Przeciwieństwo-ekstrawersji. | Psychologia kliniczna

Przeciwieństwo-ekstrawersji.

inwolucja, inwlwiz: zmiany wsteczne w stanie cielesnym i psychicznym, będące odbiciem zakłóceń wewnątrzwydzielniczych (np. w okresie przekwitania), a niekiedy organicznych o u n. (inwolucja mózgu).
izolacja od otoczenia: może być wynikiem świadomego i zamierzonego wyboru, np. u członków zgromadzeń zakonnych, u osób z nieprawidłowymi cechami osobowości popadającymi w frustrację, znudzonych i zmęczonych życiem.
Bywa objawem niektórych psychoz, np. schizofrenii jako wyraz autyzmu), zespołów depresyjnych, urojeniowych (paranoi), a także nerwic.
izolacja zmysłowa, deprywacja zmysłowa: oznacza pozbawienie dopływu wszelkich wrażeń zmysłowych z zewnątrz.
Badania doświadczalne z zastosowaniem specjalnych kabin wykazały, że Lz, może wyzwolić u człowieka zaburzenia psychiczne z omamami, złudzeniami, wzmożeniem sugestywności, trudnościami w skupieniu uwagi, zakłóceniem percepcji zmysłowej i unjeniową interpretacją prawidłowych spostrzeżeń.
W stanach tych świadomość jest przeważnie lekko zaburzona ilościowo i jakościowo.
Problem nabiera coraz większej wagi w związku z przebywaniem człowieka w kosmosie.
jadłowstręt 8 anoreksja.
jatrogenia: termin oznacza działanie pochodzące od lekarza.
Samo w sobie nie zawiera niczego negatywnego.
Ujemny wpływ lekarza zawiera określenie, błąd-jatrogenny”er j atropatogeni w.

jatropatogenia-r termin zaproponowany przez M.
Jarosza oznacza zespół ujemnych oddziaływań lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, przynoszący szkody w stanie zdrowia psychicznego i fizycznego pod postacią pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia nowych objawów chorobowych.
joga: system ćwiczeń zmierzających do uzyskania doskonałości duchowej wywodzący się (w sensie teoretycznym)z jednego z sześciu bramińskich systemów filozoficznych.
1, rozpowszechniła się guza granicami Indii na całym świecie.
kamptokormia-emzmswwur.
kancerofobia, canzempAóiw gr, cwccr s rak: chorobliwa obawa przed zachorowaniem na raka.
Objaw jest rzadką fobią, częściej wyrazem nastawienia hipochondrycznego, zaś najczęściej przejawem urojeń hipochondrycznych.
katalepsja.
Autu (emir: zespół objawów wyrażający się ograniczeniem lub utratą wykonywania ruchów dowolnych, kłutego pochodzenie może być wielorakie: psychogenne (hipnoza), wspó (towarzyszące psychozom schizofrenicznym, np. katatonii, dające się wywołać środkami farmakologicznymi (test kataleptyczny u zwierząt w eksperymencie farmakologicznym).
Rozróżnia się katalepsję sztywną, kiedy ułożenia ciała przyjętego przez chorego nie da się zmienić w wyniku wzmożenia napięcia mięśniowego i negatywizmu oraz katalepsję woskową (giętkość woskową), gdy pacjent lub zwierzę doświadczalne przyjmuje takie ułożenie ciała, jakie mu nadamy.
katamneza: cwwmnewc badanie i opis przypadku chorobowego w okresie po ustąpieniu objawów choroby, także dalsza obserwacja.
Metoda badania katamnestycznego bywa użyteczna w wielu dziedzinach medycyny.
katapleksja, cwqyweaic nagły spadek napięcia mięśni, przede wszystkim antygrawitacyjnych, zapewniających utrzymanie pionowej postawy ciała.
Napad k. występuje w następstwie silnego przeżycia uczuciowego, zarówno pozytywnego (np. śmiech), jak i negatywnego (np. nagły przestrach).
katatonia, cwanemu: jedna z psychoz schizofrenicznych, opisana wcześniej (I 874 r. )przez Kahlbauma jako samodzielna jednostka chorobowa, później przez Kraepelina (1896)wspólnie z hebefrenią złączona w jednostkę nozolugiczną, nazwaną demezmc pmccor.
Bleuler obie te psychozy połączył w grupę schizofrenii (l 9 ll).
katatymia, muwma: oznacza stosunek uczuć do sądów, określenie syn, myślenie życzeniowe.
Sądy wydają się nam prawdziwe, jeżeli odpowiadają uczuciom, które nas ożywiają.
K. zawiera się trafnie w łacińskiej sentencji: .
Gard zwc vzlawue, ił ńci (ecredime” (Łatwo wierzymy w 1, co chcielibyśmy, żeby było).
katharsis: termin używangy w psychoanalizie, oznaczający oczyszczenie, odreagowanie czegoś, jakiegoś dłużej utrzymującego się stanu zakłócającego prawidłowe funkcjonowanie psychologiczne i społeczne.

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

7. Terapia moralna.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI OGÓLNE
PRZEPISY KOŃCOWE Art. 27
ZASADY ETYCZNE I DEONTOLOGICZNE POLSKIEGO FARMACEUTY
PRACOWNIK NAUKI JAKO KRZEWICIEL WIEDZY
KOMITET ETYKI W NAUCE PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK DOBRE OBYCZAJE W NAUCE ZBIÓR ZASAD I WYTYCZNYCH
VII. ZASADY KOŃCOWE
VI. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC SPOł,ECZEŃSTWA
V. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW OCHRONY ZDROWIA
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC CZŁONKÓW ZAWODU

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 23, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna