Psychiatria konsultacyjna. | Psychologia kliniczna

Psychiatria konsultacyjna.

Psychiatria związków z medycyną (consultation-liaison psychiatry).
Halina Wardaszko-łyskowska.

Początki i rozwój psychiatrii konsultacyjnej wiążą się ze Stanami Zjednoczonymi.
Ważnym wydarzeniem dla rozwoju psychiatrii bytu udzielenie w 1934 r.przez Fundację Rockefellera dotacji na stworzenie 6 oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach uniwersyteckich dla celów szkoleniowych i współpracy klinicznej.
Doniesienia o dobrych wynikach tej współpracy (i poprawa w zakresie diagnostyki, skrócenie czasu hospitalizacji) wzmogły zainteresowania psychiatrią konsultacyjną w aspekcie badań nad problematyką, efektywność a koszty leczenia.
‘Rozwój środowiskowej ochrony zdrowia psychicznego (tzw.psychiatrii środowiskowej) , w szczególny sposób wyeksponował znaczenie psychiatrii konsultacyjnej, której zadania widziano bardzo szeroko, nie tylko w odniesieniu do lekarzy, ale również do innych grup zawodowych, których działania wpływają na zdrowie psychiczne ludzi w określonym środowisku.
Potrzebę konsultacji widziano również przy rozwiązywaniu różnych problemów (administracyjnych, edukacyjnych, prawnych) .
W tym rozdziale zajmujemy się psychiatrią konsultacyjną w medycynie, określaną również mianem psychiatrii związków z medycyną (liaison psychiatry) .
Konsultant psychiatra ma za zadanie integrowanie koncepcji i wiedzy z zakresu nauk o zachowaniu się człowieka i nauk biologicznych w przekonaniu, że takie podejście najlepiej służy pacjentowi.
Ma on spełniać rolę mediatora między przedstawicielami medycyny biologicznej z jednej strony a psychologami, socjologami, psychiatrami-z drugiej.
Oczekuje się, że psychiatria konsultacyjna stworzy swoiste, antidotum”przeciw zawężonemu postrzeganiu pacjenta w kierunku podjścia holistycznego.
Wiąże się to z rozszerzonymi zadaniami i funkcjami psychiatrii konsultacyjnej, w stosunku do tradycyjnie rozumianych konsultacji psychiatrycznych, których zadaniem było dostarczenie pomocy lekarzem niepsychiatrom, w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z problemami psychiatrycznymi w sytuacji, gdy lekarze ci odczuwali potrzebę takiej pomocy.
Aktualne funkcje i zadania psychiatrii konsultacyjnej Psychiatria konsultacyjna stawia sobie 3 główne zadania: 1.
Działalność, którą można określić jako różne, usługi kliniczne”.
Jest ona realizowana przez dokonywanie konsultacji psychiatrycznych (ale również i inne usługi, w miarę możliwości) .
Jej cel stanowi pomoc w rozwiązywaniu psychologicznych, psychiatrycznych, psychospołecznych problemów pacjenta (a czasem również zespołu leczącego) .

Działalność edukacyjną w odniesieniu do lekarzy nie psychiatrów i innych pracowników niepsychiatrycznej służby zdrowia (liaison education) .
Badania naukowe, dotyczące problemów różnych związków między psychiatrią i medycyną (liaison research) .

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • psychiatria konsultacyjna

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

Wyobraźnia
Zespól pomroczny albo zamcoczeniowy
Jakościowe zaburzenia świadomości.
W różnicowaniu ze snem fizjologicznym bierzemy pod uwagę fakt, że senność patologiczna pojawia się niezależnie od rytmu dobowego,
Patologia pamięci
Ilościowe zaburzenia świadomości, czyli dotyczące przytomności.
Różnice między tymi terminami sraną się wyraźniejsze wówczas, gdy zajmiemy się zaburzeniamiświadomości.
Zaburzenia świadomości.
Pamięć zmysłowa
Oryginalność koncepcji etioepigenetycznej

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 13, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna