Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym. | Psychologia kliniczna

Zaburzenia psychiczne, które częściej niż inne wymagają pomocy w trybie doraźnym.

Ostre psychozy.
Termin, ostre psychozy”odnosi się do stanów chorobowych o względnie nagłym początku (kilka godzin, dni, tygodni) , charakteryzujących się poważnym zaburzeniem związków człowieka z rzeczywistością (przejawiającym się w spostrzeganiu, myśleniu, krytycznej ocenie rzeczywistości) .
Do ostrych psychoz zaliczamy takie choroby, jak: schizofrenia (ostry początek lub nawrót) , paranoja, choroby afektywne (mania lub depresja) , zespoły dysucjacyjne.
Odrębną grupę stanowią ostre psychozy o podłożu organicznym (które będą omówione oddzielnie) .
Obraz kliniczny W ostrych psychozach w różnym połączeniu i nasileniu występują następujące zaburzenia: a) myślenia (urojenia, rozluźnienie skojarzeń) : b) mowy (mowa rozkojarzona, niezrozumiała, gonitwa) : c) spostrzegania (omamy, złudzenia, depersonalizacja, derealizaja) : d) nastroju (zmienny, niedostosowany, obniżony, gniewny, lękowy, euforycznycje) zachowania (zdezorganizowanie, niedostosowanie, pobudzenie psychoruchowelub zahamowanie, impulsywność) .
Pacjent w stanie ostrej psychozy może sprawiać lekarzowi wiele problemów swą postawą i zachowaniem (brakiem kontaktu, niepoddawaniem się argumentacji, agresją, nieufnością, brakiem krytycyzmu i wglądu chorobowego, lękiem, odmową leczenia, autoagresją) .
O ile rozpoznanie ostrej psychozy na ogół nie nastręcza trudności, różnicowanie jednostki nozologicznej może nie być łatwe, często należy ono do dalszych etapów postępowania, już w psychiatrycznej jednostce służby zdrowia.
Postępowanie Czasem pierwszym zadaniem lekarza musi być zorganizowanie pomocy innych służb (np.policji, straży pożarnej-gdy pacjent zabarykadował się w mieszkaniu) , czasami zapewnienie warunków bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu (np.gdy pacjent przejawia agresję) .
W kontakcie z pacjentem psychotycznym, w czasie jego badania, istotne jest podejście badającego, a w nim takie elementy, jak spokój, okazywanie szacunku, empatii, zezwalanie pacjentowi na wypowiadanie jego ewentualnych wrogich uczuć czy zastrzeżeń.
30-Psyebiutria.
tli.

Jeśli pacjentowi towarzyszy rodzina, powinna ona udzielać wywiadu w drugiej kolejności (po pacjencie) .
Do różnicowania psychozy ważne są takie dane, jak: charakter i przebieg aktualnych zaburzeń, historia ewentualnej choroby w przeszłości, jej charakter, poziom funkcjonowania pacjenta przed chorobą, rodzaj leczenia, ewentualne choroby psychiczne w rodzinie.
Poza tym istotny jest wywiad dotyczący stanu zdrowia somatycznego, ewentualnych intoksykacji (alkohol, amfetamina, halucynogeny) .
Lekarz musi zrozumieć, że nawet jego najlepsza wola, by nawiązać kontakt, wpływanie na pacjenta i przytaczanie argumentacji, może nie dać rezultatu.
Mimo to powinien on czynić te próby, wyjaśniać swe stanowisko, mówić o swoich decyzjach, nie okłamywać pacjenta i nie stosować podstępów.
Czasem pacjentowi trzeba podać lek (w przypadku nasilonego pobudzenia, lęku agresji) .
Może to przynieść uspokojenie, poprawić kontakt i ułatwić przewiezienie pacjenta do szpitala psychiatrycznego.
W przypadku ostrych psychoz najczęściej bowiem wskazana jest hospitalizacja.
Z leków podawanych doraźnie stosuje się najczęściej haloperydol (5 mg) , mogą to być również inne leki z grupy przeciw psychotycznych (chlorpromazyna-25 mg, lewopromazyna-25 mg) , jednakże haloperydol daje najmniej objawów ubocznych ze strony układu krążenia.

Artykuł dotyczy następujących zagadnień:

  • psychoza na tle organicznym
  • zaburzenia psychiczne które wymagają pomocy w trybie nagłym
  • depersonalizacja
  • ostra psychoza podłoża
  • zaburzenia psychiczne które przejawiają się agresją
  • zachowanie w ostrej psychozy

Inne tematy, które mogą cię zainteresować:

b. System progresywny
PODSTAWY PSYCHOLOGII PENITENCJARNEJ
5. Metody terapii czynności wyższych
4. Mechanizmy restytucji
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
3. Czynniki warunkujące skuteczność terapii czynności wyższych
2. Ogólne zasady terapii czynności wyższych
ZASADY REHABILITACJI CHORYCH Z ZABURZENIAMI CZYNNOŚCI WYŻSZYCH PO OGNISKOWYCH USZKODZENIACH MÓZGU
f. Badanie czynności pisania (grafii)
Próby na powtarzanie obejmują zazwyczaj:

Chcesz dodać swoje ogłoszenie na Defipedii? Wyślij nam informacje wylistowane w sekcji Dodanie ogłoszenia.

 May 10, 2010 ·  
 Opublikowano w: Psychologia kliniczna