziecki
 • kleptomani u dzieci
 • kleptomania co to jest
 • kleptomania diagnoza
 • kleptomania klasyfikacja
 • kleptomania nerwica
 • Kleptomania Przyczyny
 • kleptomania u dzieci psycholog
 • kleptomania u dziecka
 • zachowanie kleptomanki

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

puerylizm:
psychoza maniakalna-depresyjna-choroba afektywna dwubiegunowa.
overinclusion, ang. termin wprowadzony przez Camerona, nie ma polskiego zdpuwiednika.
omamy psychiczne,
obłęd alkoholowy (zazdrości), zarmziu aleoWolica, imidiua, syn, alkoholowy zespół Otella, obłęd opilczy.
nerwica pitiatyczna, syn, nerwica histeryczna s histeria.
narkomania, narcomawic przewlekłe nadużywanie silnie działających leków psychoakqwnych (np. oplątów, kokainy), prowadzące szybko do pełnej zależności.
napad padaczkowy:
kleptomania:
keraunofobia,

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 24, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna